PRIVACYVERKLARING KLANTENSERVICE

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je vragen te beheren en klachten, garantiekwesties voor producten en kwesties inzake technische ondersteuning af te handelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en via sociale media.

We kunnen je ook contacteren als er een probleem is met je bestelling.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder de volgende categorieën  

* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* geboortedatum
* betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
* kredietinformatie
* bestellingsgegevens
* account- of lidmaatschapsnummer
* alle correspondentie in de kwestie

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze voornoemde diensten te verstrekken. Als je een klant bent binnen de Aziatische regio, zullen je gegevens worden overgedragen aan een extern klantenservicebureau.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
Het verwerken van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op H&M:s legitieme belangen.

Hoe lang bewaren we je je gegevens?
We bewaren je gegevens gedurende 100 dagen voor telefoon- en e-maillogs en correspondentie en gedurende 12 maanden voor casemanagement. 

Bij klachten in de winkel worden je persoonlijke gegevens 2 jaar bewaard, behalve in de VS, waar ze 5 jaar worden bewaard.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen: 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een legitiem belang van H&M. H&M zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische vorderingen.

Lees onze volledige privacyverklaring.

20/04/2018