H&M GROUP PERSONVERNPOLICY

Forpliktelser overfor kunden i forhold til personvern
Beskyttelse av personopplysninger og personvernet ditt er viktig for H&M Group. I denne personvernpolicyen ønsker vi å gi en klar, konsis og åpen kommunikasjon om innsamling, bruk, behandling, lagring av personopplysninger osv. for kundene av H&M Group.

H&M Group består av datterselskapene i H&M Hennes & Mauritz AB og selskapets merker: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket og Afound. 

I denne personvernpolicyen betyr «kunde av H&M Group» tidligere, nåværende og potensielle kunder eller brukere av et produkt eller en tjeneste som tilbys av et H&M Group-datterselskap eller -merke, besøkende på offisielle nettsteder eller butikker, og medlemmer av et lojalitetsprogram eller fellesskap som tilhører oss.

Prinsipper
H&M Group uttrykker sine personvernforpliktelser gjennom disse prinsippene.

H&M bruker personopplysninger lovlig, rettferdig, riktig og på en transparent måte.
H&M samler ikke inn flere personopplysninger enn nødvendig, og kun av legitime grunner.
H&M lagrer ikke flere opplysninger enn nødvendig, og ikke i lenger tid enn nødvendig.
H&M beskytter personopplysninger med egnede sikkerhetstiltak.

Hvorfor behandler vi opplysningene dine?
Vi bruker og behandler personopplysningene dine i forbindelse med deg, for eksempel når du kjøper produktene våre på nett eller i en butikk, besøker nettstedet vårt eller kontakter kundeservice. Eksempler på personopplysninger er fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, betalingsinformasjon, kjøp, bestillings- og brukshistorikk, IP-adresse, medlems-ID og annen saksrelatert informasjon (f.eks. informasjon du oppgir når kontakter kundeservicen vår).

Under hvert spesifikke avsnitt av denne personvernpolicyen vil du bli informert om formålet med hver relevante behandling av informasjon.  

Hvem har ansvaret for å behandle personopplysningene dine?
Det svenske selskapet, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, er hovedsakelig ansvarlig for behandlingen av personopplysningene innenfor omfanget av denne personvernpolicyen.

Siden H&M Group består av ulike juridiske enheter, er enheten som vil være ansvarlig for behandlingen av informasjonen din, avhengig av situasjonen der personopplysningene dine samles inn. Det svenske selskapet H & M Hennes & Mauritz GBC AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger beskrevet i alle avsnitt i denne personvernpolicyen, bortsett fra der det er uttrykkelig angitt at det er H & M Henne & Mauritz AS som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Under hvert spesifikke avsnitt vil du bli informert om tildeling av ansvar og modaliteter for utøvelse av rettigheter.

Følgende enheter blir dataansvarlige knyttet til deg:   

Personvernombud hos H&M Group:
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sverige

Foretaksregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Autorisert representant: Helena Helmersson
MVA-registreringsnummer: MVA nr. SE556042722001

H & M Henne & Mauritz AS
Adresse: c/o H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stockholm
MVA-registreringsnummer: 912 618 900

Navngitte personvernombud i H&M Group nevnt ovenfor, blir i denne Personvernpolicy heretter samlet omtalt som «H&M», «vi» eller «oss». 

Under visse omstendigheter deles ansvaret for databeskyttelse og personvernet ditt med tredjeparter, for eksempel bank- og finansinstitutter, posttjenester eller elektroniske kommunikasjonsleverandører. Du finner mer informasjon under hvert spesifikke avsnitt av denne personvernpolicyen.

Hvor behandler vi opplysningene dine?
Personopplysningene vi innhentet fra deg blir generelt sett lagret i et land i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EU/EØS»), men kan også, hvis nødvendig, bli overført til og behandlet i et land utenfor EU/EØS. En slik overføring av personopplysningene dine utføres i tråd med gjeldende lover og uten innvirkning på dine lovfestede rettigheter.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Personopplysningene dine er kun tilgjengelige for de som behøver opplysningene for å utføre tilsiktet behandling. Personopplysningene dine kan, i den grad det er nødvendig, deles med selskapene og merkene i H&M Group, med leverandører og underleverandører (databehandlingsleverandører og -underleverandører) som utfører spesifikke oppgaver på vegne av H&M og med uavhengige tredjeparter.

I tillegg kan vi også utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis vi har grunn til å tro at bruk eller avsløring av slik informasjon er nødvendig eller tilrådelig for å: (i) foreta undersøkelser av mulige lovbrudd; (ii) identifisere, kontakte eller føre rettslige skritt mot noen som kan bryte en avtale de har med oss; (iii) etterforske sikkerhetsbrudd eller samarbeide med offentlige myndigheter i henhold til et rettslig forhold; eller (iv) for å beskytte våre rettigheter, vår sikkerhet eller eiendom, inkludert forebygging av svindel.

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger vi har om deg, i tilfelle vi fusjonerer med eller erverves av en tredjepart, gjennomgår en annen forretningstransaksjon, for eksempel en omorganisering, eller hvis en slik transaksjon foreslås.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?
H&M har ikke lov til å samle, behandle, bruke, lagre osv. personopplysninger uten rettslig grunn. Rett til dette kan oppnås ved ditt samtykke, ved avtaleinngåelse, lovfestede plikter eller gjennom vår rettmessige interesse som selskap. For hvert spesifikke formål vi ønsker å behandle personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvilken rettslig grunn som gjelder, og hvilke rettigheter du har, hvorvidt det er nødvendig eller lovpålagt å oppgi personopplysninger for å opprette en avtale, eller om du er forpliktet til å oppgi personopplysninger og mulige konsekvenser dersom du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighet til tilgang: 

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt Kundeservice og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.

Rettighet til overførbarhet: 
Når H&M behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering: 
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. 

Hvis du har en konto hos H&M eller er H&M medlem, kan du redigere personopplysningene dine på konto- eller medlemskapssidene.

Rett til sletting:
Du har rett til å slette personopplysningene dine som er behandlet av H&M, når som helst. Forespørselen din kan bli forhindret hvis noen av følgende situasjoner oppstår:

  • du har en pågående sak hos Kundeservice
  • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
  • du har en saldo hos H&M, uavhengig av betalingsmåte

Rett til å protestere mot behandling basert på legitim interesse: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til [H&M:s]. H&M vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Rett til begrensning:
Du har rett til å be om at H&M begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

  • hvis du motsetter deg en behandling basert på legitim interesse for H&M, skal H&M begrense all behandling av slike data i påvente av bekreftelse av den legitime interessen.
  • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal H&M begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
  • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
  • hvis H&M ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?
Vi tar databeskyttelse svært alvorlig. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som angitt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller vår behandling av informasjonen din, kan du kontakte oss på dataprotection.no@hm.com.

Hvis du har en H&M -konto eller er H&M medlem, kan du utøve rettighetene dine til tilgang, portabilitet og korrigering på kontosidene dine, der du også kan slette kontoen din.

Personvernrådgiver:
Vi har ansatt en personvernrådgiver for å sikre at vi behandler personopplysningene dine på en åpen, nøyaktig og rettmessig måte til enhver tid. Du kan ta kontakt med personvernrådgiveren vår på dataprotection.no@hm.com. og skrive DPO i emnefeltet.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: 
Hvis du har klager på måten H&M Group behandler og beskytter personopplysningene dine og personvernet ditt på, har du rett til å klage til den svenske myndigheten for personvern (Integritetsskyddsmyndigheten – IMY) eller andre kompetente tilsynsmyndigheter i bostedslandet ditt.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:
Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. 

Endringshistorikken er beskrevet i delen Endringer i denne Personvernpolicyen.