PRIVACYVERKLARING WEDSTRIJD

Waarom gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden. Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor H&M om deelnemers te contacteren over de wedstrijd, vóór en na een evenement, om de identiteit van deelnemers te bepalen, de leeftijd van deelnemers te controleren, om winnaars te contacteren, je prijs te leveren en opvolging te doen van de levering.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken persoonlijke gegevens in de volgende categorieën 

* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* leeftijd
* informatie ingediend in de wedstrijd

Wie heeft toegang tot je persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgegeven aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de voornoemde diensten, naar leveranciers voor de levering van prijzen.

Wat is de juridische grond voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?
De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op je toestemming wanneer je beslist deel te nemen aan een wedstrijd.

Je recht om je toestemming in te trekken:
Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer je dit doet, zal H&M niet in staat zijn om je de bovengenoemde diensten aan te bieden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende dagen na afloop van de wedstrijd. 

Lees onze volledige privacyverklaring.

20/04/2018