H&M CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN

1 INTRODUCTIE

1.1 Welkom bij de H&M Hennes & Mauritz Loyaliteitsclub ("H&M Club” of "Club"). Door je aan te melden voor H&M Club ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2 Het membership van Club is gratis en je hoeft geen aankoop te doen om member te worden.

1.3 H&M Club is een loyaliteitsprogramma waarbij je punten spaart die je kunt inwisselen voor aanbiedingen, events, speciale offers en nog veel meer.

1.4 Door je aan te melden voor H&M Club en je e-mailadres te vermelden, ga je ermee akkoord dat je de laatste fashioninspiratie, aanbiedingen, marketingmaterialen en onze Club News e-mails wilt ontvangen.

1.5 Je gaat er ook mee akkoord dat vertegenwoordigers van H&M, of H&M Club, contact met je mogen opnemen voor enquêtes over H&M Club of andere H&M diensten, of informatie over je membership.

2 MEMBERSHIP

2.1 Het membership van H&M Club is beperkt tot individuele inwoners van Nederland die ten minste 16 jaar oud zijn en een geldig e-mailaccount hebben. Werknemers, ambtenaren, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van H&M komen in aanmerking voor het membership, maar kunnen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten.

2.2 Door je aan te melden, geef je aan dat je ten minste 16 jaar oud bent en dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.3 Je membership is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze algemene voorwaarden alsook aan andere regels, procedures en het beleid aangenomen door H&M. Wij hanteren een limiet van één membership per persoon.

2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële aankopen of bulkaankopen doen, komen niet in aanmerking voor het membership. H&M Club mag niet worden gebruikt voor doorverkoop of om winst te maken.

2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.

2.6 Je punten vervallen 24 maanden na de maand waarin je ze hebt verdiend.

3 H&M CLUB IN NEDERLAND

3.1 H&M Club is een nationaal loyaliteitsprogramma en je kunt alleen punten sparen voor H&M Club als je shopt in H&M winkels in Nederland en online op hm.com, of door middel van andere activiteiten waarvoor punten kunnen worden verdiend, zoals van tijd tot tijd medegedeeld door H&M Club. Houd er rekening mee dat je geen punten spaart bij een aankoop van een giftcard.

3.2 De punten die je hebt verzameld zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen op een ander persoon of member.

3.3 Voor elke aankoop die je doet met jouw clubkaart spaar je club punten. Indien je het artikel retourneert, dan worden de gespaarde punten op dit betreffende artikel  (automatisch) van je puntensaldo afgeschreven. 

3.4 Indien je bij een aankoop van een artikel gebruik hebt gemaakt van clubpunten voor het inwisselen van een kortingsvoucher en dit artikel terug brengt in de winkel of online retourneert, dan komen de clubpunten die voor de kortingsvoucher zijn gebruikt volledig te vervallen.

4 WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN CLUB

4.1 Je kunt je H&M Club account op elk moment beëindiging via je “H&M Club account” op onze website hm.com.  

4.2 Als je je H&M Club account opzegt, vervallen alle punten die je hebt gespaard op dit account.

4.3H&M mag, naar eigen goeddunken, de H&M Club en/of de algemene voorwaarden, regels, voorschriften of voordelen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toepassen, interpreteren, beëindigen, wijzigen, beperken, opschorten of aanpassen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van veranderingen.

4.4 H&M behoudt zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van H&M Club. Elk bewezen of redelijk verondersteld misbruik van H&M Club, schending van de algemene voorwaarden, inactiviteit van meer dan 24 maanden, elke vorm van fraude of enig gedrag dat schadelijk is voor de belangen van H&M kan ertoe leiden dat je membership wordt beëindigd en dat je niet langer in aanmerking komt voor verdere deelname aan H&M Club. Als je membership wordt beëindigd, komen eventuele punten op je H&M Club account automatisch te vervallen.

5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

5.1 H&M is niet aansprakelijk voor systeemfouten of een storing op H&M Club, of de eventuele gevolgen daarvan. H&M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, voortgekomen uit uitsluiting, wijziging of beëindiging, of op enige andere wijze gerelateerd aan H&M Club, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

6 TOEPASSELIJKE WETGEVING

6.1 Deze algemene voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden of het membership van H&M Club zullen worden voorgelegd aan de betreffende rechtbank in Amsterdam.

7 AANVULLENDE INFORMATIE OVER H&M CLUB

7.1 Heb je nog vragen of opmerkingen over H&M Club? Neem dan contact op met onze klantenservice via ons e-mailadres klantenservice.nl@hm.com of telefoonnummer 0900-1988. 

11.06.2016