АНГАЖИМЕНТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА H&M GROUP

Ние сме H&M Group, филиали на компанията H & M Hennes & Mauritz AB и нейните марки; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket и Afound. Когато пазарувате при нас или използвате някоя от нашите услуги, Вие ни доверявате данните си. Защитата на личните данни и поверителността Ви е от първостепенно значение за H&M Group.

За нас е важно да Ви предоставим ясна и прозрачна информация за личните данни, които събираме, защо са ни необходими, как се използват и какви са Вашите права върху тях. 

 

Обработване на личните данни от H& M Group накратко

 

 • Кой носи отговорност за обработването на Вашите лични данни?
  H&M Group се състои от различни марки и юридически лица и дружеството, което отговаря за обработката на Вашите лични данни, зависи от целта, за която те се събират. Ще бъдете информирани за отговорното дружество за всяка причина за обработване. Това ще бъде или шведското дружество H&M Hennes & Mauritz GBC AB, или някой от нашите местни филиали. 

 • Защо обработваме Вашите лични данни?
  Използваме и обработваме Вашите лични данни, за да можем да Ви предоставим най-доброто клиентско преживяване при посещение на някой от нашите уебсайтове или магазини. Също така обработваме личните Ви данни по Ваше искане, за да можем да Ви предоставим заявените услуги, да доставим Вашата поръчка или да ви окажем съдействие чрез услугите ни за обслужване на клиенти. 

 • Какъв вид лични данни обработваме?
  Личната информация е всякакъв вид информация, която може да бъде пряко или непряко свързана с Вас. Примери за лични данни, които обработваме, са име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за плащане и поръчка за покупка. Възможно е също така да обработваме история на използване, IP адрес, членски идентификатор и информация, която предоставяте, когато се свързвате с нашите клиентски сътрудници.

 • Къде обработваме Вашите данни?
  Вашите лични данни обикновено се съхраняват във Вашата страна или държава от ЕС/ЕИП, но могат също така да бъдат прехвърляни и обработвани в страна извън тази област. 

 • С кого споделяме Вашите данни?
  Ако е необходимо, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни в рамките на дружествата от групата H&M, с доставчици, подизпълнители и независими трети страни, които изпълняват определени задачи от наше име.

 • Какви са правата Ви?
  Имате право на достъп, корекция, изтриване и консултация. В определени случаи имате право да възразите срещу използването на Вашите данни или прехвърлянето им. Ако имате акаунт или сте член на програма за лоялност, можете да упражните правото си на достъп, преносимост и коригиране в страниците на Вашия акаунт, където можете и да изтриете акаунта си. 

 

Моля, прочетете пълното ни Уведомление за поверителност, за да разберете изцяло как обработваме Вашите лични данни и какви права имате върху тях.

Уведомление за поверителност на H&M Group