Често задавани въпроси

В H&M разглеждаме устойчивостта като нещо, което реално правим, а не като нещо, за което просто говорим. Това е непрекъснат процес, с ясно определена цел за постоянно подобрение. Това е начинание, което изисква решителност, отдаденост и работа в екип.

Нашата визия е да извършваме всички дейности по начин, който е икономически, социално и екологично устойчив. Превръщането на тази визия в реалност ще ни помогне да постигнем отлични резултати в бизнеса, като използваме по-малко ресурси. Така ще можем да подобрим стандарта на живот на хората и да заздравим общностите, в които работим. Участваме в различни проекти и инициативи, свързани с екологични и социални въпроси. За повече информация, моля, вижте hm.com/conscious

H&M се стреми да редуцира разхищаването на текстилни материали – затова поставихме начало на програма за събиране на дрехи

Вместо да изхвърляте старите или нежеланите дрехи, можете да ги донесете в магазина на H&M. Ние ще им дадем нов живот. Заедно с I:collect вероятно сме създали най-голямата в света система за връщане на стари дрехи в търговската мрежа. В краткосрочен план се стремим да предотвратим изхвърлянето на текстилни материали на боклука и в крайна сметка да затворим веригата в производството на текстилни изделия. В началото на 2014 г. предприехме първите големи стъпки за осъществяването на тази мисия и създадохме първите продукти с най-малко 20% рециклирани материали от събраните дрехи. Ако желаете да научите повече, моля, разгледайте:

Какво представлява програмата за събиране на дрехи

Бизнес концепцията на H&M е да предлага мода и качество на най-добри цени с устойчивост като добавена стойност. Ние постигаме това, като закупуваме стоката директно от производителя и чрез наличието на ефективна логистика и наши собствени складове, без да правим компромис с нашите изисквания за устойчивост. Също така отделяме особено внимание на разходите във всяка фаза на производствения процес като превозването на стоки по железопътен транспорт и по море е всъщност по-евтино и води до по-ниски емисии на въглероден диоксид, отколкото по-скъпия въздушен транспорт.

Ние работим усилено, за да помагаме на нашите доставчици да гарантират, че производството се извършва съобразно строгите предпазни мерки за работниците, клиентите и околната среда. Всички наши доставчици, които работят с мокри процеси, като боядисване или измиване, са задължени да пречистват отпадъчните си води. Качеството на отпадъчните води в нашата снабдителна верига трябва да отговаря на нивата на качество, определени от Business for Social Responsibility (BSR) Water Group или съответните местни закони, което от двете е по-стриктно. Тези изисквания формират част от програмата за одит на нашите доставчици.

Ние също ограничаваме използването на опасни химикали посредством нашия списък с ограничения, с който всички наши доставчици постоянно трябва да се съобразяват. Нашият списък с химически ограничения редовно се актуализира от 1995 г. насам, като последната актуализация е през 2013 г. През 2013 г. въведохме и първите, т.нар. позитивни списъци, за да помогнем на нашите доставчици в избора на химически продукти, които са съобразени с нашите ограничения.

С нашия силен акцент върху устойчивостта, ние смятаме, че няма пряк конфликт на интереси между достъпни цени и ниско въздействие върху климата.

Одитори на H&М извършват редовни проверки със или без предупреждение, за да се гарантира, че няма непълнолетни работници във фабриките. Детският труд е изключително рядко явление в експортната индустрия на дрехи. Ако, в противоречие на очакванията, бъде установено, че се използва детски труд, H&M изисква от доставчика да поеме отговорност и да работи заедно с H&M и семействата за намиране на решение, което е в интерес на засегнатите деца. След това се провежда разследване, като се търси най-добрият начин за преодоляване на ситуацията в интерес на децата.

В много случаи решението е свързано с това доставчикът да подпомогне финансово достъпа на децата до образование, като същевременно той компенсира семействата за загубата на доходи. Ако H&M установи, че доставчик или някой от неговите подизпълнители няколкократно нарушава тази забрана за използване на детски труд, договорът бива прекратен.

Ние работим с УНИЦЕФ от 2004 г., за да защитим правата на някои от най-бедните деца в света. Към настоящия момент подпомагаме повече от два милиона деца и възрастните около тях, като част от два проекта в Индия и Бангладеш, известни като All for Children. H&M Conscious Foundation пое проекта в края на 2014 г. и ще продължи да подкрепя проекта с УНИЦЕФ до 2018 г.

Не се извършват тестове върху животни нито в процеса на производство на нашите козметични продукти, нито на самите завършени продукти.

Доброто отношение към животните е важно за H&M и ние не приемаме малтретирането на животни. По никакъв начин не сме свързани с практики, при които се нараняват животни, и купуваме само от доставчици, които гарантират, че тяхната вълна мерино е добита без да се нараняват животните.

H&M не продава продукти от истинска кожа с косъм. H&M продава само кожа без косъм от овце, прасета, кози и крави, които се отглеждат за месо, а не само за тяхната кожа. Не се позволява използването на друг вид кожа в продуктите, продавани от H&M.

Всички продукти от гамата на H&M имат обозначение за страната на произход върху етикета.

Естествено, здравето и безопасността на нашите клиенти имат най-висок приоритет за нас. Затова работим активно за ограничаване на използването на химикали. Нашите ограничения са едни от най-строгите в бранша и често надвишават значително нормативните изисквания. Всички доставчици, които изработват продукти за H&M, са обвързани с договор да спазват нашия списък с ограничения.

Ние прилагаме принципа на предварителните предпазни мерки. Това означава, че действаме проактивно при налагането на ограничения за използването на определени химикали, дори ако все още няма ясни научни доводи относно това дали те представляват риск за хората или не. Ние редовно тестваме нашите продукти – както нашите собствени, така и тези, произведени от трети страни – за да се гарантира, че те не съдържат вредни химикали. H&M забрани използването на перфлуоровъглероди (PFCs) във всички свои продукти през 2013 г. Ние също така сме част от Roadmap to Zero (Пътна карта към нулата), чиято цел е да се постигне нулево ниво на отделяне на вредни химикали.

Съгласни сме, че заплатите в някои страни, където се извършва производството, са прекалено ниски. Гарантирането на това всички работници в текстилната промишленост да бъдат в състояние да живеят от заплатите си винаги е било част от нашата визия и това е декларирано в нашия Етичен кодекс.

През ноември 2013 г. ние разработихме нов метод на базата на нашата визия: от всички наши доставчици на търговски стоки трябва да бъде осигурено справедливо заплащане, което да покрива основните нужди на работниците. Един от важните елементи за това е фактът, че практиките на H&M за закупуване би трябвало да позволят това; друг елемент е декларирането, че това изискване се базира на квалифицирана работна сила, чиито заплати се договарят и преразглеждат всяка година с участието на демократично избрани профсъюзи или представители на работниците. Така методът ни позволява да осигурим на работниците инструментите, от които се нуждаят, за да договарят своите собствени заплати и ние подкрепяме този процес.

Важно е да се помни, че H&M нито притежава, нито управлява фабриките, които произвеждат нашите продукти. Поради това ние не определяме и не изплащаме заплатите на работниците във фабриките. Въпреки това, ние носим голяма отговорност да подпомагаме по всеки възможен начин получаването на по-високи заплати в страните, в които се извършва производството. Целта ни е да допринесем за позитивно дългосрочно развитие и по-високи заплати за работниците във фабриките, чрез нашата цялостна стратегия за заплатите.

Наели сме постоянни одитори, чиято задача е да проверяват спазването на нашия Етичен кодекс. По време на одитите те преглеждат списък от над 300 точки, свързани с условията на работа, работната среда и т.н. След всеки одит събираме резултатите в доклад, който показва къде е необходимо да бъдат извършени подобрения и на доставчика се дава срок да представи план за действие. Одиторите след това посещават фабриките, за да проследят дали тези действия са били изпълнени. H&M също подкрепя усилията на доставчиците да правят подобрения чрез обучение и различни видове проекти. Научете повече за това как проследяваме спазването на нашия Етичен кодекс.

Извършването на наши собствени одити ни осигурява незабавно комплексен поглед върху степента, в която нашите доставчици спазват нашите социални и екологични изисквания. Освен това интегрирането на работата по устойчивостта в нашите ежедневни действия е ключов приоритет в H&M. Нашите одитори извършват задълбочен първоначален одит при избора на доставчици. След това те имат правомощия да вземат окончателното решение за това дали определен доставчик или отделна фабрика покрива нашите минимални изисквания.

 

На една фабрика могат да бъдат дадени поръчки само след одобрението на нашите одитори. Всички фабрики, одобрени по време на тази първоначална оценка, се покриват от нашата пълна програма за одит (FAP). FAP ни позволява постоянно да следим напредъка на всяка фабрика и да предприемем действия за отстраняване на всички проблеми със съответствието, които възникнат. Всяко установено несъответствие изисква доставчикът да изготви оздравителен план, чието изпълнение след това ние проследяваме. Предоставяме или улесняваме получаването на допълнителна подкрепа при изпълнението на този план, когато е необходимо.

 

Допълнителни одити за независима проверка, провеждани от Асоциацията за справедлив труд (FLA), гарантират качеството на нашата програма за одити и ни помагат постоянно да подобряваме нашите методи. Това е важно, тъй като се стремим да отстраним основните причини за несъответствието по прозрачен и устойчив начин, който вдъхва доверие. Участието в FLA предоставя също много възможности за сътрудничество с други компании и с партньорските организации на FLA, с цел подобряване на стандартите на работа в нашата верига по снабдяването.

H&M работи постоянно за подобряване на условията в отглеждането на памук. Нашето активно участие в Better Cotton Initiative (BCI) (Инициативата за по-добър памук), в която сме член на управителния съвет, е една от тези инициативи. Амбицията на BCI е да позволи на милиони фермери по цял свят да отглеждат памук по начин, който е по-полезен, както за фермерите, така и за околната среда. Научете повече за BCI.

 

H&M предлага също така дрехи, изработени от органичен памук. Памукът, който се използва в тези дрехи е 100 процента органичен, сертифициран от независими органи за сертификация, като Control Union или IMO. Ние също така използваме органичен памук в някои от нашите дрехи за деца и бебета. Продължаваме да показваме на фермерите, отглеждащи памук, че има търсене на органичен памук и ги насърчаваме да преминат от конвенционално към органично производство. Към днешна дата H&M е сред водещите компании в света по употреба на органичен памук. Научете повече за сертифицирането на органичен памук.