REGLER & VILLKOR FÖR H&M CLUB

1. INLEDNING

1.1 Välkommen till H&M Hennes & Mauritz kundklubb (”H&M Club”). Genom att registrera dig som medlem i H&M Club godkänner du dessa villkor och bestämmelser. 

1.2 Medlemskapet i H&M Club är gratis och det är inget köptvång för att bli medlem.

1.3 H&M Club är ett lojalitetsprogram där du tjänar in poäng som kan lösas in mot erbjudanden, tjänster, evenemang och mycket mer. 

1.4 Genom att gå med i H&M Club och delge oss din e-postadress uttrycker du ditt medgivande till att få den senaste inspirationen inom mode, erbjudanden, Club-nyheter och annat elektroniskt marknadsföringsmaterial. 

1.5 Du ger också ditt medgivande till att bli kontaktad av representanter från H&M eller H&M Club för undersökningar om H&M Club eller andra av H&M:s tjänster eller information om ditt medlemskap.

2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i H&M Club kan tecknas av enskilda personer bosatta i Finland som är minst 15 år gamla och har ett aktuellt, giltigt e-postkonto. Anställda, chefer och direktörer på samt agenter och representanter för H&M kan bli medlemmar, men kan undantas från vissa kampanjer. 

2.2 Genom att lämna in din ansökan intygar du att du är minst 15 år och att du godkänner dessa villkor och bestämmelser. 

2.3 Medlemskapet är personligt, kan inte överföras på någon annan och är underställt dessa villkor och bestämmelser liksom alla andra regler, föreskrifter, policyer och förfaranden som antagits av H&M. Vi har en begränsning på ett medlemskap per person. 

2.4 Företag, grupper, föreningar eller andra sammanslutningar eller aktörer som gör inköp i kommersiellt syfte eller grossistinköp kan inte bli medlemmar. H&M Club får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte. 

2.5 Det är ditt ansvar att hålla dina e-postuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade. 

2.6 Dina poäng är i kraft i 24 månader efter att de intjänats, efter vilket de raderas.

3. H&M CLUB I FINLAND   

3.1 H&M Club är ett nationellt program och du kan endast tjäna in poäng i H&M Club genom att handla i H&M-butiker i Finland och online på hm.com eller genom att delta i andra aktiviteter som genererar poäng som H&M Club då och då går ut med. Vänligen notera att köp av presentkort inte är poänggrundande.

3.2 Poängen som du har tjänat in är personliga och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

3.3 De klubbpoäng du har tjänat vid köp av en vara dras från ditt konto om du returnerar varan.

4. ÄNDRINGAR, AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH/ELLER GÅ UR H&M CLUB

4.1 Du kan när som helst avsluta ditt konto i H&M Club på ditt ”MITT H&M/Användarkonto” på webbplatsen hm.com

4.2 Om du avslutar ditt konto förlorar du de eventuella poäng du har kvar på kontot. 

4.3 H&M kan, efter eget gottfinnande, när som helst tillämpa, tolka, avsluta, ändra, begränsa eller modifiera H&M Club och/eller villkoren och bestämmelserna, reglerna, föreskrifterna eller förmånerna utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att med jämna mellanrum kontrollera och granska dessa villkor och bestämmelser för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. 

4.4 H&M förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta en medlem från H&M Club som följd av bevis på eller rimlig misstanke om missbruk av H&M Club. Underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, inaktivt medlemskap i mer än 24 månader, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för H&M:s intressen kan leda till att medlemskapet dras in och påverkar möjligheterna att delta i H&M Club i framtiden.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 H&M är inte ansvariga för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion hos H&M Club eller konsekvenserna av detta. H&M tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, variation eller avslutande på något annat sätt i anslutning till H&M Club, undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

6. TILLÄMPLIG LAG

6.1 Dessa villkor och bestämmelser regleras av lagarna i Finland. Eventuella tvister, anspråk eller dispyter som gäller dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet i H&M Club ska lösas av behöriga domstolar i Finland. 

7. YTTERLIGARE INFORMATION OM H&M CLUB

7.1 Om du har frågor om H&M Club kan du kontakta kundtjänst på H&M 0800-114000. All korrespondens rörande H&M Club ska riktas till asiakaspalvelu.fi@hm.com.

01.07.2017