Xinhua Gulou Plaza

Xinhua Gulou Plaza No.50 East Jiefang Street, Xingqing District 750003 Yinchuan Ningxia Hui Autonomous Region China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Fri 10:00 AM - 9:30 PM
Sat - Sun 9:30 AM - 10:00 PM

Exception dates