CAM KẾT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA H&M GROUP

Chúng tôi là H&M Group, công ty con của H & M Hennes & Mauritz AB và các thương hiệu; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET  Afound. Khi bạn mua sắm với chúng tôi hoặc sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi. Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của H&M Group.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng và minh bạch về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do tại sao thông tin đó cần thiết, cách thức thông tin đó được sử dụng và quyền của bạn đối với thông tin đó. Thông tin chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng cho các vấn đề được nêu rõ trong Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi.

 

Tóm tắt việc xử lý thông tin cá nhân của H&M Group

 

1. Chúng tôi xử lý loại thông tin cá nhân nào?

Thông tin cá nhân là bất kỳ loại thông tin nào có thể được bạn tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý là tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng có thể xử lý lịch sử sử dụng, địa chỉ IP, mã số thành viên và thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

2. Tại sao chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn? (Mục đích thu thập, phạm vi sử dụng và thời gian lưu trữ thông tin)

Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn để có thể tạo cho bạn trải nghiệm khách hàng tốt nhất khi truy cập một trong các trang web hoặc ghé đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu, giao đơn hàng của bạn hoặc để hỗ trợ bạn thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Các mục đích thu thập thông tin cá nhân được phân loại chi tiết tại mục 2, Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi. Kèm theo đó, phạm vi sử dụng thông tin và thời gian lưu trữ thông tin cũng được quy định tương ứng cho từng mục đích thu thập cụ thể.

3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai? (Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin)

Khi cần thiết, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ trong các công ty thuộc H&M Group, với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các bên thứ ba độc lập thay mặt chúng tôi thực hiện một số công việc nhất định.

Chi tiết các bên được chia sẻ dữ liệu với bạn được quy định tại mục 3, Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi.

4. Ai chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn?

H&M Group bao gồm các thương hiệu và pháp nhân khác nhau, và công ty nào chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích thu thập thông tin đó. Đối với mỗi mục đích xử lý, bạn sẽ được thông báo về công ty đảm trách. Đó hoặc là công ty Thụy Điển H&M Hennes & Mauritz GBC AB, hoặc một trong những công ty liên kết của chúng tôi tại địa phương.

Tại Việt Nam, công ty chịu trách nhiệm là Công ty TNHH H&M Hennes & Mauritz Việt Nam có trụ sở tại Tòa nhà Metropolitan, số 235, đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Chúng tôi xử lý thông tin của bạn ở đâu?

Thông tin cá nhân của bạn thường được lưu trữ trong quốc gia của bạn hoặc một quốc gia thuộc EU/EEA nhưng cũng có thể được chuyển đến và xử lý ở một quốc gia bên ngoài khu vực này.

  • Bạn có thể liên lạc hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin bằng cách nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc xử lý dữ liệu của bạn tại:

H&M           dataprotection.vn@hm.com

Chi tiết về đơn vị thu thập và quản lý thông tin, cách thức liên lạc được quy định tại mục 4, Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi.

5. Bạn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên trang web như thế nào? (Phương thức và công cụ)

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và tra cứu thông tin. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn hoặc chuyển thông tin của bạn. Nếu bạn có tài khoản hoặc là thành viên của chương trình khách hàng thân thiết, bạn có thể thực hiện quyền truy cập, chuyển và chỉnh sửa thông tin trong các trang tài khoản của mình, tại đây, bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình.

Chi tiết các quyền của bạn và cách thức thực hiện được quy định tại mục 5, Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi.

 

Vui lòng đọc toàn bộ Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và các quyền mà bạn có đối với thông tin đó.

Điều Khoản Bảo Mật của H&M Group