Deji Plaza

Deji Plaza No.18 Zhongshan Road 210005 Xuanwu District, Nanjing Jiangsu Province Mainland China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Thu 10:00 AM - 10:00 PM
Fri - Sat 10:00 AM - 10:30 PM
Sun 10:00 AM - 10:00 PM

Exception dates