Ochrana osobných údajov

 

Úvod

Spoločnosť H&M pracuje na zabezpečení ochrany vášho súkromia pri využívaní našich služieb. Preto máme presné zásady, v ktorých sú stanovené podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Sledujte zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov na našich internetových stránkach.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na zákazníkov H&M a používateľov našich online služieb. Ak sa uchádzate o prácu v H&M, tieto Zásady sa vás netýkajú. Zásady ochrany osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie nájdete v sekcii Kariéra v H&M.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?
Švédska spoločnosť H & M Hennes & Mauritz GBC AB (ďalej len „H&M“) pôsobí ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a je zodpovedná za osobné údaje v zmysle švédskeho zákona o ochrane osobných údajov (1998:204), ktorým sa vykonáva smernica EÚ o ochrane údajov (95/46/ES). Slovenská spoločnosť H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o. pôsobí ako spracovateľ osobných údajov a spracúva osobné údaje pre švédsku spoločnosť.

Kde sú vaše osobné údaje uchovávané?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sú uchovávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ale môžu byť prevedené a spracované aj v krajine mimo EHP. Akýkoľvek takýto prevod vašich osobných údajov bude vykonaný v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme?
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď zadáte objednávku, skontaktujete sa so zákazníckym servisom alebo sa zúčastnite na súťaži. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať napríklad kontaktné údaje, dátum narodenia a platobné údaje. Okrem toho môžeme zhromažďovať určité osobné údaje z externých zdrojov, ako sú napríklad kreditné informácie a zmeny adresy.

Ako vaše osobné údaje používame?
Vaše údaje potrebujeme na tieto účely:

 • vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu v H&M;
 • spracovanie vašich objednávok a vrátenie peňazí prostredníctvom našich online služieb;
 • zasielanie textových správ s oznámením o stave doručenia;
 • kontaktovanie v prípade problémov s doručením vašich objednaných položiek;
 • odpovedanie na vaše otázky a informovanie o nových alebo zmenených službách;
 • zasielanie marketingových ponúk, ako sú napríklad newsletter-y a katalógy;
 • informovanie výhercov v súťažiach usporiadaných online;
 • spravovanie vášho účtu vykonaním kreditných kontrol;
 • vypracovanie analýz s cieľom ponúknuť vám vhodné marketingové ponuky a informácie;
 • overenie zákonne stanoveného minimálneho veku na nakupovanie online;
 • zasielanie prieskumov s cieľom poskytnúť vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby;
 • testovanie a zlepšovanie našich systémov, prostredníctvom ktorých sú poskytované služby;
 • zamedzenie zneužitiu alebo nevhodnému využitiu našich služieb;
 • vypočítanie klubových bodov, na ktoré máte ako člen klubu nárok.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu potrebnú na splnenie uvedených účelov alebo po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané.

Aké máte práva?
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Ak sú vaše údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad právne predpisy o účtovníctve, alebo iné legitímne dôvody, ako napríklad neuhradené dlhy. Svoj súhlas s tým, že môžeme vaše údaje používať na marketingové účely, môžete kedykoľvek odvolať. Môžete nám zaslať list na zákaznícky servis H&M, H & M Hennes & Mauritz GesmbH, zakaznicky servis, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Poland alebo nám môžete poslať email na adresu zakaznickyservis1.sk@hm.com.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše údaje môžu byť zdielané v rámci skupiny H&M (podrobné informácie o spoločnostiach v rámci skupiny H&M sú uvedené vo výročnej správe, ktorú možno nájsť na adrese about.hm.com). Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani si ich nevymieňame na marketingové účely s tretími stranami mimo skupiny H&M. Údaje, ktoré poskytneme tretím stranám, sú používané výlučne na poskytnutie vyššie uvedených služieb pre vás, napríklad doručovateľom v súvislosti s doručením tovaru, mediálnym agentúram na distribúciu newsletter-u a agentúram hodnotiacim bonitu klienta či agentúram na vymáhanie pohľadávok na účely kontrol ratingu, overenia totožnosti a vymoženia dlhu.

Ako chránime vaše osobné údaje?
Prijali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále upravujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. V záujme zabezpečenia čo najvyššej bezpečnosti platieb kartou sú všetky informácie zasielané v šifrovanej podobe. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše osobné údaje nemôžu čítať externé strany. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným sprostredkovateľom platobných služieb, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Náš sprostredkovateľ platobných služieb spracováva údaje o vašej karte v súlade s medzinárodnou bezpečnostnou normou PCI DSS, ktorá bola vyvinutá spoločnosťami v oblasti platobných kariet VISA, MasterCard, Diners, American Express a JCB. To znamená, že údaje o vašej platobnej karte sú spracúvané na vysokej bezpečnostnej úrovni. Keď platíte kartou, vyhradzujeme si právo vykonávať kontrolu totožnosti.

Cookies
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. H&M používa súbory cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vaše návštevy internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Existujú dva druhy cookies – trvalé a dočasné (session cookies). Trvalé cookies sú uložené ako súbory vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 12 mesiacov. Dočasné cookies sú uložené len dočasne a automaticky sa vymažú hneď po skončení používania prehliadača internetu. Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej zvolenej úvodnej stránke a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak si zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Dočasné cookies používame, keď využívate funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste prihlásený alebo či ste vložili nejaký tovar do nákupného košíka.

Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou internetového prehliadača. Pokyny o tom, ako pracovať s cookies a vymazať ich, si pozrite v časti svojo internetového prehliadača „Pomoc“. Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo dostať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Cookies tretích strán
Cookies tretích strán používame na zhromažďovanie štatistických údajov v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako sú napríklad Google Analytics a Optimizely. Používame tiež funkcie Google Analytics Advertising Features. Prečítajte si viac o týchto funkciách a aj tom, ako ich môžete deaktivovať: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Použité cookies sú trvalé a aj dočasné (session cookies). Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 24 mesiacov.

Odkazy
Stránky hm.com a aplikácia H&M môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsah týchto webových stránok. Tieto odkazy poskytujeme, aby sme našim návštevníkom uľahčili vyhľadávanie ďalších informácií o konkrétnych témach.

Prevádzkovateľ osobných údajov
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Švédsko

Tel. č.: +46 (0)8 796 55 00
Fax: +46 (0)8 24 80 78
E-mail: info@hm.com

Obchodný register: Bolagsverket/švédsky register obchodných spoločností
Identifikačné číslo spoločnosti: 556070-1715
Poverený zástupca: Karl-Johan Persson
Identifikačné číslo DPH: IČ DPH SE556070171501

01/11/2017