SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

H&M’İN SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUKLARI NELERDİR?

H&M’de sürdürülebilirlik iş yapış modelimizin önemli bir parçasıdır. Sürekli net bir şekilde iyileştirilmesi gereken bir süreçtir. Aynı anda kararlılık, tutku ve takım çalışması gerektiren bir yolculuktur.

Vizyonumuz tüm aşamaları, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde yürütmektir. Vizyonumuzu gerçekleştirmek, bize az kaynak kullanarak büyük işler yapmakta yardımcı olmakta. Bu da bize faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda yaşayan insanların hayatlarını ve toplum genelini güçlendirmek için fırsat verecektir. Çevresel ve sosyal konularla ilgili çeşitli proje ve girişimlere katılmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen hm.com/conscious adresine bakınız.
 

H&M tekstil atıklarını azaltmak için girişimlerde bulunmaktadır - Bu nedenle Ürün Toplama Projesi’ni başlattık.

Eski kıyafetlerinizi çöpe atmaktansa, onları H&M mağazalarına getirebilirsiniz. Biz onlara yeni bir hayat veriyoruz. I:collect ile birlikte, büyük ihtimalle dünyanın en büyük kıyafet geri dönüşüm sistemini oluşturduk. Kısa vadede tekstillerin çöpe gitmesini engellemek ve uzun vadede kıyafet döngüsünün oluşması için çalışıyoruz. 2014 yılı başında ilk büyük adımı bu gayede attık ve topladığımız ürünlerden faydalanarak en az %20’si geri dönüşmüş materyalden oluşan ilk ürünlerimizi ürettik. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz:

Ürün Toplama nedir?

 

SINIRLI ÇEVRESEL ETKİ İLE ÜRETİLEN KIYAFETLERİ UYGUN FİYATA SATIN ALMAK MÜMKÜN MÜ?

H&M’in iş modeli, sürdürülebilir moda ve kaliteyi en uygun fiyata sunmaktır. Bunu ise doğrudan üreticiden satın alarak, efektif lojistik hizmetleri sunarak ve kendi depolarımızı kullanarak yapıyoruz, sürdürülebilirlik kriterlerimizden ödün vermiyoruz. Ayrıca her aşamada maliyet bilincine hakimiz ve deniz yolu ile taşımacılığını, havayolu taşımacalığına göre daha az karbondioksit emisyonu sunduğu için tercih ediyoruz.

Çevre, çalışan ve müşterilerimizin sağlığını garanti altına almak için tedarikçilerimizi her şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Boyama veya yıkama gibi ıslak işlemleri yapan tüm tedarikçilerimiz, kendi atık sularını arıtmakla yükümlüdür. 

Tedarik zincirimizde bulunan atık su kalitesi Business for Social Responsibility (BSR) Water Group tarafından verilen ölçülere veya daha sert yaptırımı olduğu taktirde yerel kanunlara uymak zorundadır. Bu şartlar tedarikçi sözleşme programımızın bir parçasıdır.Dahası tüm tedarikçilerimizin uyması gereken tehlikeli kimyasalları yasak listemizde bulunduruyor ve böylece tehlikeli kimyasalların kullanımını kısıtlıyoruz. Tehlikeli Kimyasallar listemiz 1995 yılından beri devamlı güncellenmektedir, son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır. 2013 yılında tedarikçilerimize yardımcı olmak amaçlı, ilk pozitif listemizi hazırladık. Böylece sınırlamalarımıza uyan kimyasal ürünleri daha net görebilmekteler.

Sürdürebilirlik odaklanmamızla, uygun fiyat ve düşük iklimsel etkinin arasında doğrudan bir çıkar çatışması olduğuna inanmıyoruz.

 

ÜRETİM AŞAMALARINDA ÇOCUK İŞÇİLERİN KULLANILMADIĞINA DAİR NASIL BİR GÜVENCE VERİYORSUNUZ?

H&M hiçbir koşulda çocuk işçi çalıştırılmasını tolare etmemektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları ve Uluslarası Çalışma Örgütü sözleşmeleri çerçevesinde 1997 yılından bu yana çocuk işçiliği üzerine yürüttüğümüz bir politika var ve bu doğrultuda tüm tedarikçilerimiz, katı iş etiği tüzüğümüzü imzalamakla yükümlüler.

H&M, tedarikçilerinden birinde çocuk işçi çalıştırıldığını saptarsa hemen harekete geçmekte ve gereken müdaheleyi yapmaktadır. Eğer bir tedarikçi firma, H&M’in düzenli denetimlerine rağmen, çalışma izni bulunmayan göçmen işçi çalıştırıyorsa H&M söz konusu firma ile iş ilişkisine derhal son vermektedir. Eğer tedarikçi firma çalışma izni bulunan göçmen işçiler ile çalışıyorsa, söz konusu çalışanların tüm diğer işçiler ile aynı haklara sahip olduğu garanti altına alınmaktadır.

2004 yılından beri UNICEF ile birlikte, dünyanın en fakir çocuklarının haklarını korumak için çalışıyoruz. All for Children olarak bilinen ve Hindistan ve Bangladeş’te uygulanan iki ayrı proje ile ortalama 2 milyon çocuk ve etrafında bulunan yetişkinlere ulaşmaktayız. H&M Vakfı projeyi 2014 sonunda devraldı ve UNICEF ile birlikte 2018 yılına kadar projeye destek vermeye devam edecektir.

H&M KOZMETİKLERİ HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR MU?

Kozmetik ürünlerimizin üretiminde ve tamamlanmasında hayvanlar üzerinde deneme yapılmamaktadır.

MERİNO YÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN MULESH TEKNİĞİ KULLANILMADAN ELDE EDİLDİĞİNİ NASIL GARANTİ EDERSİNİZ?

Hayvanların sağlığı H&M için önemlidir ve hayvanların kötü muamele görmesini kabul edemeyiz.  Mulesh tekniği ile üretim yapan tedarikçiler ile çalışmıyor ve mulesh tekniği kullanmadan merino yünü ürettiğini garanti eden tedarikçilerle çalışıyoruz.

KÜRK VE DERİ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ H&M’İN POLİTİKASI NEDİR?

H&M gerçek kürk satışı yapmıyor. H&M derisi için değil, gıda üretimi için kesilmiş;  koyun, domuz, keçi ve büyükbaş hayvanların derilerini üretimde kullanıyor. Bu deriler haricinde H&M ürünlerinde başka bir hayvan derisi kullanmak yasaktır.

ALDIĞIM ÜRÜNLERİN NEREDE ÜRETİLDİĞİNİ NASIL BİLİRİM?

Tüm H&M ürünlerinin etiketlerinde üretildikleri ülke belirtilmiştir.

H&M OLARAK ÜRÜNLERİNİZİN ZARARLI KİMYASALLAR İÇERMEDİĞİNİ NASIL GARANTİ EDİYORSUNUZ?

Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim en çok önemsediğimiz husustur. Bu nedenle kimyasal kullanımını en azamiye indirmek için çalışıyoruz. Kimyasal kullanımına koymuş olduğumuz sınırlama, tekstil sektöründe en katı kurallara sahip olandır ve çoğu kez de yaptırımcı kanunlardan da daha sert kısıtlamalardır.  H&M için üretim yapan tüm tedarikçilerimiz, anlaşmalarımıza göre yasak listelerimize uymak zorundadır.

Ayrıca önleyici tedbir ilkesini uygulamaktayız. İnsan sağlığına zararlı olup olmadığı henüz bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa dahi, biz kimyasallar hakkında kısıtlayıcı ve proaktif davranmayı tercih ediyoruz.  Düzenli olarak – kendi ürettiklerimiz ve üçüncü partilerden aldıklarımızı – zararlı kimyasallar içermediklerine dair kontrol amaçlı testler yapıyoruz. 2013 yılında H&M perfluorinatlı bileşikler (PFCs) kimyasalının tüm ürünlerimizde kullanımını yasaklamıştır. Ayrıca Roadmap to Zero üyesiyiz, üyeliğimizin amacı zararlı kimyasalların tamamen kullanımını yasaklamaktır.

NEDEN FABRİKA İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI BU KADAR DÜŞÜK?

Bazı üretici ülkelerde maaşların gerçekten çok düşük olduğunu biz de kabul ediyoruz. Tüm tekstil çalışanlarının maaşlarının geçimlerini sağlayacak derecede olabilmesi her zaman vizyonumuz olmuştur ve bu konu ayrıca Mesleki Ahlak İlkeleri'mizde belirtilmiştir.

Kasım 2013’de vizyonumuzu gerçekleştirmek için yeni stratejiler geliştirdik: Tüm ticari ürün tedarikçilerimizin işçilerinin maaşları, temel gereksinimlerini karşılayacak derecede olmalıdır. Bir önemli husus, H&M’in satın alma uygulamalarının bunu ciddi bir şekilde yasaklamasıdır; diğer yandan çalışanların kalifiye iş gücüne dayalı olması ve ücretlerinin demokratik olarak seçilmiş sendika veya işçi temsilcilerinin yaptığı müzakerelerle yıllık olarak artmasıdır. Yani tüm bu süreçte çalışanları eğitiyor ve onların kendi maaşlarının artışı için görüşmeler yapmalarını destekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki H&M, ürünlerini üreten fabrikaların sahibi veya yöneticisi değildir. Bu nedenle fabrika çalışanlarının maaşları bizim tarafımızdan ayarlanmıyor ve ödenmiyor. Ancak sorumluluğumuz bu durumda çok ciddidir, maaşların arttırılması konusunda üretici ülkelerde, devlet seviyesinde sürece dahil olmak için çabalamaktayız. Bütünsel ücret stratejimiz sayesinde, olumlu uzun vadeli kalkınma ve fabrika işçileri için daha yüksek ücretlerde katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

TEDARİKÇİLERİNİZİN MESLEKİ AHLAK İLKELERİNE UYDUĞUNU NASIL KONTROL EDİYORSUNUZ?

Mesleki Ahlak İlkeleri'nin yerine getirildiğini denetlemek için çalışan tam zamanlı deneticilerimiz bulunmakta. Denetim yaparken, denetcilerimiz 300 noktadan oluşan bir listeyi kontrol ederler, listemizde çalışma ortamları, çalışma koşulları gibi bir sürü konuyu denetlerler. Her denetimden sonra sunulan raporda, iyileştirilmesi gereken her konu ele alınır ve tedarikçiye düzeltmeler yapması için bir tarih verilir. Deneticilerimiz daha sonra düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol amaçlı fabrikaları tekrar ziyaret eder. H&M ayrıca çeşitli eğitim ve projeler aracılığıyla tedarikçilerin iyileştirme çalışmalarını destekler. Lütfen daha fazla bilgi için Mesleki Ahlak İlkeleri'ni okuyunuz.

H&M’İN NEDEN KENDİ DENETİCİLERİ VAR?

Denetimleri kendimiz yaparak sosyal ve çevresel taleplerimizin tedarikçilerimiz tarafından uygulanıp uygulanmadığı hakkında tam kapsamlı bilgi edinmiş oluyoruz.  H&M için önemli bir öncelik günlük işlerde devamlılığın olmasıdır. Tedarikçilerimizi seçerken deneticilerimiz derinlemesine bir ilk denetim yapar. Deneticilerimiz, bir tedarikçinin ya da fabrikanın bizim azami taleplerimizi karşılayıp karşılamadığını ve şirketimiz ile çalışılıp çalışılmayacağına karar verme yetkisine sahiptirler.

Deneticilerimizin onayı sonrası bir fabrikayla çalışmaya başlanır Bu ilk denetimden geçen tüm fabrikalarımız bizim Full Audit Programme (FAP) kapsamına girer.  FAP sayesinde sürekli her fabrika tarafından yapılan ilerlemeyi gözlemler ve doğabilecek uygunsuzluğu düzeltmek için çalışmalar gerçekleştirir. Herhangi bir uygunsuzluk bizim tarafımızdan takip edilir ve bir iyileştirme planı hazırlamak için tedarikçiye görev verilir ve daha sonra tarafımızca kontrol edilir. Gerektiği yerde, biz planın uygulanmasında ek destek sağlarız veya süreci kolaylaştırmak için katkıda bulunuruz.

Fair Labor Association (FLA) tarafından yapılan ilave bağımsız denetimler, bizim denetim programımızın kalitesini sağlar ve sürekli yöntemlerimizi geliştirmemiz için yardımcı olur.  Bu çok önemlidir, çünkü biz şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir bir şekilde uyumsuzluklarla mücadele etmekteyiz. Dahası FLA’ye dahil olan diğer şirketler ve ortak kuruluşlarla birlikte çalışma imkanı bulmaktayız. Hedefimiz tedarikçi zincirinde çalışma standartlarını yükseltmektir.

H&M, PAMUK ÜRETİMİNİ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK İÇİN NE YAPIYOR?

H&M, pamuk yetiştiriciliği koşullarını iyileştirmek için devamlı olarak çalışır.  Bu yolda attığımız adımlardan biri Better Cotton Initiative (BCI) katılmış olmamız ve yönetim kadrosunda temsil ediliyor olmamızdır. BIC’in vizyonu dünya genelinde milyonlarca çiftçi üretim yaparken daha verimli olabilmesi ve doğa bilincine sahip olmalarını içermektedir.  Daha fazla bilgi için BCI okuyunuz.

H&M ayrıca organik pamuktan üretilmiş kıyafetler sunmaktadır.  Bu kıyafetlerde kullanılan pamuk % 100 organik olarak yetiştirilmiş pamuktur ve bağımsız sertifika kuruluşları olan Cotton Union ya da IMO tarafından sertifikalıdır. Ayrıca bazı çocuk ve bebek kıyafetlerinde organik pamuk kullanmaktayız. Pamuk üreticilerimizi organik pamuk talebinin artmasıyla, geleneksel üretimden organik üretime geçmeleri gerektiği yönünde teşvik ediyoruz. H&M, dünyada organik pamuk kullanıcıları  arasında ilk sıralarda gelmektedir. Organik Pamuk Sertifikasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.