Haxi Wanda Plaza

Haxi Wanda Plaza No.168 Zhongxing Avenue 150086 Nangang District, Harbin Heilongjiang Province China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Sun 9:30 AM - 9:30 PM

Exception dates