ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще обработваме следните категории лични данни * информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код * ако желаете да получавате предложения за деца (в случай че решите да ни предоставите такава информация) * пол (в случай че решите да ни предоставите такава информация) * върху какви продукти и оферти сте кликнали Ако имате профил в H&M, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например: * име * адрес * възраст * история на пазаруването * как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни 

* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
* ако желаете да получавате предложения за деца (в случай че решите да ни предоставите такава информация)
* пол (в случай че решите да ни предоставите такава информация)
* върху какви продукти и оферти сте кликнали 

Ако имате профил в H&M, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име
* адрес
* възраст
* история на пазаруването 
* как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат. 

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата H&M. 

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, H&M няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия H&M профил

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. 
Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година. 
След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

                                                                    Моля, прочетете пълния текст на Политиката ни за поверителност.

06/04/2019