Hangzhou Jiebai

Hangzhou Jiebai 251 Jiefang Rd. 310009 Hangzhou Zhejiang Province China

AVAILABLE IN THIS STORE

OPENING HOURS

Mon - Thu 10:00 AM - 9:45 PM
Fri 10:00 AM - 10:00 PM
Sat 9:30 AM - 10:00 PM
Sun 9:30 AM - 9:45 PM

Exception dates