INTEGRITETSMEDDELANDE H&M-MEDLEMSKAP

Varför använder vi dina personuppgifter? 
Vi använder dina personuppgifter, till exempel ditt medlems-ID, för att skapa och hantera ditt H&M-medlemskapskonto och ge dig alla förmåner och belöningar som du är berättigad till. H&M-medlemskapet beskrivs vidare under Allmänna Villkor och på vår officiella webbplats. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att ditt medlemskonto alltid är uppdaterat och aktuellt. Genom att göra det kan vi tillhandahålla dig din shoppinghistorik, uppgifter om dina beställningar, H&MxKlarna-kredit och din status som medlem.

Dessutom använder vi dina personuppgifter för att ge dig personligt anpassad information, annonser, kampanjer, rekommendationer, betygssättningstjänster osv. Medlemmar får också inbjudningar till kommande evenemang, tävlingar och kundenkäter. 

Uppgifter om beställningar och betalningar kan användas för att upptäcka överträdelser av villkoren för H&M-medlemskapet samt för att upptäcka onlineförluster och bedrägerier.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder bara personuppgifter som vi har fått direkt från dig i samband med att du registrerade dig för medlemskapet, samt information som du delar med oss genom att använda våra tjänster. Det kan till exempel vara att du lägger till en produkt som favorit eller gör ett köp och/eller en retur eller reklamation. Om överträdelser av villkoren för H&M-medlemskapet eller misstänkt bedrägligt beteende upptäcks, använder vi dina personuppgifter, till exempel din e-postadress och ditt medlems-ID, för att kontakta dig och vidta åtgärder.

För att göra medlemskapet ännu mer relevant för dig personanpassar vi innehållet innan vi visar det baserat på vad vi vet (eller tror oss veta) om dina intressen och preferenser. Personanpassning sker utifrån att vi analyserar och förutspår aspekter gällande dina intressen, preferenser, beteende osv. genom att använda oss av en kombination av data som vi fått tidigare köp och data insamlade via webbkakor och andra spårningstekniker.

Du kan läsa mer om cookies i det specifika avsnittet i detta integritetsmeddelande.

Vi använder e-post för att kontakta dig men också för att i förekommande fall skicka notiser till din mobilapp, webbläsare och/eller genom tillgängliga meddelandetjänster i sociala medier. Kundservice kan även använda ditt telefonnummer för att kontakta dig vid behov.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom H&M-gruppen när så krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda ändamålet för behandlingen. Av samma skäl delar vi även personuppgifter med leverantörer som utför vissa specifika uppgifter på uppdrag av oss, såsom dataanalys och skapande av marknadsföringsinnehåll. H&M har alltid fullt ansvar för sina leverantörer.

Vi kan även ibland komma att dela personuppgifter med oberoende tredje parter, såsom leverantörer av elektronisk kommunikation för att skicka meddelanden och aviseringar eller för att kontakta dig av annat skäl. Vänligen observera att många av dessa mottagande tredje parter har en oberoende rätt eller skyldighet att bearbeta dina personuppgifter.

Förutom när så uttryckligen anges här varken vidarebefordrar, säljer eller byter vi dina uppgifter med någon tredje part.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt medlemskonto och tillhandahålla de personliga tjänsterna som ingår i H&M-medlemskapet krävs för att vi ska kunna uppfylla H&M-medlemsavtalet. 

Användningen av dina personuppgifter för att mejla dig erbjudanden, Fashion News, bonusrabatter, födelsedagserbjudanden och speciella inbjudningar till reor och event baseras på ditt samtycke.

För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen som företag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar och fortsätter behandla dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter, allra senast till dess att H&M-medlemskapet har avslutats. 

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap att existera och dina personuppgifter raderas.

Vi behåller dina personuppgifter under en längre tidsperiod om det finns lagstadgade krav på det eller om en det pågår en tvist.


Läs hela vårt integritetsmeddelande.

25/4/2022