REGLER & VILLKOR

1. Allmänt
Följande villkor gäller alla beställningar lagda av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos H & M Hennes & Mauritz OY (FO-nummer 1080854-8), hädanefter kallat “H&M” eller ”vi”, på H&M:s webbplats, mobilanpassade webbplats eller mobilappar eller via telefon (gemensamt kallade ”hm.com”).

Genom att använda hm.com och/eller lägga en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du lägger din beställning.

För att göra beställningar måste personen i fråga ha finsk bostadsadress och vara över 18 år samt inte satt under förmyndarskap eller agera i egenskap av företag. Beställningar mot postförskott kan göras av personer från 15 år.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på hm.com vid en viss given tidpunkt, innebär eller garanterar inte att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta saluföra en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande till dig, när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns på hm.com vid den tidpunkt då du lägger beställningen.

H&M vill tillhandahålla bästa möjliga onlineupplevelse. För att möjliggöra detta måste vi säkerställa att våra tjänster går som ett urverk. Du förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen hm.com, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2.  Priser och avgifter
De priser som anges på hm.com är inklusive moms men exklusive frakt. Fraktkostnaden för varje beställning är densamma oavsett storleken eller vikten på din beställning. Kostnaden för de olika leveranssätten anges tydligt och klart under utcheckningsprocessen. Vår fraktkostnad är som standard 4,99€. Om vi inte kan leverera alla varor i din beställning samtidigt, utan måste dela upp den på flera leveranser, debiterar vi inga ytterligare fraktkostnader för efterföljande leveranser. Priser i butik, katalog och online kan variera.

3. Beställning/upprättande av avtal
Du kan lägga beställningar via hm.com och telefon. Besök våra kundservicesidor för mer information.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse under förutsättning att du har tillhandahållit din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan verkställa din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att försöka återbetala aktuellt belopp med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du lade beställningen. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en H&M-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan verkställas.

4. Leverans
H&M iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning till en bostadsadress eller utlämningsställe i Finland, i enlighet med valt leveransalternativ.

H&M strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 2-4 dagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva köpet.

Innan du lägger din beställning får du information om förväntad leveranstid. När du har lagt din beställning, skickar vi dig ett e-postmeddelande med information om förväntad leveranstid.

Du hittar den fullständiga leveranspolicyn här.

Om du inte får din beställning på förväntat leveransdatum – vänligen kontakta Kundservice.

5. Ångerrätt
Du kan häva ditt köp eller returnera din beställning från det datum som du lade den fram till 14 dagar efter mottagandet av beställda varor. Om du har debiterats för varorna får du en återbetalning som även inkluderar H&M:s standardfraktkostnad. Väljer du att behålla vissa varor och endast delvis häver din beställning, återbetalas inte standardfraktkostnaden. Du hittar den fullständiga returpolicyn här.

Om du önskar häva ditt köp eller returnera din beställning ber vi dig meddela oss, helst med det förtryckta returformuläret som medföljde försändelsen. Kontakta kundservice . Du kan även meddela oss genom att fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär. Gemensamt för alla ovannämnda sätt är att det skriftliga meddelandet till oss måste göra inom den 14-dagarsperiod som anges i avsnitt 5.1 ovan. Du har ytterligare 14 dagar på dig att returerna varorna i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. Vi kommer att göra en återbetalning, företrädesvis med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället (eller, om betalning ännu inte har erlagts för de aktuella varorna, se till att returen återspeglas i saldot på ditt konto), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om hävande av köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Om ett H&M-presentkort användes för hela eller delar av betalningen, får du ett [digitalt] tillgodokort. För mer information, se vår returpolicy. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

Om du har mottagit en defekt vara ska du omgående meddela H&M om detta och returerna varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som bedöms vara behäftade med defekt gör H&M en fullständig återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter.

6. Returer
H&M garanterar en fullständig återbetalning  för alla returvaror i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i orört skick (samma skick som vid leveransen till dig). Detta innebär att varorna inte bör ha skadats, smutsats ned, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att eventuella märken och etiketter är intakta.

Alla våra försändelser innehåller ett förtryckt returformulär som du kan använda om du önskar returnera några varor. Du hittar mer detaljerad information om vår returprocess på följesedeln och vår returpolicy. Lämna de varor du önskar returnera på ett utlämningsställe i Finland. 

Du kan returnera den vara/de varor du önskar i valfri H&M-butik i Finland, under förutsättning att du tar med dig din följesedeln till butiken. Återbetalning kommer att ske med samma betalningssätt som du använde vid köpet, enligt avsnitt 5.3 ovan. Du kan använda din återbetalning för byten eller nya köp direkt i butiken, men endast om du betalade med kreditkort, presentkort, postförskott eller en kombination av dessa betalningssätt. Defekta artiklar kan också returneras i valfri H&M-butik i Finland.  

Vänligen observera att H&M HOME-varor endast kan returneras till butiker som säljer H&M HOME. Möbler och belysning från H&M HOME går inte att returnera i butik. Felaktiga leveranser, till exempel om du har fått fel vara eller om något saknas, kan inte hanteras i butik.

Varor från gästdesigner- eller specialkollektioner som köpts online går inte att returnera i butik, vänligen returnera via post istället. 

7. Betalningssätt
Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Betalning i förskott eller vid leverans
Betalkort
Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickas. H&M förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Dessa kontroller kan leda till att vi nekar köp.

Postförskott
Du kan välja att betala vid leverans då du mottar försändelsen. En tilläggsavgift på 2,80 € tillkommer. Återbetalning vid returer kan endast göras till ditt finska bankkonto.

PayPal
Vid betalning via PayPal förbehåller sig H&M rätten att kontrollera PayPal-kontots giltighet, att saldot på kontot täcker köpesumman och verifiera köparens fakturaadress. Det aktuella beloppet reserveras direkt på ditt PayPal-konto men debiteras inte förrän varorna skickas från lagret. H&M förbehåller sig rätten att neka alla köp.

H&M-presentkort
Du kan välja att betala hela eller delar av din beställning med H&M-presentkort. Läs mer om H&M-presentkort och hur det kan kombineras med andra betalningssätt här.

Betalning efter leverans
Faktura – betala inom 14 dagar
Begäran om betalning skickas till din e-postadress när beställningen skickas. På fakturan anges hela beloppet som ska betalas inklusive moms och fraktkostnad. Fakturan förfaller till betalning 14 dagar efter fakturadatum.

Betala nästa månad
Alla varor som du handlar hos oss inom en månad samlas på en och samma faktura som skickas till dig månaden efter. En fakturaavgift på 1,89 € tillkommer till fakturabeloppet. Fakturan förfaller till betalning i slutet av den månad som fakturan utfärdats.

Delbetalningar
Med delbetalningar kan du dela upp dina betalningar med månadsavbetalningar tills skulden är helt reglerad. H&M kommer att debitera ränta på ditt kontosaldo. Den effektiva årsräntan är för närvarande 17,9% och tillämplig månadsränta är 1,382%. För varje månad debiteras en ränta på f.n. 1,382% på månadens ingående saldo, inklusive tidigare ränta och påminnelseavgifter. Räntan beräknas sålunda på eventuell tidigare ränta och påminnelseavgifter. Den första avbetalningen förfaller i slutet av månaden som följer på den månad då beställningen lades. Du har alltid rätt att betala hela eller delar av din delbetalningsskuld före fastställt förfallodatum. De fullständiga kreditvillkoren för delbetalningar hittar du här. Varorna som du har köpt kommer att skickas först när du har godkänt H&M:s kreditavtal.

Kreditkontroll
H&M förbehåller sig rätten att granska din ansökan om att betala per "faktura" och/eller att "betala nästa månad" och att avslå den, begränsa den, kräva förskottsbetalning eller föreslå ett alternativt betalningssätt.

Skulder
Om du väljer att betala per faktura, betala nästa månad eller delbetalningar och om betalning inte sker i tid, debiteras du en påminnelseavgift om 5 €  efter din första påminnelse och sedan en påminnelseavgift om 5 € för varje påminnelse vi skickar. Om betalning av aktuellt belopp inte erläggs efter att vi har skickat dig minst en påminnelse, förfaller hela det utestående beloppet  till omedelbar betalning. H&M har rätt att efter förfallodagen debitera en årlig dröjsmålsränta i enlighet med gällande lagstiftning.

Prioritet för inbetalningarna
Om du väljer att betala efter leverans, används inbetalningar för att reglera den aktuella skulden i angiven ordning: ränta på kapital, kapitalbelopp, ränta på kostnader och sedan kostnader.

Övrigt
Observera att H&M förbehåller sig rätten att skicka begäranden om betalning till din e-postadress. Du är förpliktigad att ange en giltig e-postadress och att informera H&M om du byter e-postadress. Det lagstadgade fakturadokumentet bifogas den leveransbekräftelse som vi mejlar till dig.

8. Vårt ansvar
Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar H&M:s ansvar på områden det skulle vara olagligt av oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar.

H&M tar ansvar för dödsfall eller personskador som orsakas genom vårdslöshet från vår, våra medarbetares eller agenters sida. Vi försöker inte utesluta vårt ansvar för falska uppgifter vid ingående av avtal lämnade av oss, våra medarbetare eller agenter.
Om vi bryter mot dessa Villkor ska vi endast vara skadeståndsskyldiga för förluster som är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

H&M ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp, inre oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hm.com ska begränsa sig till det totala beloppet för din beställning.

Om du har problem med en produkt som du har köpt från H&M online och inte har kunnat lösa tvisten med H&M, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som handlats online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här.

9. Färger och mått
Vi gör allt  i vår makt för att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och aktuella färger.  Färgen du ser är beroende av datorn och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge sådana färger korrekt.

Måtten på ett plagg som anges på hm.com är endast ungefärliga värden som ger dig en bättre uppfattning om modellen eller passformen på det specifika plagget och ingen definitiv garanti på de verkliga måtten på det plagg du får. Måtten på ett plagg kan variera beroende på vilket material som används vid tillverkningen av plagget.

10. Garanti
Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar H&M gällande konsumentlagstiftning. Om du har klagomål beträffande uppenbara material- eller fabrikationsfel hos varor som vi har levererat, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda det förtryckta returformuläret och returnera varan till oss.

11. Överlåtelse
H&M förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

12. Separabilitetsklausul
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal skulle vara eller bli ogiltiga, påverkar detta icke de återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

13. Äganderätt
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på hm.com, tillhör H&M Hennes & Mauritz AB och dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av hm.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av H&M.

14. Företagsuppgifter
H & M Hennes & Mauritz OY
Registrerat kontor: Alexandersgatan 42 B,
00100 Helsingfors, FINLAND.
Hemort: Helsingfors.
Organisationsnummer: FO-nummer 1080854-8
Momsregistreringsnummer: FI10808548
Kontakta Kundservice

2019-07-16