OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ ČLENSTVÍ V PROGRAMU H&M, HELLO MEMBER

Proč využíváme vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho členského účtu v rámci programu H&M Membership a k zajištění veškerých přiznaných výhod a odměn. Program H&M Membership je dále popsán v Obchodních podmínkách a na našich oficiálních stránkách. 

Vaše osobní údaje zpracováváme, aby byl váš členský účet vždy aktuální a přesný. Díky tomu vám můžeme zobrazovat historii nákupů, podrobnosti k objednávkám, kreditu H&M x Klarna a vašemu členskému stavu.

Dále budeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované informace, reklamy, propagační akce, doporučení, ratingové služby atd. Každému členovi budou také chodit pozvánky na nadcházející akce, soutěže a k zákaznickým průzkumům. 

Jak vaše osobní údaje využíváme?


K poskytování veškerých výhod spojených s členstvím nepoužíváme více údajů, než je nutné. To znamená, že používáme pouze osobní údaje získané přímo od vás při registraci členství. 

Pro ještě relevantnější v rámci členství obsah před zobrazením upravujeme na míru na základě toho, co víme (nebo se domníváme, že víme) o vašich zájmech a preferencích. Personalizace vychází z analýzy a predikce hledisek týkajících se vašich zájmů, preferencí, chování aj. s využitím kombinace údajů získaných na základě předchozích nákupních objednávek a údajů získaných ze souborů cookies a pomocí jiných trasovacích technologií.

Informace o souborech cookie najdete v příslušném oddíle Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny H&M v případě, že je to třeba ke splnění zamýšleného účelu zpracování. Z téhož důvodu se osobní údaje také sdílí s dodavateli, kteří vykonávají určité úkony naším jménem, jako je analýza údajů a tvorba marketingového obsahu. H&M vždy nese plnou odpovědnost za své dodavatele. 

Nárazově můžeme také osobní údaje sdílet s nezávislými třetími stranami, například prostřednictvím elektronické komunikace k zasílání zpráv a oznámení nebo kontaktování z jakéhokoli jiného důvodu. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových třetích stran má nezávislé právo či povinnost samostatně zpracovávat vaše osobní údaje. 

S výjimkou případů zde výslovně uvedených nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nesměňujeme vaše údaje s žádnou třetí stranou.

Jaký je právní základ zpracování?
Ke zpracování vašich osobních údajů k vytvoření a správě vašeho členského účtu a zajišťování individuálních služeb v rámci členství H&M je třeba plnit ujednání členské dohody H&M. 

Používání vašich osobních údajů k zasílání nabídek, stylových tipů, bonusových poukazů, narozeninových nabídek a pozvánek na speciální slevy a akce e-mailem je podmíněno vaším souhlasem.

Pro jakýkoli jiný účel zde uvedený zpracováváme vaše osobní údaje, abychom uspokojili svůj oprávněný zájem jako společnosti.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme a dále zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění našich smluvních závazků, nejdéle do ukončení vašeho členství H&M Membership.  

Máte právo své členství kdykoli ukončit. V takovém případě bude vaše členství zrušeno a vaše osobní údaje budou smazány. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat déle v případě právních požadavků nebo probíhajícího sporu.

                                                            Přečtěte si prosím naše úplná Pravidla ochrany osobních údajů.

 

14/04/2021