Bailian Xuhui Shopping Plaza

Bailian Xuhui Shopping Plaza 2038 Huashan Road 200030 Xuhui, Shanghai China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Sun 10:00 AM - 10:00 PM

Exception dates