Ще откриете номера на картата-ваучер и пин кода на гърба на картата-ваучер за физически лице. Ако имате електронна карта-ваучер, ще откриете номерата в имейла за електронната Ви карта.