Jian Zhenhua Department store

Jian Zhenhua Department store No.3 Jingsi Road 250000 Shizhong District, Jinan Shandong Province China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Sun 10:00 AM - 10:00 PM

Exception dates