СЪБИРАНЕ НА СТАРИ ДРЕХИ

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Програмата за събиране на дрехи е глобална инициатива, чрез която H&M се стреми към по-устойчиво бъдеще в света на модата. Ето какво правим:

ПОВТОРНО НОСЕНЕ

Дрехите, които могат да бъдат носени отново, се продават по света като стоки втора употреба.

ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Текстилните изделия, които вече не са годни за носене, се използват за създаване на специални колекции от рециклирани материали или се превръщат в други продукти, например кърпи за почистване.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Текстилните изделия, които не могат да бъдат повторно използвани, получават нов шанс като текстилни нишки или се използват за производство на други продукти като изолиращи материали в автомобилната индустрия. Всеки излишък от събраните дрехи бива даряван за изследване на процеса по рециклиране, както и за социални проекти.

Зареждане на повече артикули
НАГОРЕ