DUURZAAMHEID

 

FAQ

Hoe gaat H&M om met maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid?

Bij H&M zien we duurzaamheid als iets wat we moeten doen en niet iets waar we alleen over moeten praten. Het is een voortdurend proces met een duidelijke doelstelling waarin we continu verbeteringen aanbrengen. Om onze doelstelling te bereiken, is vastberadenheid, passie en samenwerking nodig.

Onze visie is dat al onze activiteiten op een duurzame manier moeten worden uitgevoerd, zowel op economisch, sociaal als op milieukundig gebied. Als we deze visie inzetten in de realiteit, kunnen we zaken doen waarbij we minder gebruikmaken van natuurlijke bronnen. Bovendien kunnen we bijdragen aan een beter leven voor mensen en gemeenschappen over de hele wereld. We zijn betrokken bij verschillende projecten en initiatieven die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

H&M streeft ernaar het textielafval te verminderen en is daarom een kledinginzameling gestart

Gooi kleding die versleten is of die je niet meer draagt niet weg, maar breng het naar een H&M-winkel. Wij zorgen ervoor dat de kleding een tweede leven krijgt. Op die manier zorgen we er samen voor dat er geen kleding op de vuilnisbelt eindigt en sluiten we de textielkringloop. Ga voor meer informatie naar:


Meer informatie over duurzaamheid vind je hier.

Het bedrijfsconcept van H&M is erop gericht om fashion en kwaliteit voor de beste prijs te leveren. Dit doen we door rechtstreeks bij de leveranciers in te kopen, door logistieke efficiëntie en doordat we onze eigen winkels hebben.. Verder zijn we in elk stadium van het productieproces kostenbewust en goedkopere transportmiddelen, zoals per schip, stoten minder kooldioxide uit dan duurdere transportmiddelen, zoals per vliegtuig. Zo kunnen we de kosten laag houden zonder onze duurzaamheidsnormen te versoepelen.

We ondersteunen onze leveranciers om ervoor te zorgen dat er tijdens de productie rekening wordt gehouden met zowel de gezondheid van klanten en werknemers als met het milieu. Alle leveranciers met natte behandelingsprocessen, zoals verven of wassen, zijn verplicht hun afvalwater te behandelen. De kwaliteit van het afvalwater in onze toeleveringsketen moet aan de kwaliteitsniveaus voldoen zoals die zijn gedefinieerd door de Business for Social Responsibility (BSR) Water Group of de toepasselijke lokale wetgeving. De strengste regelgeving wordt nageleefd. Deze vereisten maken deel uit van ons controleprogramma voor leveranciers.

Verder beperken we het gebruik van schadelijke chemicaliën door middel van onze lijst met chemische restricties, waaraan alle leveranciers zich contractueel moeten houden. Op deze lijst staan alle chemicaliën die verboden zijn of slechts in beperkte mate gebruikt mogen worden. Onze lijst met chemische restricties is sinds 1995 voortdurend bijgewerkt, voor het laatst in 2013. We testen regelmatig onze producten- in onze eigen en in externe laboratoria- om te controleren of ze geen schadelijke chemicaliën bevatten. In 2013 introduceerden wij ook onze eerste, zogenaamde, positieve lijsten waarmee onze leveranciers de chemische producten kunnen kiezen die aan onze restricties voldoen.

Voor H&M bestaat er dus geen belangenconflict tussen goede prijzen en een beperkte belasting voor het milieu.

Kinderarbeid is volstrekt onaanvaardbaar voor H&M. Al onze fabrikanten en hun onderaannemers – waar ook ter wereld - moeten onze Gedragscode (Sustainability Commitment) ondertekenen en naleven. In die gedragscode, die we met hulp van onder andere de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en UNICEF hebben opgesteld, is het verbod op kinderarbeid een van de belangrijkste eisen. Alleen na goedkeuring door onze controleurs dat aan alle onze vereisten wordt voldaan kunnen bestellingen worden geplaatst bij een fabriek. De controleurs voeren daarna regelmatig (onaangekondigde) controles uit om te controleren of er geen minderjarige werkers in de fabrieken aanwezig zijn. Voor meer informatie over onze Gedragscode, klik hier

Daarnaast werkt H&M sinds 2004 samen met UNICEF aan onderwijsprojecten, om er voor te zorgen dat kinderen niet aan het werk worden gezet. UNICEF en H&M geloven dat onderwijs het beste middel is om armoede en kinderarbeid tegen te gaan. H&M steunt UNICEF onderwijsprojecten in o.a. India, Bangladesh, Zuid Afrika, Nepal, Mali, Ethiopië, Myanmar en Syrië.

Onze cosmetica worden niet op dieren getest, niet tijdens de productie en niet als de producten klaar zijn.

H&M vindt het welzijn van dieren belangrijk en staat mishandeling van dieren niet toe. Daarom wijzen wij mulesing af en kopen wij uitsluitend in bij leveranciers die kunnen garanderen dat hun merinoswol geen mulesing bevat.

H&M verkoopt geen echt bont. H&M verkoopt uitsluitend leer van schapen, varkens, geiten en andere veedieren die gefokt zijn voor de vleesproductie, niet alleen voor hun huid. Er mag geen ander leer gebruikt worden in de producten die H&M verkoopt.

Bij alle producten van H&M is het land van herkomst vermeld op het label.

De gezondheid en veiligheid van onze klanten is één van onze hoogste prioriteiten. Daarom werken we actief aan restricties op het gebruik van chemicaliën. Onze restricties behoren tot de strengste van de kledingbranche en gaan vaak veel verder dan de wettelijke vereisten. Alle leveranciers die producten maken voor H&M zijn contractueel verplicht om zich aan onze lijst met restricties te houden.

We werken volgens het voorzorgsprincipe. Dit houdt in dat we niet alleen stoffen verbieden waarvan aangetoond is dat ze schadelijk zijn, maar ook stoffen waarvan tot nu toe alleen dat vermoeden bestaat. We testen regelmatig onze producten- in onze eigen en in externe laboratoria- om te controleren of ze geen schadelijke chemicaliën bevatten. In 2013 heeft H&M PFC’s uit al haar producten verbannen. Bovendien maken we deel uit van de Roadmap to Zero met als doel geen uitstoot van schadelijke chemicaliën meer in 2020.

We zijn het ermee eens dat de salarissen in sommige productielanden te laag liggen. Het is altijd onze visie geweest dat alle textielarbeiders van hun salaris moeten kunnen leven. Dit staat ook vermeld in onze gedragscode.

In november 2013 hebben we een nieuw stappenplan ontwikkeld op basis van onze visie: er moet door al onze leveranciers een leefbaar loon worden uitbetaald dat voldoende is om de basisbehoeften van de textielarbeiders te bekostigen. Dit moet enerzijds mogelijk worden gemaakt door de manier van inkopen van H&M. Een ander belangrijk aspect is dat het leefbaar loon is gebaseerd op fabrieken met geschoold personeel, en democratisch gekozen vakbonden of personeelsvertegenwoordigers die over hun salarissen hebben onderhandeld en dat dit loon jaarlijks wordt herzien. Via dit stappenplan bieden we de fabriekswerkers de tools die ze nodig hebben om over hun eigen salaris te onderhandelen en we ondersteunen hen in dit proces.

Het is belangrijk te weten dat H&M de fabrieken waar onze kleding wordt gemaakt niet bezit of beheert, waardoor wij de salarissen van de fabriekswerkers niet bepalen of betalen. Toch hebben we een grote verantwoordelijkheid om op elke mogelijke wijze betrokkenheid te tonen en hogere salarissen in productielanden te stimuleren. Door middel van onze holistische salarisstrategie streven we ernaar om bij te dragen aan positieve ontwikkelingen op de lange termijn en hogere salarissen voor de fabriekswerkers.

In 1997 hebben we een gedragscode (Code of Conduct) ingevoerd met daarin de voorwaarden waaraan fabrieken moeten voldoen om te mogen produceren voor H&M.

We hebben fulltime controleurs in dienst die als taak hebben om te controleren of onze gedragscode in acht wordt genomen. Tijdens controles gebruiken ze een lijst met 300 punten die betrekking hebben op werkomstandigheden, werkomgeving enz. Na elke controle vatten we de resultaten samen in een rapport waarin wordt aangegeven waar verbeteringen noodzakelijk zijn; de leverancier krijgt dan een deadline om een actieplan in te dienen. Vervolgens bezoeken de controleurs de fabriek om te kijken of de maatregelen zijn getroffen. H&M ondersteunt leveranciers bovendien bij verbeteringen door training en verschillende soorten projecten. Lees meer over de navolging van onze Gedragscode.

Omdat we zelf controles uitvoeren, krijgen we onmiddellijk inzicht in hoe goed onze leveranciers zich aan onze sociale en milieukundige vereisten houden. Duurzaamheidsactiviteiten integreren bij onze dagelijkse activiteiten is bij H&M een belangrijke prioriteit. Bij het kiezen van onze leveranciers voeren onze controleurs eerst een diepgaande controle uit. Ze hebben de bevoegdheid om de uiteindelijke beslissing te nemen of een leverancier of een bepaalde fabriek aan onze minimale vereisten voldoet.

Alleen na goedkeuring door onze controleurs kunnen bestellingen worden geplaatst bij een fabriek. Alle fabrieken die bij deze eerste controle zijn goedgekeurd, worden onderworpen aan ons Full Audit Programme (FAP). Via het FAP controleren we voortdurend welke vooruitgang iedere fabriek heeft geboekt en zetten we ons in om een oplossing te vinden bij iedere eventuele niet–naleving van de Gedragscode. Wanneer er sprake is van niet-naleving, moet de leverancier een actieplan opstellen met een oplossing, dat wij opvolgen. Indien noodzakelijk bieden we extra ondersteuning voor de uitvoering van deze maatregelen.

Daarnaast worden er extra controles uitgevoerd door de Fair Labor Association (FLA) om de kwaliteit van ons controleprogramma te waarborgen en ons te helpen om onze methoden voortdurend te verbeteren. Dit is belangrijk omdat we ernaar streven de oorzaken van niet-naleving op een transparante, geloofwaardige en duurzame manier te waarborgen. Deelname aan de FLA biedt bovendien goede kansen om met andere bedrijven en de partnerorganisaties van FLA samen te werken met als doel de arbeidsnormen in onze toeleveringsketen te verbeteren.

H&M zet zich voortdurend in om de omstandigheden op de katoenplantages te verbeteren. Eén van de manieren waarop we dit doen, is door onze actieve betrokkenheid bij het Better Cotton Initiative (BCI), waar we deel uitmaken van de adviescommissie. De visie van BCI is om miljoenen boeren wereldwijd in staat te stellen om katoen te verbouwen op een manier die beter is voor de boer zelf en voor het milieu. Lees meer over BCI.

H&M heeft ook kleding in het assortiment van biologisch katoen. De katoen van deze kleding is 100 procent biologisch gekweekt en gecertificeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties zoals de Control Union of IMO. Ook is er kinder- en babykleding gemaakt van biologisch katoen. We blijven onze katoenboeren erop wijzen dat er een markt is voor biologisch katoen en proberen hen te stimuleren over te stappen naar de biologische productie. Momenteel is H&M één van de grootste inkopers van biologisch katoen ter wereld. Lees meer over de certificering van biologisch katoen.