INTEGRITETSMEDDELANDE H&M-MEDLEMSKAP

Varför använder vi dina personuppgifter? 
Vi använder dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt H&M-medlemskonto och för att ge dig alla beviljade förmåner och erbjudanden kopplade till detta. H&M-medlemskapet beskrivs mer i detalj i våra Allmänna Villkor och på vår officiella webbplats.  

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att ditt medlemskonto alltid är uppdaterat och aktuellt. Genom att göra det kan vi tillhandahålla dig din shoppinghistorik, uppgifter om dina beställningar, H&MxKlarna-kredit och din status som medlem

Vidare kommer vi att använda dina personuppgifter för att ge dig personlig information, annonser, kampanjer, rekommendationer, betygstjänster mm . Varje medlem kommer också att få inbjudningar till kommande evenemang, tävlingar och kundundersökningar. 

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder endast de personuppgifter som krävs för att kunna ge dig alla de förmåner som ingår i medlemskapet. Detta innebär att vi endast använder de personuppgifter som vi erhöll från dig när du registrerade dig för kontot. 

För att göra medlemskapet ännu mer relevant för dig personanpassar vi innehållet innan vi visar det baserat på vad vi vet (eller tror oss veta) om dina intressen och preferenser. Personanpassning sker utifrån att vi analyserar och förutspår aspekter gällande dina intressen, preferenser, beteende osv. genom att använda oss av en kombination av data som vi fått tidigare köp och data insamlade via webbkakor och andra spårningstekniker.

Du kan läsa mer om cookies i det specifika avsnittet i detta integritetsmeddelande. 

Vi använder e-postkommunikation för att nå ut till dig, men i förekommande fall även genom utskick av aviseringar till din mobilapp, webbläsare och/eller via de meddelandetjänster som finns tillgänglig på sociala medier. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom H&M-gruppen när så krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda ändamålet för behandlingen. Av samma skäl delar vi även personuppgifter med leverantörer som utför vissa specifika uppgifter på uppdrag av oss, såsom dataanalys och skapande av marknadsföringsinnehåll. H&M har alltid fullt ansvar för sina leverantörer. 

Vi kan även ibland komma att dela personuppgifter med oberoende tredje parter, såsom leverantörer av elektronisk kommunikation för att skicka meddelanden och aviseringar eller för att kontakta dig av annat skäl. Vänligen observera att många av dessa mottagande tredje parter har en oberoende rätt eller skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. 

Förutom när så uttryckligen anges här varken vidarebefordrar, säljer eller byter vi dina uppgifter med någon tredje part.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt medlemskonto och tillhandahålla de personliga tjänster som ingår i H&M-medlemskapet krävs för att vi ska kunna uppfylla H&M-medlemsavtalet. 

Användningen av dina personuppgifter för att mejla dig erbjudanden, Fashion News, bonusrabatter, födelsedagserbjudanden och speciella inbjudningar till reor och event baseras på ditt samtycke.

För alla andra ändamål som nämns häri behandlar vi dina personuppgifter för att tillfredsställa vårt legitima intresse som ett företag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar och fortsätter behandla dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter, allra senast till dess att H&M-medlemskapet har avslutats.  

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap att existera och dina personuppgifter raderas. 

Vi behåller dina personuppgifter under en längre tidsperiod om det finns lagstadgade krav på det eller om en det pågår en tvist.

Läs hela vårt integritetsmeddelande.

25/2/2021