PERSONVERNPOLICY FOR H&M-MEDLEMSKAP

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å opprette og håndtere din H&M-medlemskapskonto og til å gi deg alle tilknyttede fordeler og rewards. H&M-medlemskapet er nøyere beskrevet i våre Betingelser og vilkår og på vår offisielle nettside. 

Vi behandler dine personopplysninger for å holde medlemskontoen din oppdatert og aktuell til enhver tid. Det betyr at vi kan gi deg din shoppehistorikk, bestillingsdetaljer, informasjon om din H&MxKlarna-kreditt og medlemsstatus.

Videre vil vi bruke personopplysningene dine til å gi deg personlig informasjon, annonser, kampanjer, anbefalinger, rangeringstjenester osv. Alle medlemmer mottar også invitasjoner til kommende arrangementer, konkurranser og kundeundersøkelser.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?
Vi bruker ikke flere opplysninger enn nødvendig for å kunne gi deg alle fordelene tilknyttet medlemskapet. Dette betyr at vi bare vil bruke personopplysninger vi har innhentet direkte fra deg da du meldte deg inn. 

For å gjøre medlemskapet enda mer relevant for deg kan det hende vi tilpasser innholdet til deg før vi viser deg det, basert på hva vi vet (eller mener at vi vet) om dine interesser og preferanser. Persontilpasning skjer gjennom analyser og antakelser vedrørende dine interesser, preferanser, brukeratferd osv., basert på en kombinasjon av opplysninger innhentet fra tidligere bestillinger og opplysninger innhentet med informasjonskapsler og andre kartleggingsmetoder.

Du kan lese mer om Informasjonskapsler i avsnittet om dette i denne Personvernpolicyen. 

Vi bruker e-mail til å ta kontakt med deg, men i aktuelle tilfeller sender vi også varsler til mobil-appen din, nettleseren og/eller via tilgjengelige meldingstjenester i sosiale medier. 

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Vi kan dele personopplysningene dine med H&M Group når det er nødvendig for å gjennomføre det aktuelle formålet. Av samme grunn deler vi også personopplysninger med leverandører som utfører spesifikke oppgaver på våre vegne, som f.eks. dataanalyse og utforming av markedsføringsinnhold. H&M tar alltid fullt ansvar for sine leverandører. 

Av og til kan det hende vi deler personopplysninger med uavhengige tredjeparter, som f.eks. elektronisk kommunikasjon for å sende beskjeder og varsler eller ta kontakt med deg av andre grunner. Merk at mange av disse tredjepartene har en selvstendig rett eller forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. 

Med mindre det er uttrykkelig beskrevet her, vil vi aldri overføre, selge eller bytte dine personopplysninger med en tredjepart.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandling av personopplysningene dine for å opprette og vedlikeholde medlemskontoen din og for å gi deg persontilpassede tjenester tilknyttet ditt H&M-medlemskap, er nødvendig for å kunne overholde H&M-medlemskapsavtalen. 

Bruk av personopplysninger for å sende e-mail med tilbud, stiloppdateringer, bonussjekker, bursdagstilbud og spesielle innbydelser til salg og events er basert på ditt samtykke.

For ethvert annet formål som det vises til her, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle vår legitime interesse som virksomhet.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?
Vi lagrer og fortsetter å behandle personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtaleforpliktelser, senest fram til H&M-medlemskapet opphører.  

Du har rett til å si opp medlemskapet når som helst. Hvis du velger å gjøre det, vil medlemskapet slutte å eksistere, og personopplysningene dine slettes. 

Vi vil beholde personopplysningene dine lenger hvis det er juridisk påkrevd og ved en eventuell pågående tvist.

Vennligst les hele vår Personvernpolicy.

25/2/2021