BETINGELSER OG VILKÅR FOR H&M-MEDLEMSKAP


1 INTRODUKSJON 

1.1 Velkommen til H&M Hennes & Mauritz Loyalty-program. Ved å melde deg inn godtar du disse betingelsene. 

1.2 Medlemskapet er gratis og du behøver ikke kjøpe noe for å bli medlem.

1.3 Ved å bli medlem i loyalty-programmet får du poeng som gir deg rett til ulike nivåer av medlemskap, der du kan nyte godt av tilbud, tjenester, events og mye mer som organiseres av H&M eller H&Ms partnere. Du finner mer informasjon om gjeldende rewards og tilbud på medlemskontoen din («Min konto») på nettsiden hm.com.  

1.4 Du finner informasjon om hvordan H&M vil behandle personopplysningene dine i H&Ms Personvernpolicy her.

2 MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskapet begrenser seg til personer som handler på vegne av seg selv og ikke på vegne av et selskap, som har en gyldig e-mailadresse og er minst 15 år gammel. H&M forbeholder seg retten til å kreve skriftlig samtykke. Ansatte, ledere, direktører, agenter og representanter for H&M kan bli medlemmer, men kan ekskluderes fra enkelte salgskampanjer. 

2.2 Ved å sende inn din søknad bekrefter du at du er minst 15 år gammel, og at du godtar disse betingelsene. 

2.3 Medlemskapet er personlig, kan ikke overføres og er underlagt disse betingelsene samt eventuelle andre regler, bestemmelser, policyer og prosedyrer som H&M vedtar, og som du godtar før du tar del i tilbud, rewards, kjøp eller andre relaterte tjenester. Vi opererer med en begrensning på kun ett medlemskap per person. 

2.4 Selskaper, grupper, foreninger eller andre enheter og andre som kjøper inn varer til kommersielle formål eller i store kvanta kan ikke bli medlemmer. Medlemskapet kan ikke brukes til gjensalg eller for profitt. 

2.5 Det er ditt ansvar, og et vilkår for medlemskap, at du holder e-mailadressen og kontaktinformasjonen din oppdatert. 

3 H&M LOYALTY PROGRAM I NORGE  

3.1 Medlemskapet er et nasjonalt program og begrenser seg til kjøp i H&M-, H&M HOME-butikker og online på hm.com i Norge. Du får kun poeng ved å handle eller utføre andre poengopptjenende aktiviteter i Norge som meddelt fra tid til annen av H&M. Merk at du ikke får poeng på kjøp av gavekort. 

3.2  Poengene du har tjent er personlige og kan ikke overføres til en annen person eller et annet medlem.

3.3 Poengene du har tjent på et varekjøp blir trukket fra kontoen din hvis du returnerer varen.

4 POENG, NIVÅER OG KUPONGER

4.1 Poengene du får kan brukes til å nå et nytt medlemskapsnivå og også til å motta kuponger. 

4.2 Datoen du blir medlem utgjør «startdaoen» for hvert «medlemskapsår». «Medlemskapsåret» er de 12 månedene etter startdatoen hvert år. Medlemskapsnivået ditt avhenger av poengene du fikk i nåværende eller forrige medlemskapsår, alt etter hva som er høyest. Hvis du er nytt medlem eller ikke har nok poeng til å oppnå neste medlemskapsnivå, vil medlemskapet starte på første nivå. Hvis du når andre nivå i løpet av et medlemskapsår, blir du værende på andre nivå resten av medlemskapsåret og neste medlemskapsår. Hvis du i løpet av medlemskapsåret ikke får nok poeng til å kvalifisere deg til neste medlemskapsnivå, vil medlemskapet starte på første nivå neste medlemskapsår. 

4.3 Etter at et medlemskapsår er utløpt, blir alle poengene som kunne brukes til å nå neste medlemskapskapsnivå nullstilt, slik at du starter på 0 igjen.

4.4 Poengene som kan bukes på kupong gjelder frem til neste startdato.

4.5 Når du har fått 1500 poeng, mottar du en bonussjekk på 30,- i appen din eller på kontosiden din hos H&M. Kupongen fungerer både i H&M-, H&M HOME-butikker og online. 

4.6 Kupongen utstedes 30 dager etter at du har nådd poenggrensen. Du kan kun få [5] kuponger per kalendermåned og maks [20] kuponger per 12-måneders-periode.

4.7 Kuponger kan ikke veksles inn i kontanter eller brukes på kjøp som koster mindre enn verdien på kupongen.  Den totale summen, etter at kupongen er lagt til, må overstige 1,- NOK. Ikke-kommersielle varer, som f.eks. handleposer, medregnes ikke i denne summen.

4.8 Bonussjekken kan ikke brukes til å kjøpe H&M Gavekort.

5 ENDRINGER, SLETTING OG/ELLER FJERNING FRA H&M LOYALTY-PROGRAMMET

5.1 Du kan melde deg ut når som helst på Min konto på nettsiden hm.com eller ved å kontakte kundeservice. Vær oppmerksom på at dersom du melder deg ut, kan du kun handle på hm.com ved å bruke gjestekassen.

5.2 Hvis du melder deg ut, vil eventuelle poeng som er igjen på kontoen gå tapt. Eventuelle kredittsøknader blir også kansellert.

5.3 H&M kan, etter eget skjønn, avslutte, endre, begrense, suspendere eller modifisere H&M Loyalty Program og/eller betingelsene når som helst, i tilfelle endring av gjeldende lover, endringer i H&Ms tjenester eller ved innføring av nye tjenester. Eventuelle endringer trer i kraft etter fjorten (14) virkedager fra den datoen du blir informert om endringene, enten via appen, online, e-mail eller en kombinasjon av disse. Dersom du ikke godtar endringene, har du rett til å kansellere medlemskapet.

5.4 All påvist eller med rimelighet antatt misbruk eller svindel av H&M Loyalty Program, manglende overholdelse av betingelsene, inaktivt medlemskap i mer enn 36 måneder, enhver feilaktig fremstilling eller oppførsel som er ufordelaktig for H&Ms interesser kan føre til av medlemskapet oppheves, og vil påvirke din mulighet for videre deltakelse i H&M Loyalty Program. Hvis medlemskapet ditt oppheves, vil eventuelle poeng i Min konto utløpe automatisk.

6 ANSVARSBEGRENSNING 

6.1 H&M er ikke ansvarlig for eventuell systemfeil eller funksjonsfeil ved H&M Loyalty Program, eller eventuelle konsekvenser av dette. H&M påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av suspensjon, endring eller sletting, eller noe annet ansvar relatert til H&M Loyalty Program, med unntak av ansvar som ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen. 

7 GJELDENDE LOVVERK OG DOMSTOLER

7.1 Disse betingelsene skal reguleres av norsk lovverk, uten å ta hensyn til regler eller prinsipper i forhold til rettstvister. Eventuelle tvister, krav eller kontroverser som oppstår på bakgrunn av disse betingelsene eller medlemskap skal avgjøres av norske domstoler, med mindre annet er fastsatt i gjeldende obligatorisk forbrukerlovgivning. 

8 KONTAKT OSS

8.1 Hvis du har spørsmål vedrørende H&M Loyalty Program, kan du kontakte kundeservice hos H&M på 63870000 (free of charge). Alle henvendelser i forhold til H&M Loyalty Program skal sendes til Kundeservice.no@hm.com, eller til H&M Hennes & Mauritz Norge AS, Postbox 68 Alnabru, 0614 Oslo.