ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за H&M и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Шведската компания H & M Hennes & Mauritz GBC AB (“H&M”) е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Швеция

Фирмен регистър: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Регистрационен номер на компанията 556070-1715
Упълномощен представител: Карл-Йохан Персон
Регистрационен номер по ДДС: ДДС № SE556070171501

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, H&M ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите данни може да се споделят в рамките на групата H&M (за подробности относно компаниите в групата H&M, моля, вижте нашия годишен отчет, който може да се намери на адрес: about.hm.com). Местната компания H&M ще действа само като персонален администратор на данни и ще обработва личните данни от името на шведската компания.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата H&M. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с H&M, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато H&M обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:  
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в H&M, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от H&M по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към H&M, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на H&M:s. H&M:s няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия H&M профил
Право на ограничение

Имате право да поискате H&M да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на H&M:s, H&M ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, H&M трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако H&M вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на dataprotection.bg@hm.com.

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на dataprotection.bg@hm.com и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че H&M обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в H&M, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули. 
  Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
  Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
  Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. 
  Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате. 

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни

  * информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
  * информация и история на плащанията 
  * кредитна информация
  * информация за поръчките

  Ако имате профил в H&M, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

  * номер на профил 
  * история на пазаруването

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

  Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на Вашите лични данни е необходимо на H&M, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

  Автоматизирано вземане на решения:
  Когато кандидатствате за кредит като начин на плащане, ще извършим автоматизирано вземане на решение по отношение на Вашето заявление за кредит. Имате право да дадете своята обратна връзка или да оспорите решението с член на персонала.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

  За да подобрим Вашето модно преживяване в H&M, ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни 

  * информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
  * ако желаете да получавате предложения за деца (в случай че решите да ни предоставите такава информация)
  * пол (в случай че решите да ни предоставите такава информация)
  * върху какви продукти и оферти сте кликнали 

  Ако имате профил в H&M, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

  * име
  * адрес
  * възраст
  * история на пазаруването 
  * как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат. 

  Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата H&M. 

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.

  Право да оттеглите съгласието си:

  Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
  Ако го направите, H&M няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

  Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

  * като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
  * като редактирате настройките във Вашия H&M профил

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. 
  Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година. 
  След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил, и за да подобрим Вашето модно преживяване в H&M. 

  Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, ще Ви дадем препоръки за размер, както и възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от нас.
  За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул, H&M ще обработва навигацията и сърфирането Ви на нашите дигитални платформи (включително уебсайт и приложение), историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

  Какви лични данни събираме?
  Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в H&M. 

  Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

  * информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
  * дата на раждане
  * пол
  * държава
  * настройки на профила
  * криптирана информация за платежна карта

  Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:

  * история на поръчките
  * информация за доставка
  * история на плащанията

  Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки"

  * история на кликванията
  * история на навигацията и сърфирането
   

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.
   

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия H&M профил.

  Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

  Право да оттеглите съгласието си:
  Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и H&M няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в H&M. 

  Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

  След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

  Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на H&M:s, като се свържете с dataprotection.bg@hm.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

  Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

  * информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
  * дата на раждане
  * информация за плащанията и история на плащанията
  * кредитна информация
  * информация за поръчки
  * номер на профил или членство
  * всяка кореспонденция по даден въпрос

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги. Ако сте клиент в азиатския регион, Вашите данни ще бъдат прехвърлени на нашата външна агенция за обслужване на клиенти.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите. 

  За оплаквания в магазините, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 2 години, с изключение на САЩ, където данните се съхраняват в продължение на 5 години.

  Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от H&M:s въз основа на легитимен интерес. H&M няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще обработваме Вашите данни, когато участвате в нашите конкурси. Вашите лични данни ще бъдат използвани от H&M за връзка с участниците в конкурса, преди и след събитието, за идентифициране на участниците, за проверка на възрастта на участниците, за свързване с победителите, за доставка и проследяване на наградите.

  Какъв вид лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни

  * информация за контакт, например име, адрес и телефонен номер
  * възраст
  * информация, подадена за конкурса

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат към трети страни, се използват само за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към куриерски фирми за доставяне на наградите. 

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, когато избирате да участвате в даден конкурс.

  Право да оттеглите съгласието си:
  Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, H&M няма да може да Ви предоставя посочените по-горе услуги.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 45 дни след приключване на конкурса.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме Вашите данни, за да оценяваме, развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и системи за всички наши клиенти. За целта няма да анализираме Вашите данни на персонално ниво, а цялата обработка ще бъде извършена с псевдоанонимни данни.

  Това включва извършване на анализ, за да станат нашите услуги по-лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти в нашите цифрови канали и да се подобрят ИТ системите за повишаване на сигурността за нашите посетители и клиенти като цяло.

  Анализът се използва и за развитие и непрекъснато подобряване на логистичния поток на стоки чрез прогнозиране на покупките, наличността и доставките, както и ресурсния ни капацитет от гледна точка на устойчивостта чрез рационализиране на покупките и планирането на доставките.

  Освен това използваме данните, за да планираме изграждане на нови магазини и складове и да подобрим нашата продуктова гама. 

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:
  * клиентски номер
  * дата на раждане
  * пол
  * страна
  * настройки на профила

  Ще обработваме следните категории лични данни, ако сте направили покупка:
  * история на поръчката
  * информация за доставката
  * история на плащането

  Ще обработваме следните категории лични данни, свързани с „бисквитките“:
  * история на кликванията
  * навигация и история на сърфирането

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. Използваме компании, анализиращи уеб трафика, за да изследваме стандартното поведение на нашите клиенти в интернет.

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в H&M или членство в програмата за лоялност.

  След закриване на профила и прекратяване на членството Ви, Вашите данни ще бъдат изтрити.

  Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на H&M, като се свържете с dataprotection.bg@hm.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.

  Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност."

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни
  *клиентски номер
  *номер на поръчката
  *име
  *пощенски адрес
  *сума на транзакцията
  *дата на транзакцията

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Вашите данни могат да бъдат споделяни в рамките на групата H&M (за подробности относно компаниите в групата H&M, моля, вижте нашия годишен отчет, който е достъпен на адрес: about.hm.com).

  Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера.

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Обработването на Вашите лични данни е необходимо на H&M, за да изпълни правното си задължение.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност във Вашата страна.

 • Защо използваме Вашите лични данни?
  Ще използваме личните Ви данни за управление на предотвратяването на загуби, като гарантираме, спазване на общите условия, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги.

  Също така, ще използваме личните данни, получени от системата ни за видеонаблюдение, за да проследяваме инцидентите, да предотвратяваме и докладваме престъпления в нашите магазини.

  Вашите лични данни ще бъдат използвани за предотвратяване и разследване на злоупотреби с онлайн услугите ни, загуби и измами, чрез анализиране на поведението на онлайн пазаруването.

  Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни:
  *информация за контакт, напр. име, адрес, телефонен номер и имейл адрес
  *номер на членската карта
  *клиентски номер
  *видеозаписи
  *история на поръчките
  * информация за доставките
  * история на плащанията"

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Вашите лични данни, които се препращат на трети страни, се използват единствено за изпълнение на горепосочените услуги. Ще споделяме Вашите данни с компании при докладване на извънредни обстоятелства.

  Инцидентите и измамите могат да бъдат споделяни със застрахователни компании, съдебни власти или правоприлагащи органи на местно и глобално ниво с цел провеждане на разследване. Моля, имайте предвид, че тези компании ще имат самостоятелно право или задължение да обработват Вашите лични данни."

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?Обработването на личните Ви данни с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги е въз основа на легитимния ни интерес.

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  Ще запазим Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и/или докладване на потенциални измами и други престъпления.

  Видеозаписите ще се съхраняват в съответствие с местното законодателство до 30 дни.

  Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на H&M, като се свържете с dataprotection.bg@hm.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • „Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките".

  Как използваме бисквитките?
  Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

  Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване. 

  Използваме „бисквитки" на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.  

  Някои „бисквитки" на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook и Vimeo и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

  Също така използваме „бисквитки" на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

  Какви лични данни обработваме?
  Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него. 

  Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

  Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
  Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя H&M профил.
  Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес. 

  Колко време съхраняваме Вашите данни?
  H&M не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. 

14/5/2018