OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ČLENSTVÍ V PROGRAMU H&M, HELLO MEMBER

Proč využíváme vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje, jako například vaše členské ID, používáme k vytvoření a správě vašeho členského účtu H&M a k poskytnutí všech přislíbených výhod a odměn. Členství H&M přijímáte tak, jak je popsáno ve Obchodních podmínkách a na našich oficiálních stránkách. 

Vaše osobní údaje zpracováváme, aby byl váš členský účet vždy aktuální a přesný. Díky tomu vám můžeme zobrazovat historii nákupů, podrobnosti k objednávkám, kreditu H&M x Klarna a vašemu členskému stavu.

Dále budeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované informace, reklamy, propagační akce, doporučení, ratingové služby atd. Každému členovi budou také chodit pozvánky na nadcházející akce, soutěže a k zákaznickým průzkumům. 

Platební údaje a údaje o objednávce lze použít k odhalení nedodržení podmínek členství v H&M a k odhalení online ztrát a podvodů.

Jak vaše osobní údaje využíváme?
Použijeme jen osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, když jste se zaregistrovali ke členství, a spolu s nimi informace, které s námi sdílíte tím, že používáte naše služby. To jsou například informace o tom, že jste si přidali produkt mezi oblíbené, něco si koupili, vrátili zboží nebo uplatnili nabídku. Pokud se zjistí nedodržení podmínek členství v H&M nebo existuje podezření na podvodné chování, použijeme vaše osobní údaje, například e-mail a ID člena, abychom vás mohli kontaktovat a podniknout patřičné kroky.

Pro ještě relevantnější v rámci členství obsah před zobrazením upravujeme na míru na základě toho, co víme (nebo se domníváme, že víme) o vašich zájmech a preferencích. Personalizace vychází z analýzy a predikce hledisek týkajících se vašich zájmů, preferencí, chování aj. s využitím kombinace údajů získaných na základě předchozích nákupních objednávek a údajů získaných ze souborů cookies a pomocí jiných trasovacích technologií.

Informace o souborech cookie najdete v příslušném oddíle Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Pro kontakt s vámi používáme e-mailovou komunikaci, ale tam, kde je to možné, můžeme poslat i oznámení prostřednictvím vaší mobilní aplikace, prohlížeče nebo chatovací služby na sociálních médiích. Zákaznický servis vás v případě potřeby může kontaktovat i pomocí telefonního čísla.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny H&M v případě, že je to třeba ke splnění zamýšleného účelu zpracování. Z téhož důvodu se osobní údaje také sdílí s dodavateli, kteří vykonávají určité úkony naším jménem, jako je analýza údajů a tvorba marketingového obsahu. H&M vždy nese plnou odpovědnost za své dodavatele. 

Nárazově můžeme také osobní údaje sdílet s nezávislými třetími stranami, například prostřednictvím elektronické komunikace k zasílání zpráv a oznámení nebo kontaktování z jakéhokoli jiného důvodu. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových třetích stran má nezávislé právo či povinnost samostatně zpracovávat vaše osobní údaje. 

S výjimkou případů zde výslovně uvedených nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nesměňujeme vaše údaje s žádnou třetí stranou.

Jaký je právní základ zpracování?
Ke zpracování vašich osobních údajů k vytvoření a správě vašeho členského účtu a zajišťování individuálních služeb v rámci členství H&M je třeba plnit ujednání členské dohody H&M. 

Používání vašich osobních údajů k zasílání nabídek, stylových tipů, bonusových poukazů, narozeninových nabídek a pozvánek na speciální slevy a akce e-mailem je podmíněno vaším souhlasem.

Pro jakýkoli jiný účel zde uvedený zpracováváme vaše osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu jako společnosti.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme a dále zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění našich smluvních závazků, nejdéle do ukončení vašeho členství H&M Membership.  

Máte právo své členství kdykoli ukončit. V takovém případě bude vaše členství zrušeno a vaše osobní údaje budou smazány. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat déle v případě právních požadavků nebo probíhajícího sporu.

Přečtěte si prosím naše úplná Pravidla ochrany osobních údajů.

 

22/4/2022