PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor H&M en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. 

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?
Het Zweedse bedrijf, H & M Hennes & Mauritz GBC AB ("H&M") is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Zweden

Bedrijfsregistratie: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Registratienummer: 556070-1715
Geautoriseerd vertegenwoordiger: Karl-Johan Persson
Btw-nummer: VAT NO. SE556070171501.  

Waar slaan we je gegevens op?
De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard maar kunnen ook doorgegeven worden naar en verwerkt worden in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bij overdrachten buiten de EER zal H&M standaard contractuele clausules en een privacyscherm gebruiken voor landen zonder besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de bescherming.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen de H&M-groep (voor meer informatie over de bedrijven binnen de H&M-groep verwijzen we je naar ons jaarverslag op about.hm.com). Het plaatselijke H&M-bedrijf zal enkel optreden als de verwerkingseenheid voor persoonlijke gegevens en zal de persoonlijke gegevens verwerken namens het Zweedse bedrijf.

Jouw gegevens zullen nooit buiten de H&M-groep voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, zullen wij je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt H&M contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid: 
Wanneer H&M je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. 

Als je een H&M-account of Club-lidmaatschap hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je account- en lidmaatschapspagina's.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door H&M zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

* je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
* je hebt een openstaande schuld bij H&M, ongeacht de betalingsmethode
* als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
* je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
* je kredietaanvraag is in de laatste drie maanden afgewezen
* als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang: 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van H&M. H&M zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door de instructies in elke marketingmail te volgen
* door de instellingen van je H&M-account te bewerken

Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat H&M de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

* als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van H&M, beperkt H&M alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet H&M elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
* als H&M de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelt. Je kunt hen altijd bereiken op dataprotection.be@hm.com.

Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op dataprotection.be@hm.com en DPO als onderwerp schrijven.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 
Als je van mening bent dat H&M je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je online aankoop bij H&M te beheren door je bestellingen en terugnames te verwerken via onze online diensten en je notificaties te sturen van de leveringsstatus of bij eventuele problemen met de levering van je artikelen.

  We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je betalingen te beheren.

  We gebruiken je gegevens om klachten en garantiekwesties voor producten af te handelen.

  Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je te identificeren en voor het valideren van je wettelijke minimumleeftijd om online te winkelen en om je adres te bevestigen met externe partners.

  We willen je verschillende betalingsmogelijkheden bieden en zullen analyses uitvoeren om te achterhalen welke betalingsalternatieven voor jou beschikbaar zijn, waaronder je betalingsgeschiedenis en kredietcontroles.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën 

  * contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  * betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
  * kredietinformatie
  * bestellingsgegevens

  Als je een H&M-account hebt of een H&M Club-lid bent, zullen we ook je ingediende persoonlijke gegevens met betrekking tot de account en lidmaatschap verwerken zoals 

  * account- of lidmaatschaps-ID
  * shoppinggeschiedenis

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Je persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten, bedrijven voor het valideren van je adres, communicatiesbureaus om je een bestellingsbevestiging te sturen, magazijns- en distributieleveranciers in verband met de levering van je bestelling. Betalingsdienstaanbieders voor je betaling. Kredietmaatschappijen voor identiteits- en kredietcontroles en incassobureaus.

  Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende bedrijven een zelfstandig recht of verplichting hebben voor het verwerken van je persoonsgegevens.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens is noodzakelijk om H&M in staat te stellen de bestelling te beheren en aan jou te leveren.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent.

  Geautomatiseerde besluitvorming:
  Wanneer je krediet aanvraagt als betaalmethode zullen we een geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren met betrekking tot je kredietaanvraag. Je hebt het recht je standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten bij een personeelslid.

   

   

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mails, tekstberichten, telefonische weg en de post.

  Om je ervaring van H&M te optimaliseren, zullen we je relevante informatie verstrekken, producten aanbevelen, herinneringen sturen van producten in je winkelwagentje en je gepersonaliseerde aanbiedingen sturen. Al deze geweldige services zijn gebaseerd op je eerdere aankopen, wat je hebt aangeklikt en informatie die je bij ons hebt ingediend.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën 

  * contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
  * of je updates wilt voor kinderen (als je ervoor kiest dat aan ons te verstrekken)
  * geslacht (als je ervoor kiest om dat aan ons te verstrekken)
  * op welke producten en aanbiedingen je hebt geklikt

  Als je een H&M-account hebt of een H&M Club-lid bent zullen we ook je ingediende persoonlijke gegevens met betrekking tot de account en lidmaatschap verwerken zoals 

  * naam 
  * adres 
  * leeftijd
  * shoppinggeschiedenis 
  * hoe je op de site genavigeerd en geklikt hebt

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je de bovengenoemde dienst te verlenen, aan media-agentschappen en technische leveranciers voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. 

  Jouw gegevens zullen nooit buiten de H&M-groep voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. 

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op je toestemming wanneer je instemt met direct marketing. Met uitzondering van postmarketing, inclusief catalogi, die je worden toegestuurd op basis van onze legitieme interesse.

  Je recht om je toestemming in te trekken:
  Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken en bezwaar maken tegen direct marketing.

  Wanneer je dit doet, zal H&M je geen verdere directmarketingaanbiedingen of informatie kunnen sturen op basis van je toestemming.

  Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:

  * door de instructies in elke marketingpost te volgen
  * door de instellingen van je H&M-account te bewerken

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je gegevens voor direct marketing totdat je je toestemming intrekt. 

  Voor e-mailmarketing beschouwen we je als een inactieve klant als je het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. 

  Na deze tijdsperiode worden je persoonlijke gegevens verwijderd.

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken voor het maken en beheren van je persoonlijke account om je een gepersonaliseerde en relevante ervaring te geven op H&M. 

  We zullen je je bestelgeschiedenis en details rondom je bestellingen verstrekken en je in staat stellen je accountinstellingen (inclusief marketingvoorkeuren) te beheren. We bieden je ook gemakkelijke manieren om ervoor te zorgen dat je je informatie zoals contactgegevens en betalingsgegevens nauwkeurig en up-to-date blijven. Verder geven we je de mogelijkheid omitems te bewaren in je winkelmandje, geven we je maataanbevelingen en kun je de producten die je bij ons hebt aangekocht beoordelen.

  Om je te voorzien van relevante productaanbevelingen zal H&M je navigatie en browsen op onze digitale platforms (inclusief website en app), je shoppinggeschiedenis en productbeoordelingen alsmede de gegevens die je bij ons hebt ingediend via je account verwerken.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

  We verwerken altijd je e-mailadres en  wachtwoord dat je aan ons doorgeeft wanneer je je aanmeldt voor een H&M-account. 

  We verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens als je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

  * contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer 
  * geboortedatum 
  * geslacht 
  * land 
  * accountinstellingen
  * gecodeerde betaalkaartgegevens

  We verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens wanneer je een aankoop maakt

  * bestelhistoriek
  * leveringsinformatie
  * betalingsgeschiedenis

  We verwerken ook de volgende categorieën van persoonlijke gegevens in verband met je cookies

  * klikgeschiedenis
  * navigatie- en browsergeschiedenis

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten, om de website te optimaliseren gebruiken we websitebureaus en analyse-instrumenten voor de beoordeling van producten.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?De verwerking van je persoonlijke gegevens voor je account is gebaseerd op je toestemming bij het aanmaken van je H&M-account.

  De verwerking van je persoonlijke gegevens om je te voorzien van relevante productinformatie is gebaseerd op ons legitieme belang.

  Je recht om je toestemming in te trekken:
  Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal je account ophouden te bestaan en zal H&M niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je gegevens zolang je een actieve H&M-account hebt. 

  Je hebt het recht om je account op elk gewenst moment te beëindigen, als je ervoor kiest om dit te doen, zal je account ophouden te bestaan en wordt je als inactief beschouwd. We bewaren je persoonlijke gegevens binnen het kader van wettelijke vereisten en in geval van een openstaand geschil.

  Nadat je account beëndigd werd, worden je gegevens verwijderd.

  Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens:
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van een rechtmatig belang van H&M door dataprotection.be@hm.com te contacteren. Je account wordt dan verwijderd en wij kunnen onze diensten aan jou niet uitvoeren.

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je vragen te beheren en klachten, garantiekwesties voor producten en kwesties inzake technische ondersteuning af te handelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en via sociale media.

  We kunnen je ook contacteren als er een probleem is met je bestelling.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken alle gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder de volgende categorieën  

  * contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  * geboortedatum
  * betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
  * kredietinformatie
  * bestellingsgegevens
  * account- of lidmaatschapsnummer
  * alle correspondentie in de kwestie

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze voornoemde diensten te verstrekken. Als je een klant bent binnen de Aziatische regio, zullen je gegevens worden overgedragen aan een extern klantenservicebureau.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  Het verwerken van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op H&M:s legitieme belangen.

  Hoe lang bewaren we je je gegevens?
  We bewaren je gegevens gedurende 100 dagen voor telefoon- en e-maillogs en correspondentie en gedurende 12 maanden voor casemanagement. 

  Bij klachten in de winkel worden je persoonlijke gegevens 2 jaar bewaard, behalve in de VS, waar ze 5 jaar worden bewaard.

  Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen: 
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een legitiem belang van H&M. H&M zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische vorderingen.

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden. Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor H&M om deelnemers te contacteren over de wedstrijd, vóór en na een evenement, om de identiteit van deelnemers te bepalen, de leeftijd van deelnemers te controleren, om winnaars te contacteren, je prijs te leveren en opvolging te doen van de levering.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën 

  * contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  * leeftijd
  * informatie ingediend in de wedstrijd

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van prijzen.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op je toestemming wanneer je beslist deel te nemen aan een wedstrijd.

  Je recht om je toestemming in te trekken:
  Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal H&M niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende dagen na afloop van de wedstrijd. 

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We gebruiken de gegevens om onze diensten, producten en systemen te beoordelen, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Voor dit doel zullen wij je gegevens niet op individueel niveau analyseren, alle verwerkingen zullen worden uitgevoerd op gepseudonimiseerde gegevens.

  Dit omvat analyse om onze diensten gebruiksvriendelijker te maken, zoals aanpassing van de gebruikersinterface informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te belichten die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren om de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te verhogen.

  De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke stroom van goederen te ontwikkelen en constant te verbeteren door het voorspellen van aankopen, voorraden en leveringen, evenals onze capaciteit aan hulpbronnen vanuit een duurzaamheidsperspectief door het stroomlijnen van de aankoop en planning van leveringen.

  Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe vestigingen van winkels en magazijnen  te plannen en ons productaanbod te verbeteren. 

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens als je ervoor gekozen hebt deze aan ons te verstrekken:
  * klantennummer
  * geboortedatum
  * geslacht
  * land
  * accountinstellingen

  We verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens wanneer je een aankoop hebt gemaakt:
  * bestelgeschiedenis
  * leveringsinformatie
  * betalingsgeschiedenis

  We verwerken ook de volgende categorieën van persoonlijke gegevens in verband met je cookies:
  * klikgeschiedenis
  * navigatie- en browsergeschiedenis

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze voornoemde diensten te verstrekken. We gebruiken webanalyse voor het analyseren van het online gedrag van klanten op een algemeen niveau.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren is gebaseerd op ons legitieme belang.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je gegevens zolang je een actieve H&M-account of actief Club-lidmaatschap hebt.

  Nadat je account of lidmaatschap beëndigd werd, worden je gegevens verwijderd.

  Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens:
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van H&M's legitieme belang door dataprotection.be@hm.com te contacteren. Je account wordt dan verwijderd en wij kunnen onze diensten aan jou niet uitvoeren

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten.

  Dit omvat het gebruik van je persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën
  *klantennummer
  *bestelnummer
  *naam
  *postadres
  *transactiebedrag
  *transactiedatum

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Je gegevens worden gedeeld binnen de H&M-groep (voor meer informatie over de bedrijven binnen de H&M-groep verwijzen we je naar ons jaarverslag op about.hm.com).

  We zullen je persoonlijke gegevens delen met bedrijven die boekhoudsysteemoplossingen bieden.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens is nodig voor H&M om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We zullen je gegevens bewaren in overeenstemming met de boekhoudkundige regels in jouw land

 • Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
  We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verliespreventiebeheer door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.

  We gebruiken je persoonsgegevens ook voor videobewaking, om veiligheidsredenen om incidenten op te volgen en om strafbare feiten in onze winkels te voorkomen en te melden.

  Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om misbruik van onze diensten online, verlies en fraude te voorkomen en te onderzoeken, door het gedrag van online shopping te analyseren.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën:
  *contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en e-mailadres
  *Club-lidmaatschaps-ID
  *klantennummer
  *videobeelden
  * bestelgeschiedenis
  * leveringsinformatie
  * betalingsgeschiedenis

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Je persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals hierboven vermeld. We zullen je gegevens delen met bedrijven voor rapportage op basis van uitzonderingen.

  Incidenten en fraude kunnen worden gedeeld met verzekeringsmaatschappijen, juridische instanties of lokale en internationale wetshandhavingsinstanties om onderzoeken af te ronden. Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangers een zelfstandig recht of verplichting zullen hebben voor het verwerken van je persoonsgegevens.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  De verwerking van je persoonlijke gegevens om misbruik van onze diensten te vermijden, is gebaseerd op ons legitieme belang.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  We bewaren je gegevens gedurende de tijd die we nodig hebben om mogelijke fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te melden.

  Videobeelden worden bewaard in overeenstemming met de lokale wetgeving maar maximaal 30 dagen.

  Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens:
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van H&M's legitieme belang door dataprotection.be@hm.com te contacteren. Je account wordt dan verwijderd en wij kunnen onze diensten aan jou niet uitvoeren

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald. Als je onze diensten gebruikt, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.

  Hoe gebruiken we cookies?
  We gebruiken permanente cookies om je keuze van startpagina te bewaren en voor het opslaan van je gegevens als je "Onthoud mij" selecteert wanneer je  inlogt. 

  We gebruiken cookies om je favoriete producten te bewaren.

  We gebruiken sessiecookies bijvoorbeeld als je de product filtratiefunctie gebruikt, om te controleren of je bent aangemeld of als je een artikel in je winkelmandje plaatst. 

  We gebruiken zowel eerstelijnscookies als cookies van derden om  statistieken en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools voor het optimaliseren van onze website en om je relevant marketingmateriaal voor te leggen.  

  Sommige cookies van derden worden ingesteld door diensten die verschijnen op onze pagina's en zijn buiten onze controle. Ze worden ingesteld door aanbieders van sociale media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectieve pictogram.

  We maken ook gebruik van cookies van derden wat zorgt voor cross-site tracking zodat we je marketing kunnen geven in andere sites/kanalen.

  Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
  We koppelen je cookie-ID alleen aan je persoonlijke gegevens die werden ingediend en verzameld in verband met je account of Club-lidmaatschap, als je bent aangemeld op je account of de H&M Club. 

  Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
  Gegevens die worden doorgegeven aan derden worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten, analyse-tool om statistieken te verzamelen om onze site te optimaliseren en om je relevant materiaal te presenteren.

  Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
  We koppelen je cookies alleen aan je persoonlijke gegevens als je bent ingelogd bij H&M-account of de H&M Club.

  Als je op je account bent ingelogd, is de rechtsgrond gebaseerd op ons legitieme belang. 

  Als je ingelogd bent op de H&MClub, is de rechtsgrond dat je voldoet aan de algemene voorwaarden van H&M Club.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  H&M bewaart je persoonlijke gegevens niet. Je kunt cookies eenvoudig via je browser van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg het onderdeel “Help” in je browser voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te krijgen telkens wanneer er een nieuwe cookie naar je computer of mobiele toestel wordt gestuurd. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, je niet van alle functies gebruik kunt maken. 

   

16/5/2018