FAQ

Bij H&M zien we duurzaamheid als iets wat we moeten doen en niet iets waar we alleen over moeten praten. Het is een voortdurend proces met een duidelijke doelstelling waarin we voortdurend verbeteringen aanbrengen. Om onze doelstelling te bereiken, is vastberadenheid, passie en samenwerking nodig.

Onze visie is dat al onze activiteiten op een duurzame manier moeten worden uitgevoerd, zowel op economisch, sociaal als op milieugebied. Als we deze visie toepassen, kunnen we zaken doen waarbij we minder gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen.  Bovendien kunnen we bijdragen aan een beter leven voor mensen en gemeenschappen wereldwijd. Wij zijn betrokken bij verschillende projecten en initiatieven die met deze problemen verband houden. Meer informatie vind je op hm.com/conscious

H&M streeft ernaar het textielafval te verminderen en is daarom een kledinginzameling gestart

Gooi kleding die versleten is of die je niet meer draagt niet weg, maar breng ze naar een H&M-winkel. Wij zorgen ervoor dat de kleding een tweede leven krijgt. Op die manier zorgen we er samen voor dat er geen kleding op de vuilnisbelt eindigt en sluiten we de textielkringloop.  Ga voor meer informatie naar:

Wat houdt kledinginzameling in?

Hoe werkt het?

Het bedrijfsconcept van H&M is erop gericht om fashion en kwaliteit aan de beste prijs te leveren. Dit doen we door rechtstreeks bij de leveranciers in te kopen, door logistieke efficiëntie en doordat we onze eigen winkels hebben, niet door de gemakkelijkste weg te kiezen op het gebied van duurzaamheid. Verder zijn we in elk stadium van het productieproces kostenbewust en goedkopere transportmiddelen, zoals per schip, stoten minder kooldioxide uit dan duurdere transportmiddelen, zoals per vliegtuig. 

We ondersteunen onze leveranciers om ervoor te zorgen dat er tijdens de productie rekening wordt gehouden met zowel de gezondheid van klanten en werknemers als met het milieu.  Alle leveranciers met natte behandelingsprocessen, zoals verven of wassen zijn verplicht hun afvalwater te behandelen. De kwaliteit van het afvalwater in onze toeleveringsketen moet aan de kwaliteitsniveaus voldoen zoals die zijn gedefinieerd door de Business for Social Responsibility (BSR) Water Group of de toepasselijke lokale wetgeving. De strengste regelgeving wordt nageleefd. Deze vereisten maken deel uit van ons controleprogramma voor leveranciers.

Verder beperken we het gebruik van schadelijke chemicaliën door middel van onze lijst met chemische beperkingen, waaraan alle leveranciers zich contractueel moeten houden. Onze lijst met chemische beperkingen is sinds 1995 voortdurend bijgewerkt en voor het laatst in 2013. In 2013 voerden we ook onze eerste, zogeheten positieve lijsten in om onze leveranciers te helpen bij de keuze van chemische producten die onze beperkingen naleven.

Voor H&M bestaat er dus geen belangenconflict tussen goede prijzen en een minimale belasting voor het milieu.

De controleurs van H&M voeren regelmatig controles uit om na te gaan of er geen minderjarige arbeiders in de fabrieken aanwezig zijn. Het komt vrijwel nooit voor dat er kinderarbeid wordt ontdekt bij de H&M-leveranciers of hun onderaannemers. Mocht dit toch gebeuren, dan eist H&M van de leverancier dat deze hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt en samen met H&M en het gezin zoekt naar de beste oplossing voor het kind. Er wordt vervolgens een onderzoek uitgevoerd om te kijken hoe we de situatie het best kunnen oplossen in het belang van het kind.

In veel gevallen bestaat de oplossing uit een financiële bijdrage van de leverancier, zodat het kind een opleiding kan volgen en het gezin gecompenseerd wordt voor het verloren inkomen. Als H&M erachter komt dat het verbod op kinderarbeid herhaaldelijk wordt geschonden door een leverancier of onderaannemer, dan wordt de samenwerking beëindigd.

Sinds 2004 werken we met UNICEF samen om de rechten van de armste kinderen te beschermen. Momenteel bereiken we meer dan 2 miljoen kinderen en de volwassenen om hen heen met twee projecten in India en Bangladesh met de naam All for Children. Met 25% van de verkoopprijs van onze jaarlijkse All for Children-collectie en extra donaties van H&M hebben we deze projecten tot nu toe met ongeveer 12,5 miljoen dollar gefinancierd. 

Onze cosmetica worden niet op dieren getest, noch tijdens de productie, noch als de producten klaar zijn.

H&M vindt het welzijn van dieren belangrijk en staat mishandeling van dieren niet toe. Daarom wijzen wij mulesing af en kopen wij uitsluitend in bij leveranciers die kunnen garanderen dat hun merinoswol afkomstig is van schapen die geen mulesing ondergaan.

H&M verkoopt geen echt bont. H&M verkoopt uitsluitend leer van schapen, varkens, geiten en ander vee die gefokt zijn voor de vleesproductie, niet alleen voor hun huid. Er mag geen ander leer gebruikt worden in de producten die H&M verkoopt.

Bij alle producten van H&M is het land van herkomst vermeld op het label.

De gezondheid en veiligheid van onze klanten is één van onze hoogste prioriteiten. Daarom werken we actief aan beperkingen op het gebruik van chemicaliën. Onze beperkingen behoren tot de strengste van de kledingbranche en gaan vaak veel verder dan de wettelijke vereisten. Alle leveranciers die producten maken voor H&M zijn contractueel verplicht om zich aan onze lijst met beperkingen te houden.

We werken volgens het voorzorgsprincipe. Dit houdt in dat we niet alleen stoffen verbieden waarvan aangetoond is dat ze schadelijk zijn voor mensen, maar ook stoffen waarvan tot nu toe alleen dat vermoeden bestaat. We testen regelmatig onze producten in onze eigen en in externe laboratoria om te controleren of ze geen schadelijke chemicaliën bevatten. In 2013 heeft H&M PFC’s (geperfluoreerde chemicaliën) uit al haar producten verbannen. Bovendien maken we deel uit van de Roadmap to Zero met als doel om de uitstoot van schadelijke chemicaliën te vermijden.

Wij zijn het ermee eens dat de salarissen in sommige productielanden te laag liggen. Het is altijd onze visie geweest dat alle textielarbeiders van hun salaris moeten kunnen leven. Dit staat ook vermeld in onze Gedragscode.

In november 2013 hebben we een nieuw stappenplan ontwikkeld op basis van onze visie: er moet door al onze leveranciers een leefbaar loon worden uitbetaald dat voldoende is om de basisbehoeften van de textielarbeiders te bekostigen. Dit moet enerzijds mogelijk worden gemaakt door de manier van inkopen van H&M. Een ander belangrijk aspect is dat het leefbaar loon is gebaseerd op fabrieken met geschoold personeel en democratisch gekozen vakbonden of personeelsvertegenwoordigers die over hun salarissen hebben onderhandeld en dat dit loon jaarlijks wordt herzien. Via dit stappenplan bieden we de fabriekswerkers de tools die ze nodig hebben om over hun eigen salaris te onderhandelen en we ondersteunen hen in dit proces.

Het is belangrijk te weten dat H&M de fabrieken waar onze kleding wordt gemaakt niet bezit of beheert, waardoor wij de salarissen van de fabriekswerkers niet bepalen of betalen. Toch hebben we een grote verantwoordelijkheid om op elke mogelijke wijze betrokkenheid te tonen en hogere salarissen in productielanden te stimuleren. Door middel van onze holistische salarisstrategie streven we ernaar om bij te dragen aan positieve ontwikkelingen op lange termijn en hogere salarissen voor de fabrieksarbeiders.

Wij hebben fulltime controleurs in dienst die als taak hebben om te controleren of onze Gedragscode in acht wordt genomen. Tijdens controles gebruiken ze een lijst met 300 punten die betrekking hebben op werkomstandigheden, werkomgeving enz. Na elke controle vatten we de resultaten samen in een rapport waarin wordt aangegeven waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De leverancier krijgt dan een deadline om een actieplan in te dienen. Vervolgens bezoeken de controleurs de fabriek om te kijken of de maatregelen zijn getroffen. H&M ondersteunt leveranciers bovendien bij verbeteringen door training en verschillende soorten projecten. Lees meer over de navolging van onze Gedragscode.

Omdat we zelf controles uitvoeren, krijgen we onmiddellijk inzicht in hoe goed onze leveranciers zich aan onze sociale en milieukundige vereisten houden. Duurzaamheidsactiviteiten integreren bij onze dagelijkse activiteiten is bij H&M een belangrijke prioriteit. Bij het kiezen van onze leveranciers voeren onze controleurs eerst een screening uit. Ze hebben de bevoegdheid omde uiteindelijke beslissing te nemen of een leverancier of een bepaalde fabriek aan onze minimale vereisten voldoet.

Alleen na goedkeuring door onze controleurs kunnen bestellingen worden geplaatst bij een fabriek. Alle fabrieken die bij deze eerste controle zijn goedgekeurd, worden onderworpen aan ons Full Audit Programme (FAP). Via het FAP controleren we voortdurend welke vooruitgang iedere fabriek heeft geboekt en zetten we ons in om een oplossing te vinden bij iedere eventuele niet–naleving van de Gedragscode. Wanneer er sprake is van niet-naleving, moet de leverancier een actieplan opstellen met een oplossing, dat wij opvolgen. Indien noodzakelijk bieden we extra ondersteuning voor de uitvoering van deze maatregelen.

Daarnaast worden er extra controles uitgevoerd door de Fair Labor Association (FLA) om de kwaliteit van ons controleprogramma te waarborgen en ons te helpen om onze methoden voortdurend te verbeteren. Dit is belangrijk omdat we ernaar streven de oorzaken van niet-naleving op een transparante, geloofwaardige en duurzame manier te begrijpen. Deelname aan de FLA biedt bovendien goede kansen om met andere bedrijven en de partnerorganisaties van FLA samen te werken met als doel de arbeidsnormen in onze toeleveringsketen te verbeteren.

H&M zet zich voortdurend in om de omstandigheden op de katoenplantages te verbeteren. Eén van de manieren waarop we dit doen, is door onze actieve betrokkenheid bij het Better Cotton Initiative (BCI), waar we deel uitmaken van de adviescommissie. De visie van BCI is om miljoenen boeren wereldwijd in staat te stellen om katoen te verbouwen op een manier die beter is voor de boer zelf en voor het milieu. Lees meer over BCI.


H&M heeft ook kleding van biologisch katoen in het assortiment. Het katoen van deze kleding is 100 procent biologisch gekweekt en gecertificeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties zoals de Control Union of IMO. Ook is er kinder- en babykleding gemaakt van biologisch katoen. We blijven onze katoenboeren erop wijzen dat er een markt is voor biologisch katoen en proberen hen te stimuleren over te stappen naar de biologische productie. H&M is één van de grootste gebruikers van biologisch katoen ter wereld. Lees meer over de certificering van biologisch katoen.