POSVEĆENOST PRIVATNOSTI KOMPANIJE H&M GROUP

Mi smo H&M Group, povezani subjekti kompanije H & M Hennes & Mauritz AB i njenih brendova;  H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET i Afound. Kada kupujete kod nas ili koristite neku od naših usluga, poveravate nam svoje informacije. Zaštita podataka o ličnosti i vaše privatnosti od najvećeg ssu prioriteta za kompaniju H&M Group.

Važno nam je da vam pružimo jasne i transparentne informacije o podacima o ličnosti koje prikupljamo, zašto su nam potrebni, kako se koriste i koja vaša prava u pogledu njih. 

 

Rukovanje podacima o ličnosti kompanije H&M Group (ukratko)

 

 • Ko je odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti?
  H&M Group se sastoji od različitih brendova i pravnih lica i preduzeće odgovorno za obradu vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe za koju se prikupljaju. Za svaku svrhu obrade bićete obavešteni o odgovornoj kompaniji. To će biti ili švedska kompanija H&M Hennes & Mauritz GBC AB ili jedan od naših lokalnih povezanih subjekata. 

 • Zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
  Vaše podatke o ličnosti koristimo i obrađujemo da bismo mogli da vam pružimo najbolje korisničko iskustvo prilikom posete nekoj od naših sajtova ili prodavnica. Takođe vaše podatke o ličnosti obrađujemo na vaš zahtev kako bismo mogli da vam pružamo zatražene usluge, isporučujemo vaše narudžbine ili da vas podržimo putem našeg korisničkog servisa. 

 • Koju vrstu podataka o ličnosti obrađujemo?
  Podaci o ličnosti predstavljaju bilo koju vrsta informacija koje vam se mogu neposredno ili posredno pripisati. Primeri podataka o ličnosti koje obrađujemo su ime, adresa, imejl adresa, broj telefona, informacije o plaćanju i narudžbenica. Takođe možemo da obrađujemo istoriju korišćenja, IP adresu, ID člana i informacije koje navedete prilikom kontaktiranja sa našim korisničkim servisom.

 • Gde obrađujemo vaše podatke?
  Vaši podaci o ličnosti se uglavnom čuvaju u vašoj zemlji ili zemlji EU/EEP, ali se takođe mogu preneti i obrađivati u zemlji izvan tog područja. 

 • Sa kim delimo vaše podatke?
  Ako je potrebno, vaši podaci o ličnosti mogu se deliti u okviru kompanija H&M Group, sa dobavljačima, podizvođačima i nezavisnim trećim licima koja obavljaju određene zadatke u naše ime.

 • Koja su vaša prava?
  Imate prava pristupa, ispravljanja, brisanja i konsultovanja. U određenim slučajevima, takođe imate pravo da se usprotivite našem korišćenju vaših podataka ili prenošenju vaših podataka. Ako imate nalog ili ste član programa lojalnosti, možete da iskoristite svoja prava pristupa, prenosivosti i ispravljanja na stranicama naloga, gde takođe možete izbrisati svoj nalog. 

 

Pročitajte celu Izjavu o privatnosti da biste dubinski razumeli kako rukujemo vašim podacima o ličnosti i pravima koja imate u pogledu njih.

Izjava o privatnosti kompanije H&M Group