ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ РЕКЛАМИ И ПРОМОЦИИ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни, за да генерираме и изпращаме реклами и промоции, включително препоръки за стил и пазаруване, уведомления, информация, анкети и покани чрез различни комуникационни канали.  

Рекламите, промоциите и друга маркетингова комуникация, ще бъдат разпространявани съгласно Вашите предпочитания чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания или по пощата, както и чрез показване в мобилното приложение, социалните медии или уеб браузъра. 

За да оптимизираме потребителското онлайн изживяване, ние Ви доставяме персонализирани реклами и промоции, генерирани чрез алгоритмичен анализ и предвиждания на Вашите предпочитания, интереси и поведение.   

Как използваме Вашите лични данни?
Ние използваме само данни, които са получени директно от Вас, когато създавате своя акаунт, пазарувате при нас, регистрирате членство, абонирате се за информационни бюлетини или си взаимодействате с нас по друг начин.    

Ние никога не извличаме, използваме и съхраняваме данни от брокери на данни или други външни източници, нито имаме достъп до такива данни за осъществяване на маркетингови цели, освен ако не сме указали това изрично.

H&M работи съвместно с рекламни партньори, като Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube с цел реклама в социалните мрежи, както и с локални онлайн медии или с Google за онлайн реклама, като например Google Ads и Google Marketing Platform.

Рекламните партньори използват данни, осигурени от нас и събрани от бисквитки и други технологии с цел предвиждане на Вашите предпочитания и интереси, за да бъдат взети предвид при избора на реклами, които да показват в рекламните карета чрез техните онлайн рекламни мрежи. Това е стандартна практика в индустрията, известна като "ретаргетиране". Ретаргетирането ни позволява да провеждаме рекламни кампании, които съответстват възможно най-много на Вашите интереси, да измерваме ефективността и въздействието на рекламните материали, но също и да измерваме производителността на рекламните партньори и на кампаниите. 

Рекламните партньори използват бисквитки и други подобни технологии за проследяване на начина, по който използвате нашите уебсайтове, като осъществяват достъп до данните, съхранявани на Вашето устройство или в приложенията.

Прочетете повече за бисквитките и други технологии за проследяване в раздела Бисквитки на нашата Декларация за поверителност. 

Всеки рекламен партньор носи отговорност за своята собствена част от обработката като администратор на данни, включително (ако извършва такова) за прехвърлянето на лични данни в други държави.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Ние можем да споделяме Вашите лични данни в рамките на групата H&M, когато това е необходимо за постигане на съответните цели на обработката. По същата причина личните данни се споделят и с доставчици, които извършват определени дейности изключително от наше име, като например анализ на данни и създаване на маркетингово съдържание. H&M винаги носи пълна отговорност за своите доставчици. 

В някои случаи можем да споделим Вашите лични данни също и с независими трети страни, като рекламни партньори, медийни агенции и доставчици на електронни комуникации. Моля, имайте предвид, че много от тези получатели имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни от свое име в качеството си на администратори на данни. 

Освен в изрично описаните в този документ случаи, ние никога не предоставяме, продаваме или разменяме Вашите лични данни с трети страни.

Какво е правното основание за обработка на Вашите лични данни?
Обработката на Вашите лични данни за маркетингови цели се основава на нашия законен интерес, ако сте клиент, член или притежател на профил. 

Ако не сте нито клиент, нито член, нито притежател на акаунт, ние трябва първо да получим Вашето съгласие, преди да подготвим и да ви изпратим реклами, промоции или друга маркетингова комуникация.

Независимо от горепосоченото, ние винаги искаме Вашето съгласие, преди да Ви изпращаме информационни бюлетини по имейл.

Как можете да упражните правата си
Можете да упражните своите права спрямо H&M във връзка с лични данни, които са били предоставени в притежание на или за управление от H&M.   

Личните данни, които притежаваме, са данни, получени директно от Вас, когато пазарувате при нас, създавате акаунт или регистрирате членство, абонирате се за информационни бюлетини или си взаимодействате с нас по друг начин онлайн или офлайн. 

Имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни за маркетингови цели или да възразите срещу това, ако обработката се основава на нашия законен интерес.

Оттеглянето на Вашето съгласие или възразяването срещу по-нататъшна маркетингова комуникация означава спиране на всички реклами, промоции и други маркетингови съобщения, изпращани от групата H&M, включително и свързаната с това обработка на личните данни за тази цел. 

Ако обаче продължите да получавате маркетингова комуникация от нас чрез показване в социални мрежи или уеб браузъра, това е въпрос, който се урежда изцяло между Вас и доставчика на платформата. 

Можете да оттеглите съгласието си или да откажете по-нататъшна маркетингова комуникация по следните начини:

* като следвате инструкциите във всяка рекламна публикация
* като редактирате настройките във Вашия профил в H&M
* като конфигурирате настройките за поверителност на профила си в съответната социална мрежа или съответния браузър, или
* свържете се с Обслужване на клиенти

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?
H&M обработва Вашите данни не по-дълго от необходимото за доставяне на реклами, промоции и други директни маркетингови съобщения.

Ние ще спрем да обработваме Вашите данни за маркетингови цели, веднага след като закриете своя потребителски профил или членство, като активно откажете по-нататъшна маркетингова комуникация от нас. От този момент нататък Вашите данни ще бъдат окончателно изтрити. 

Моля, прочетете пълния текст на Политиката ни за поверителност.

25/2/2021