ALTERNATIV TVISTLÖSNING (ADR) FÖR KONSUMENTER BOSATTA I EU

 

Som konsument har du möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd rörande en tvist du inte lyckats lösa direkt med H&M.

Vad är ADR?
ADR är förfaranden för att utanför domstol lösa inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan, som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

En alternativ tvistlösningsnämnd är inte en domstol, utan en neutral part (exempelvis en konsumentombudsman eller reklamationsnämnd) som H&M använder sig av för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Förfarandet är kostnadseffektivt, enkelt och snabbt, vilket gör det fördelaktigt både för konsumenten och för näringsidkaren som kan undvika höga rättegångskostnader och långa domstolsprocesser.


Hur initierar jag ett alternativt tvistlösningsförfarande?
Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd nedan rörande ditt anspråk gentemot H&M. Tvistlösningsnämnden kan ge dig närmare information om sitt förfarande och besvara de frågor du har om dess process.

Kuluttajariitalautakunta*
Hämeentie 3, PL 306
Helsinki, 00531
Finland

http://www.kuluttajariita.fi

*Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister http://ec.europa.eu/consumers/odr/

H&M Hennes & Mauritz Oy
Rekisteröity toimisto: Aleksanterinkatu 48B
00100 Helsinki
FINLAND
Hemort:Helsingfors
Registered number: FO-nummer 1080854-8
asiakaspalvelu.fi@hm.com

Klicka här för att komma till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.