No9, Jinjiu road

No9, Jinjiu road Development zones, Jiujiang City, Jiangxi province 332000 Happy Town Shopping mall 江西省 China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Thu 10:00 AM - 10:00 PM
Fri - Sat 10:00 AM - 10:30 PM
Sun 10:00 AM - 10:00 PM

Exception dates