GESPREID BETALEN - BETAAL IN MAANDELIJKSE TERMIJNEN (NIET VOOR NIEUWE KLANTEN)

Jaarlijkse rente van 14%
Aanvraag voor Betaal in Maandelijkse Termijnen is nu niet beschikbaar.

Kredietwaardigheidscontrole

Als je een aanvraag indient om in maandelijkse termijnen te kunnen betalen, wordt een kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd. Je aanvraag wordt geweigerd of goedgekeurd, afhankelijk van de resultaten van deze controle. Samen met de goedkeuring wordt een kredietlimiet bepaald. De limiet kan worden aangepast tijdens de duur van de overeenkomst.

Gespreid betalen
De betaling van je aankopen wordt over meerdere maanden verspreid.
Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag, totdat je het volledige bedrag hebt afgelost.

Betaal je termijnrekening via een (online) overschrijving
Je betaling kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 231412 t.n.v. H&M Netherlands B.V. in Amsterdam. IBAN nummer NL89INGB0000231412 en BIC nummer ING BNL2A. 
Vergeet niet om je referentienummer, zoals vermeld op de termijnrekening, te vermelden bij de betaling.

Aflossingsvrije maanden
Leder jaar heb je twee aflossingsvrije maanden. 
Tussen twee aflossingsvrije maanden in moet je echter vier correcte betalingen hebben gedaan.
Na vier correcte betalingen kun je gebruik maken van de eerste aflossingsvrije maand.

Beëindiging en herroeping van de overeenkomst

Beëindiging: je hebt te allen tijde het recht om je overeenkomst kosteloos te beëindigen door het volledige uitstaande saldo af te lossen.

Stuur een  e-mail onze Klantenservice als je je overeenkomst wenst te beëindigen. 

Herroeping: binnen 14 dagen na het afsluiten kan je de overeenkomst annuleren.

Stuur een  e-mail onze Klantenservice als je je overeenkomst wenst te herroepen.

Kredietwaardigheidstoetsing

H&M behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren bij een aankoop die wordt betaald via een Factuur, een Betaal Volgende Maand of Gespreid Betalen. Op basis van de verkregen informatie kan H&M een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.

Bestelling boven de bestedingslimiet

Indien je bestelling over de bestedingslimiet heen gaat, kun je het bedrag waarmee je saldo wordt overschreden met een cadeaukaart voldoen.

Bij de kassa kun je zien om welk bedrag het gaat.

Heb je liever niet dat je betaling wordt opgesplitst, dan kun je er ook voor kiezen de bestelling volledig met creditcard of iDEAL te betalen.

Betalingsachterstand

In geval je niet betaalt, behoudt H&M zich het recht voor om de vordering over te dragen of te verpanden aan een andere kredietverlener. Kosten voor eventuele incassomaatregelen worden volgens de geldende wettelijke voorschriften in rekening gebracht. Eventuele belastingen en heffingen van overheidswege kunnen bij je schuld worden opgeteld.

Lees de precontractuele kredietinformatie

Terugbetaling bij retourzendingen
Klik hier voor meer informatie over terugbetaling bij retournering.

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden