ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще обработваме Вашите данни, когато участвате в нашите конкурси. Вашите лични данни ще бъдат използвани от H&M за връзка с участниците в конкурса, преди и след събитието, за идентифициране на участниците, за проверка на възрастта на участниците, за свързване с победителите, за доставка и проследяване на наградите.

Какъв вид лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например име, адрес и телефонен номер
* възраст
* информация, подадена за конкурса

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват само за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към куриерски фирми за доставяне на наградите. 

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, когато избирате да участвате в даден конкурс.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, H&M няма да може да Ви предоставя посочените по-горе услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 45 дни след приключване на конкурса.

 

                        Моля, прочетете пълния текст на Политиката ни за поверителност.

20/04/2018