OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ÚČTU H&M

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb H&M. Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem). Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Budete si také moci ukládat zboží do nákupního košíku, budeme vám dávat doporučení na základě vaší velikosti a budete mít možnost hodnotit zboží, které jste u nás nakoupili.

K poskytování relevantního doporučení produktů společnost H&M zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu H&M. 

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

*  kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo 
* datum narození
* pohlaví
* země
* nastavení účtu
* šifrované údaje o vaší platební kartě

V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů

* historie objednávek
* údaje o doručení
* historie plateb

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie

* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtuH&M.

Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a H&M vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu H&M. 

Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.

Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti H&M na adrese dataprotection.cz@hm.com. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.

 

                                                    Přečtěte si prosím naše úplná Pravidla ochrany osobních údajů.

 

14/05/2018