OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – REKLAMY A PROPAGAČNÍ AKCE

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vygenerování a zobrazení reklam a propagačních akcí, včetně doporučení ohledně stylu a nákupních doporučení, oznámení, informací, průzkumů a pozvánek prostřednictvím různých komunikačních kanálů.  

Reklamy, propagační akce a další marketingové materiály vám budou zobrazovány podle vašich preferencí prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonních hovorů nebo pošty a budou se zobrazovat také ve vaší mobilní aplikaci, na sociálních médiích nebo ve webovém prohlížeči. 

Abychom vaši online zákaznickou zkušenost optimalizovali, budeme vám personalizované reklamy a propagační akce poskytovat na základě algoritmické analýzy a předvídání vašich preferencí, zájmů a chování. 

Aby byla naše marketingová komunikace efektivnější, spolupracujeme s různými sociálními médii, vyhledávači a poskytovateli reklamních sítí („reklamní partneři“).

O našich reklamních partnerech si můžete přečíst další informace níže.

Jak vaše osobní údaje využíváme?
Použijeme údaje získané přímo od vás, které jste zadali, když jste si vytvořili svůj účet, nakoupili u nás, založili si členství, přihlásili se k odběru newsletteru nebo se s námi spojili jakýmkoli jiným způsobem.    

Nikdy nebudeme získávat, používat ani ukládat osobní údaje od zprostředkovatelů ani jiných externích zdrojů ani nebudeme vyžadovat přístup k těmto údajům pro účely marketingu, pokud to výslovně neuvedeme.

Společnost H&M spolupracuje s reklamními partnery jako Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat and Pinterest za účelem reklamy na sociálních sítích a se společností Google pro online reklamní sítě a pro YouTube.

Naši reklamní partneři používají námi poskytnuté údaje získané prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií, aby předvídali vaše preference a zájmy, a to při výběru reklamy na reklamních plochách zprostředkovaných prostřednictvím svých on-line reklamních sítí. Jedná se o běžnou oborovou praxi známou jako „retargeting“. Retargeting nám umožňuje spouštět reklamní kampaně, které jsou pro vás co nejrelevantnější, a měřit efektivitu a dosah reklamních materiálů, ale také výkonnost reklamních partnerů a efektivitu kampaní. 

Reklamní partneři prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií sledují, jak používáte naše webové stránky a služby, a to pomocí dat uložených ve vašem zařízení nebo aplikaci.

Další informace o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích najdete v oddílu Soubory cookie v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud nechcete, abychom za tímto účelem sdíleli vaše informace třetím stranám, můžete svůj marketingový souhlas kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie v nápovědě v dolní části domovské stránky.

Reklamní partneři
H&M spolupracuje s reklamními partnery, jako je Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest a Google.

Naši reklamní partneři nám umožňují identifikovat a oslovit vhodné cílové publikum, vytvářet a publikovat personalizovaný marketingový obsah na různých platformách a v různých službách. Abychom mohli vybírat obsah, který odpovídá vašim zájmům, můžeme použít informace, které jsme od vás získali při přihlášení k odběru newsletteru nebo vytvoření účtu, založení členství nebo při nákupu u nás. Tyto informace a identifikátor zákazníka, např. zašifrovanou e-mailovou adresu nebo ID zařízení, můžeme sdílet se třetími stranami, jako je Facebook a Google. Účelem je zobrazovat vám relevantní reklamy na webových stránkách a v aplikacích třetích stran. K tomu účelu hledáme pro vaše data shodu v databázi třetí strany. Pokud shodu najdeme, zobrazí se ve vašem informačním kanálu nebo vyhledávači relevantní reklamní obsah. Pokud shodu nenajdeme, vaše data bezpečně vymažeme.  Bereme zodpovědnost za ochranu osobních údajů svých zákazníků velmi vážně a rádi bychom vás ujistili, že s osobními daty nakládáme bezpečným způsobem pomocí takzvaného hašování.  To vaše údaje zakóduje tak, aby je nemohl přečíst nikdo jiný než příjemce dat pro výslovně daný účel.

Tato data můžeme také propojit napříč různými zařízeními, která používáte. Také můžeme zpracovávat údaje o zobrazených reklamách, například když jste klikli na reklamu a následně provedli nákup. Účelem je měřit dopad reklamy a umožnit její fakturaci.

Pokud nechcete, abychom za tímto účelem sdíleli vaše informace třetím stranám, můžete svůj marketingový souhlas kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie v nápovědě v dolní části domovské stránky.

Spolupracujeme také se společností Rakuten na affiliate (influencer) marketingu a podpoře návštěvnosti našich webových stránek.

Každý reklamní partner odpovídá za svou část zpracování jako správce. To platí i v případě možného předání osobních údajů do zemí mimo EHP.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny H&M, kdykoli je to nezbytné pro splnění zamýšleného účelu zpracování. Ze stejného důvodu jsou osobní údaje také sdíleny s dodavateli, kteří naším jménem výhradně provádějí určité úkoly, jako jsou analýzy dat a tvorba marketingového obsahu. H&M vždy plně zodpovídá za své dodavatele. 

Čas od času můžeme také sdílet osobní údaje s nezávislými třetími stranami, jako jsou reklamní partneři, mediální agentury a poskytovatelé elektronické komunikace. Mějte na paměti, že mnozí z těchto příjemců mají nezávislé právo nebo povinnost zpracovávat vaše osobní údaje jako správci. 

S výjimkou případů, které jsou zde výslovně uvedené, vaše údaje nikdy nepředáváme ani neprodáváme třetím stranám ani je s nimi nevyměňujeme.

Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů?
Váš souhlas si vyžádáme předtím, než vám pošleme e-mailový newsletter.

Před využitím vašich údajů ze souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií pro marketingové účely vás požádáme o souhlas.

Pokud jste členem, držitelem účtu nebo předplatitelem, můžeme vás kontaktovat i jinými kanály, například pomocí sociálních sítí. U tohoto zpracování vycházíme ze svého oprávněného zájmu jako firmy při zobrazování reklam.

Jak uplatnit svá práva
Máte právo uplatnit svá práva vůči H&M v souvislosti s osobními údaji, které jsou v držení a pod kontrolou společnosti H&M.   

Osobní údaje, které máme k dispozici, jsou údaje, které jste zadali, když jste u nás nakoupili, zakládali účet nebo členství, přihlásili se k odběru newsletteru nebo s námi komunikovali jinými způsoby online nebo offline. 

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas pro marketingové účely nebo proti němu vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu.

Vaše odvolání souhlasu nebo námitka proti další marketingové komunikaci znamená zastavení všech budoucích reklam, propagačních akcí a další marketingové komunikace od skupiny H&M, včetně základního zpracování osobních údajů za tímto účelem. 

Pokud se vám ale od nás dál zobrazuje marketingová komunikace na sociálních médiích nebo ve webovém prohlížeči, jde o záležitost plně mezi vámi a poskytovatelem dané platformy. 

Svůj souhlas můžete odvolat nebo odmítnout další marketingovou komunikaci, a to následujícími způsoby:

* podle instrukcí v každém marketingovém příspěvku
* úpravou nastavení účtu H&M
* změnou nastavení ochrany soukromí na svém prohlížeči nebo účtu na sociálních médiích nebo
* kontaktováním zákaznického servisu
* zrušením svého účtu nebo členství

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
Společnost H&M nebude zpracovávat vaše údaje déle, než je nutné k tomu, aby vám poskytla reklamy, propagační akce a jiná marketingová sdělení.

Vaše údaje přestaneme zpracovávat pro marketingové účely, jakmile zrušíte svůj zákaznický účet nebo členství a aktivně tím odmítnete další marketingovou komunikaci od nás. 

Přečtěte si prosím naše úplná Pravidla ochrany osobních údajů.

16/2/2022