H&M LIDMAATSCHAP ALGEMENE VOORWAARDEN


1 INLEIDING

1.1 Welkom bij het getrouwheidsprogramma van H&M Hennes & Mauritz NV (BE0465.925.741). Door je te registreren als lid van het getrouwheidsprogramma (hierna de "Hello Member" of het "getrouwheidsprogramma"), ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Het lidmaatschap is gratis en je hoeft geen aankoop te doen om lid te worden.

1.3 Als je lid bent van het getrouwheidsprogramma spaar je punten voor verschillende lidmaatschapsniveaus. Hierdoor kan je meedoen aan speciale aanbiedingen, diensten, evenementen en nog veel meer georganiseerd door H&M of H&M-partnerbedrijven. Meer informatie over de actuele beloningen en aanbiedingen vind je onder je lidmaatschapsaccount ("Mijn Account") op de website hm.com.

1.4 Informatie over hoe H&M je persoonlijke gegevens verwerkt, vind je hier in het Privacybeleid.

2 LIDMAATSCHAP

2.1 Het lidmaatschap is beperkt tot personen die: (1) in eigen hoedanigheid handelen en niet optreden voor een een onderneming; (2) over een geldige e-mailaccount beschikken; en (3) ten minste 18 jaar oud zijn of 16 jaar met de toestemming van zijn of haar ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger, naargelang het geval. H&M behoudt zich het recht voor om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming te vragen. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van H&M komen in aanmerking voor het lidmaatschap maar kunnen van bepaalde promoties worden uitgesloten.

2.2 Door je aanvraag tot lidmaatschap in te dienen op hm.com of in de H&M-app, geef je aan dat je ten minste 18 jaar oud bent, of 16 jaar oud en de toestemming hebt van je ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger zoals van toepassing, en dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.3 Je lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden alsook aan andere regels, voorschriften, beleid en procedures van H&M, waarmee je instemt door onder meer gebruik te maken van aanbiedingen, beloningen, aankopen en andere gerelateerde diensten te verrichten. Wij hanteren een limiet van één lidmaatschap per persoon.

2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële aankopen of bulkaankopen doen, komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap mag niet worden gebruikt voor doorverkoop of om op enige wijze winst te maken.

2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid, en een voorwaarde voor je lidmaatschap, om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.

3 H&M LOYALITEITSPROGRAMMA IN BELGIË  

3.1 Het lidmaatschap is een nationaal programma en beperkt tot aankopen in H&M-winkels, H&M Home-winkels en online op hm.com in België. Je kunt alleen punten verdienen door te winkelen of door middel van andere activiteiten waarvoor punten kunnen worden verdiend in België, zoals van tijd tot tijd medegedeeld door H&M. Houd er rekening mee dat je geen punten spaart bij een aankoop van een giftcard.

3.2  De punten die je hebt verzameld zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een ander persoon of lid.

3.3 Punten die je ontvangen hebt bij aankoop van een artikel worden van je account in mindering gebracht als je het artikel terugbrengt.

4 PUNTEN, MEMBERSHIPSNIVEAUS EN VOUCHERS

4.1 De punten die je verdient tellen zowel voor het bereiken van het tweede lidmaatschapsniveau als voor kortingsbonnen.

4.2 Het lidmaatschap van de H&M bestaat uit twee niveaus. Het eerste niveau "Member" en het tweede niveau "Plus Member". De datum waarop je lid wordt is de "Begindatum" van ieder "Lidmaatschapsjaar". Het “Lidmaatschapsjaar” is de 12 maanden volgend op de Begindatum van elk jaar. Het niveau van je lidmaatschap is gebaseerd op het aantal punten dat je hebt verdiend tijdens de laatste 12 maanden van je lidmaatschap. Als je een nieuw lid bent of niet over voldoende punten beschikt om in aanmerking te komen voor het tweede niveau, bevindt jouw lidmaatschap zich op het eerste niveau. Als je het tweede niveau bereikt tijdens een Lidmaatschapsjaar, zul je op dit tweede niveau blijven voor de rest van het Lidmaatschapsjaar en het volgende Lidmaatschapsjaar. Als je niet voldoende punten verzamelt in het Lidmaatschapsjaar om in aanmerking te komen voor het tweede niveau van het lidmaatschap, keer je terug naar het eerste niveau voor het volgende Lidmaatschapsjaar.

4.3 Na afloop van elk Lidmaatschapsjaar worden alle punten die meetellen voor het volgende lidmaatschapsniveau teruggebracht naar 0.

4.4 De punten die je tijdens het Lidmaatschapsjaar hebt gespaard die meetellen voor de kortingsbon, zijn geldig tot de volgende Startdatum.

4.5 Als je 100 punten hebt verdiend, ontvang je een kortingsbon van €3 in je app of op je H&M accountpagina. Je kunt de kortingsbon inwisselen in de H&M-winkel en H&M Home-winkel of op hm.com.

4.6 De kortingsbon wordt 30 dagen na de datum waarop het toereikende puntenlimiet is bereikt, uitgegeven. Je kunt slechts 5 kortingsbonnen per kalendermaand verkrijgen, en maximaal 20 vouchers per 12 maanden.

4.7 Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld noch worden gebruikt voor aankopen waarvan het totaalbedrag lager ligt dan de waarde van de kortingsbon.  Het totaalbedrag van de aankoop na toepassing van de kortingsbon moet hoger liggen dan €1. Niet-commerciële goederen, zoals winkeltassen, tellen niet mee voor dat bedrag.

4.8 De kortingsbon kan niet gebruikt worden om H&M Gift Cards aan te kopen.

5 WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN H&M LOYALITEITSPROGRAMMA

5.1 Je kunt je lidmaatschap op elk moment beëindigen via Mijn Account op de website hm.com of door contact op te nemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat als je je lidmaatschap opzegt, je geen lid meer bent en alleen als niet-geregisteerde klant bij hm.com kunt winkelen.

5.2 Als je je lidmaatschap beëindigt, worden je gespaarde punten gewist. Ook zullen alle kredietaanvragen worden geannuleerd.

5.3 H&M kan, naar eigen goeddunken, het H&M getrouwheidsprogramma, en/of de Algemene Voorwaarden, privacybeleid, regels, voorschriften of voordelen op elk moment toepassen, interpreteren, beëindigen,  beperken, opschorten of wijzigen, door kennisgeving van een dergelijke actie vooraf, hetzij in de app, online, via e-mail of een combinatie daarvan. Dergelijke wijzigingen zullen plaatsvinden (14) werkdagen nadat je werd geïnformeerd over enige wijzigingen in de app, online, via mail of een combinatie hiervan. Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht om je lidmaatschap te annuleren.

5.4 Elk bewezen of redelijkerwijs verondersteld misbruik van de H&M Club, het niet naleven van de algemene voorwaarden, inactiviteit van het lidmaatschap langer dan 36 maanden, een verkeerde voorstelling van zaken of elk gedrag dat de belangen van H&M schaadt, kan je onderwerpen aan herroeping van het lidmaatschap en zal van invloed zijn op de geschiktheid voor verdere deelname aan de H&M Club. Als je lidmaatschap wordt ingetrokken, vervallen automatisch al je punten in Mijn Account.

6 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 H&M is niet aansprakelijk voor enige systeemfout of storing van het H&M getrouwheidsprogramma of de gevolgen daarvan. H&M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit de schorsing, wijziging of beëindigingn of op een andere wijze gerelateerd is aan het H&M getrouwheidsprogramma, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.

7 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

7.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil, elke claim of onenigheid die ontstaat of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het lidmaatschap van het H&M getrouwheidsprogramma zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank in België, tenzij anders bepaald in de dwingende normen ter bescherming van de consument.

8 CONTACTEER ONS

8.1 Als je vragen hebt over het H&M getrouwheidsprogramma kan je contact opnemen met de klantenservice van H&M via 0800 26 880. Alle correspondentie met betrekking tot het H&M getrouwheidsprogramma moet worden gericht aan  klantenservice.be@hm.com, of H&M Customer Service, Geusseltweg 31, 6225 XS Maastricht, Nederland.

 

04/06/2019