Vi är HM-gruppen, dotterbolagen till H & M Hennes & Mauritz AB och dess varumärken H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET och Afound. När du handlar hos oss eller använder någon av våra tjänster litar du på att vi får din information. Skyddet av personuppgifter och din integritet har högsta prioritet för H&M-gruppen.

Det är viktigt för oss att ge dig tydlig och transparent information om de personuppgifter vi samlar in, varför de behövs, hur de används och dina rättigheter i fråga om dem. 

 

H&M-gruppens personuppgiftshantering i korthet

 

 • Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
  H&M-gruppen består av olika varumärken och juridiska enheter och det företag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter beror på det syfte för vilket de samlas in. För varje behandlingsändamål informeras du om det ansvariga företaget. Det är antingen det svenska bolaget H&M Hennes & Mauritz GBC AB, eller ett av våra lokala dotterbolag. 

 • Varför behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi använder och behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig den bästa kundupplevelsen när du besöker någon av våra webbplatser eller butiker. Vi behandlar även dina personuppgifter på din begäran för att kunna tillhandahålla dig begärda tjänster, leverera din beställning eller för att stödja dig genom vår kundtjänst. 

 • Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
  Personlig information är alla typer av information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Exempel på personuppgifter vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och inköpsorder. Vi kan också behandla användningshistorik, IP-adress, medlems-ID och information som du tillhandahåller när du kontaktar vår kundtjänst.

 • Var behandlar vi dina uppgifter?
  Dina personuppgifter lagras i allmänhet i ditt land eller i ett land inom EU/EES, men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför detta område. 

 • Vem delar vi dina uppgifter med?
  Vid behov kan dina personuppgifter delas inom H&M-gruppens företag, med leverantörer, underleverantörer och oberoende tredje parter som utför vissa uppgifter för vår räkning.

 • Vilka är dina rättigheter?
  Du har rätt till tillgång, rättelse, radering och konsultation. I vissa fall har du också rätt att motsätta dig att vi använder dina uppgifter eller att vi överför dina uppgifter. Om du har ett konto eller är medlem i ett lojalitetsprogram kan du utöva din rätt till åtkomst, överföring och rättelse under dina kontosidor, där du också kan radera ditt konto. 

 

Läs vårt fullständiga integritetsmeddelande för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har över dem.

H&M-gruppens integritetsmeddelande