H&M ALGEMENE VOORWAARDEN


1 INLEIDING

1.1  Welkom bij het H&M Hennes & Mauritz Loyaliteitsprogramma. Het loyaliteitsprogramma in Nederland is een initiatief van Hennes & Mauritz Nederland BV ("H&M", "wij" of "ons") gevestigd in Nederland, Amsterdam (1016 ED) Keizersgracht 271 en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 33208311. Door u te registreren voor het loyaliteitsprogramma gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"). 

1.2 Het membership is gratis en je hoeft geen aankoop te doen om member te worden.

1.3 Als je member bent van het loyaliteitsprogramma spaar je punten voor verschillende membershipsniveaus waar je deel kunt nemen aan speciale aanbiedingen, diensten en events en nog veel meer georganiseerd door H&M of H&M partnerbedrijven. Meer informatie over actuele beloningen en aanbiedingen vind je onder je membershipsaccount ("Mijn Account") op de website hm.com.  

1.4 Informatie over hoe H&M je persoonlijke gegevens verwerkt vind je hier in het Privacybeleid.

2. MEMBERSHIP

2.1 Het membership is beperkt tot individuele inwoners van Nederland die niet optreden in de hoedanigheid van een bedrijf met een geldig e-mailaccount en die ten minste 18 jaar oud zijn. Het membership is ook toegankelijk voor inwoners van de Nederland die 16 jaar zijn en handelen met toestemming van hun ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger(s). H&M behoudt zich het recht voor om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming te vragen. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van H&M komen in aanmerking voor het membership maar kunnen van bepaalde promoties worden uitgesloten.

2.2 Door je aan te melden, geef je aan dat je ten minste 18 jaar oud bent, of 16 jaar oud en de toestemming hebt van je ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger zoals van toepassing, en dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2.3 Je membership is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze algemene voorwaarden alsook aan andere regels, voorschriften, beleid en procedures aangenomen door H&M., zoals door jou goedgekeurd wanneer je deelneemt aan aanbiedingen, beloningen, het doen van aankopen en andere gerelateerde diensten. Wij hanteren een limiet van één membership per persoon. 

2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële aankopen of bulkaankopen doen, komen niet in aanmerking voor het membership. Het membership mag niet worden gebruikt voor doorverkoop of om winst te maken.

2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid, en een voorwaarde voor je membership, om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.

3. H&M LOYALITEITSPROGRAMMA IN NEDERLAND  

3.1 Het membership is een nationaal programma en beperkt tot aankopen in H&M en H&M HOME winkels en online op hm.com in Nederland. Je kunt alleen punten sparen door te shoppen of door middel van andere activiteiten waarvoor punten kunnen worden gespaard in Nederland, zoals van tijd tot tijd medegedeeld door H&M. Houd er rekening mee dat je geen punten spaart bij een aankoop van een giftcard. 

3.2 De punten die je hebt gespaard zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen op een ander persoon of member.

3.3 Punten die je ontvangen hebt bij aankoop van een artikel worden weer  van je account in mindering gebracht als je het artikel retourneert. 

4. PUNTEN, MEMBERSHIPSNIVEAUS EN VOUCHERS

4.1 De punten die je spaart tellen zowel voor het tweede membershipsniveau als voor vouchers

4.2 Het h&m membership bestaat uit twee niveaus. Het eerste niveau en het tweede niveau. De hoogte van uw membership is gebaseerd op de punten die u heeft verdiend tijdens de laatste 12 maanden van uw membership. Als u een nieuwe member bent of niet over voldoende punten beschikt om in aanmerking te komen voor het tweede niveau, begint uw membership op het eerste niveau. De datum waarop u de tweede niveau bereikt, telt als een nieuwe basis waarvan verdiende punten worden geteld ("Begindatum"). Als u gedurende de 12 maanden na de Begindatum niet voldoende punten verzamelt om in aanmerking te komen voor het tweede niveau van het membership, keert u terug naar het eerste niveau. U hebt altijd de mogelijkheid om het tweede niveau te bereiken, en wanneer u dat doet, is die datum de Begindatum voor de volgende periode van 12 maanden.

4.3 Na afloop van elk Membershipjaar worden alle punten die meetellen voor het volgende membershipsniveau  gereset naar 0.

4.4 De punten die meetellen voor de voucher zijn geldig tot de volgende Startdatum.

4.5 Als je 150 punten hebt gespaard, ontvang je een voucher 4 € in je app of op je H&M accountpagina. Je kunt de voucher inwisselen in de H&M winkel, H&M HOME winkel of op hm.com.

4.6 De voucher wordt 30 dagen na de datum waarop het toereikende puntenlimiet is bereikt, uitgegeven. Je kunt slechts 5 vouchers per kalendermaand verkrijgen, en een maximum van 20 vouchers per 12 maanden.

4.7 Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld noch worden gebruikt voor aankopen waarvan het totaalbedrag lager ligt dan de waarde van de voucher.  Het totaalbedrag van de aankoop na toepassing van de voucher moet hoger liggen dan €1. Niet-commerciële goederen, zoals winkeltassen, tellen niet mee voor dat bedrag.

4.8 De vouchers kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van H&M Gift Cards

5. WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN H&M LOYALITEITSPROGRAMMA

5.1 Je kunt je membership op elk moment beëindigen via Mijn Account op de website hm.com of door contact op te nemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat als je je membership opzegt, je alleen via het guest account bij hm.com kunt winkelen.

5.2 Als je je membership beëindigt, worden je gespaarde punten gewist. Ook zullen alle kredietaanvragen worden geannuleerd.

5.3 H&M kan, naar eigen goeddunken, het H&M loyaliteitsprogramma, en/of een van de Algemene Voorwaarden, privacy policy, regels, voorschriften of voordelen op elk moment toepassen, interpreteren, beëindigen, wijzigen, beperken, opschorten of wijzigen, door u kennisgeving van een dergelijke actie vooraf, hetzij in de app, online, via e-mail of een combinatie daarvan.  Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht om je membership te annuleren.

5.4 H&M behoudt zich het recht voor om elk individu van de H&M loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken uit te sluiten. Elk bewezen of redelijkerwijs verondersteld misbruik van het loyaliteitsprogramma, niet-naleving van de Algemene Voorwaarden, inactiviteit van het membership gedurende meer dan 36 maanden, elke verkeerde voorstelling van zaken of enig gedrag dat schadelijk is voor de belangen van H&M kan u onderwerpen aan herroeping en zal van invloed zijn op verdere deelname aan het loyaliteitsprogramma. Als uw membership wordt ingetrokken, verlopen alle punten in uw H&M Member-account automatisch.  

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 H&M is niet aansprakelijk voor een systeemfout of storing van het H&M Loyaliteitsprogramma of de gevolgen daarvan. H&M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit schorsing, wijziging of beëindiging of op een andere wijze gerelateerd aan het H&M Loyaliteitsprogramma, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.

7. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

7.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk geschil, elke claim of controverse die ontstaat of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het membership van het H&M loyaliteitsprogramma zal worden beslecht door de toepasselijke rechter in Amsterdam.

8. CONTACT

8.1 Als je vragen hebt over het H&M loyaliteitsprogramma kan je contact opnemen met de klantenservice.