ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Dessa regler och villkor gäller H&M-presentkort köpta via vår affärspartner SVS UK Limited i alla våra H&M-butiker eller på hm.com ("H&M-presentkort" eller "H&M-e-presentkort", här gemensamt kallade "H&M-presentkort") och för våra H&M-tillgodokort ("H&M-tillgodokort" eller "H&M-e-tillgodokort" här gemensamt kallade "H&M-tillgodokort"). Genom att köpa H&M-presentkort eller använda H&M-tillgodokort godkänner du dessa regler och villkor ("Regler och villkor"). H&M förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på hm.com.

H&M-presentkort och H&M-tillgodokort kan användas i H&M-butiker och online på hm.com i det land där presentkortet/tillgodokortet köptes eller där H&M-tillgodokortet utfärdades. Du kan använda H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som betalningssätt för hela eller delar av beloppet vid köp av en vald artikel/valda artiklar. Om beloppet för ditt köp online inte täcks helt av dina H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort, kan du lägga till ytterligare ett betalningssätt för att betala resterande belopp och slutföra köpet. Läs mer i avsnittet Betalning på hm.com. Kvittot visar alltid aktuellt saldo på de H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som används i transaktionen. Dessutom kan du också alltid kontrollera aktuellt saldo online, på en H&M-butik eller genom att kontakta kundtjänst (se nedan).

2. Betalning

Om du beställer ditt H&M-presentkort online behandlas och skickas din beställning av SVS UK Limited, men på kontoutdraget för ditt kredit-/debetkort står det "H&M.com Gift Card Purchase" (H&M.com Köp av presentkort).

SVS accepterar endast kreditkort som betalningssätt vid köp av H&M-presentkort. Du måste vara 18 år för att betala med ett kreditkort.

3. Leverans

Du får H&M-presentkortet inom 5–7 arbetsdagar från det datum då du lade beställningen. H&M kan inte hållas ansvarigt för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Om du köper ett H&M-e-presentkort skickas det till den valda mottagarens e-postadress omedelbart efter att köpet har slutförts.

Du måste ange en korrekt adress för leveransen av H&M-presentkort. Om du beställer ett H&M-e-presentkort måste du ange en korrekt e-postadress för leveransen av detta. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig H&M rätten att avvakta med leveransen av H&M-presentkort.

4. Giltighet

Varje enskilt köp av H&M-presentkort är begränsat till ett maxvärde om 3 000 SEK. Minimivärdet för ett H&M-presentkort är 150 SEK. Du kan höja saldot på ditt fysiska H&M-presentkort genom att köpa till extra kredit i valfri H&M-butik i det land där kortet köptes.

H&M-presentkort är giltiga i 5 (fem) år från datumet för senaste aktivering eller köp. När giltighetsperioden har gått ut kan H&M-presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

H&M-presentkort kan användas tills saldot på kortet är noll. Om saldot för kortet är noll i tre månader, är H&M-presentkortet ogiltigt och kan inte aktiveras eller användas igen.

H&M-tillgodokort är giltigt i 5 (fem) år från datumet för senaste aktivering eller köp. När giltighetsperioden har gått ut kan H&M-tillgodokortet inte användas som betalningsmedel vid köp och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

H&M-tillgodokort kan användas tills saldot på checken är noll. Om saldot för tillgodokort är noll i tre månader, är H&M-tillgodokort ogiltig och kan inte aktiveras eller användas igen.

5. Returer

Om du använder returprocessen online för artiklar köpta med ett H&M-presentkort eller med H&M-tillgodokort, kommer ett H&M e-tillgodokort att utföras före återbetalning via andra betalningssätt utförs. H&M-e-tillgodokort mejlas till dig när returen är slutförd.

Om du returnerar artiklar som du har köpt online med ett H&M-presentkort eller en H&M-tillgodokort till någon av våra H&M-butiker, får du ett H&M-presentkort om returen görs inom returperioden på 30 dagar. Om returen av något skäl görs senare, efter returperiodens slut, får du en H&M-tillgodokort.

Läs mer i avsnittet Returer på hm.com

Du måste ange en korrekt e-postadress för leveransen av H&M-e-tillgodokort. Om den e-postadress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig H&M rätten att avvakta med leveransen av H&M-e-tillgodokort.

H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort kan inte lösas in mot pengar.

6. Returgaranti

I enlighet med lagen om distansförsäljning, har du en betänketid på 14 arbetsdagar (med start dagen efter leverans av din beställning) att häva din beställning av H&M-presentkort köpta online och få en fullständig återbetalning, inklusive standardfraktkostnaden, men exklusive kostnaden för returen av kortet om sådan kostnad har uppstått. Om du vill returnera H&M-presentkortet, kontakta H&M Kundtjänst (se nedan).

7. Begränsat ansvar

H&M kan inte hållas ansvarigt för H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort som efter aktiveringen tappas bort, blir stulna, avaktiverade eller skadade. Hantera dina H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som kontanter.

8. Sekretesspolicy

H & M Hennes & Mauritz GBC AB agerar som den part som ansvarar för alla personuppgifter som du tillhandahåller till H&M. H&M har därför en sekretesspolicy som anger hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Hela vår sekretesspolicy hittar du här.

9. Kundtjänst

Kontaktinformation: H&M Kundtjänst
E-post: kundservice.se@hm.com
Telefon: 033-14 00 00
Fax: 033-15 51 23

10. Företagsinformation

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Mäster Samuelsgatan 46 A, 106 38 Stockholm, Sverige
Org.nr: 556151-2376
Momsregistreringsnummer:SE 556151237601

SVS Stored Value Solutions UK Ltd
West One, Bruntwood Offices 2nd Floor,
114 Wellington Street, Leeds LS1 1BA, UK
reg. no. 372019303100021

2018-01-25