ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - H&M HŰSÉGPROGRAM

Miért használjuk fel a személyes adataidat?
Az Ön személyes adatait, például a tagsági azonosítóját,  H&M tagsági fiókjának  létrehozására és kezelésére használjuk fel, valamint arra, hogy megadjuk Önnek az összes biztosított előnyt és jutalmat. A H&M tagságról részletesebben az Általános szerződési feltételekben és hivatalos weboldalunkon olvashat.  

Vaše osobní údaje zpracováváme, aby byl váš členský účet vždy aktuální a přesný. Díky tomu vám můžeme zobrazovat historii nákupů, podrobnosti k objednávkám, kreditu H&M x Klarna a vašemu členskému stavu.

Ezenkívül arra is felhasználjuk az Ön személyes adatait, hogy személyre szabott információkkal, hirdetésekkel, promóciókkal, javaslatokkal, értékelési szolgáltatásokkal stb. lássuk el Önt. Minden klubtag meghívót is kap a közelgő eseményekre, versenyekre és ügyfélfelmérésekre.  

A vásárlási megrendelők és fizetési adatok felhasználhatók a H&M klubtagsági feltételek be nem tartásának, valamint az online veszteségek és csalások észlelésére.

Jak vaše osobní údaje využíváme?
Csak azokat a személyes adatait használjuk fel, amelyeket közvetlenül Öntől kaptunk a klubtagságára való feliratkozásakor, továbbá azokat az információkat, amelyeket szolgáltatásaink használata révén oszt meg velünk. Például amikor egy terméket hozzáad a kedvenceihez, vagy vásárlást és/vagy termékvisszaküldést vagy igénylést hajt végre. Ha a H&M klubtagsági feltételek megsértését vagy feltételezett csaló magatartást észlelünk, akkor az Ön személyes adatait, például e-mail címét és klubtag azonosítóját használjuk fel az Önnel való kapcsolatfelvételre és a megfelelő intézkedések megtételére.

Pro ještě relevantnější v rámci členství obsah před zobrazením upravujeme na míru na základě toho, co víme (nebo se domníváme, že víme) o vašich zájmech a preferencích. Personalizace vychází z analýzy a predikce hledisek týkajících se vašich zájmů, preferencí, chování aj. s využitím kombinace údajů získaných na základě předchozích nákupních objednávek a údajů získaných ze souborů cookies a pomocí jiných trasovacích technologií.

Informace o souborech cookie najdete v příslušném oddíle Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

E-mail kommunikációt használunk arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, de adott esetben értesítéseket küldünk a mobilalkalmazásába, böngészőjébe és/vagy a rendelkezésre álló közösségi médiás üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül. Az Ügyfélszolgálat szükség esetén az Ön telefonszámát is felhasználhatja arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny H&M v případě, že je to třeba ke splnění zamýšleného účelu zpracování. Z téhož důvodu se osobní údaje také sdílí s dodavateli, kteří vykonávají určité úkony naším jménem, jako je analýza údajů a tvorba marketingového obsahu. H&M vždy nese plnou odpovědnost za své dodavatele. 

Nárazově můžeme také osobní údaje sdílet s nezávislými třetími stranami, například prostřednictvím elektronické komunikace k zasílání zpráv a oznámení nebo kontaktování z jakéhokoli jiného důvodu. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových třetích stran má nezávislé právo či povinnost samostatně zpracovávat vaše osobní údaje. 

S výjimkou případů zde výslovně uvedených nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nesměňujeme vaše údaje s žádnou třetí stranou.

Mi a feldolgozás jogalapja?
Ke zpracování vašich osobních údajů k vytvoření a správě vašeho členského účtu a zajišťování individuálních služeb v rámci členství H&M je třeba plnit ujednání členské dohody H&M. 

Používání vašich osobních údajů k zasílání nabídek, stylových tipů, bonusových poukazů, narozeninových nabídek a pozvánek na speciální slevy a akce e-mailem je podmíněno vaším souhlasem.

A jelen dokumentumban említett bármely más célra vonatkozóan az Ön személyes adatait üzleti szempontból jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel.

Mennyi ideig őrizzük meg az adataidat?
Vaše osobní údaje uchováváme a dále zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění našich smluvních závazků, nejdéle do ukončení vašeho členství H&M Membership.  

Máte právo své členství kdykoli ukončit. V takovém případě bude vaše členství zrušeno a vaše osobní údaje budou smazány. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat déle v případě právních požadavků nebo probíhajícího sporu.
 

Kérjük, olvasd el teljes Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

25/4/2022