TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

H&M pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä, ja haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelystä. 

Sen vuoksi olemme määritelleet toimintatavat, joiden mukaisesti henkilötietojasi käsitellään ja suojataan.

Kuka valvoo henkilötietojasi?
Ruotsalainen yhtiö H & M Hennes & Mauritz GBC AB (”H&M”) toimii meille toimittamiesi henkilötietojen valvojana ja on vastuussa henkilötiedoistasi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. 

H & M Hennes & Mauritz AB GBC
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sweden

Osakeyhtiörekisteri:
Bolagsverket/Swedish Companies
Registration Office
Y-tunnus: 556070-1715
Valtuutettu edustaja: Karl-Johan Persson
ALV-rekisterinumero: ALV-numero SE556070171501

Missä tietojasi säilytetään?
Sinulta keräämiämme henkilötietoja säilytetään Euroopan talousalueella (“ETA”), mutta henkilötietojasi voidaan myös siirtää ja käsitellä ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään sovellettavien lakien mukaisesti.

ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa H&M käyttää mallisopimuslausekkeita ja Privacy Shield -järjestelyä takeina niiden maiden osalta, joihin liittyen Euroopan komissio ei ole tehnyt riittävyyttä koskevaa päätöstä.

Kenellä on pääsy tietoihisi?
Tietojasi voidaan jakaa H&M-konsernin sisällä (katso H&M-konserniin kuuluvat yhtiöt vuosikertomuksestamme, joka löytyy osoitteesta about.hm.com). Paikallinen H&M-yhtiö toimii henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee henkilötietoja ruotsalaisyhtiön puolesta.

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle, H&M-konsernin ulkopuoliselle osapuolelle. Kolmannelle osapuolelle välitettäviä tietoja käytetään ainoastaan palveluidemme tarjoamiseksi sinulle. Löydät kussakin prosessissa käytettävät kolmannet osapuolet alta.

Mikä on käsittelyn oikeudellinen peruste?
Sinulta keräämiemme henkilötietojen käsittelyn osalta ilmoitamme jokaisessa tapauksessa, onko henkilötietojen ilmoittaminen lakisääteistä vai vaaditaanko sitä sopimuksen solmimiseen sekä onko henkilötietojen ilmoittaminen pakollista ja mitä henkilötietojen ilmoittamatta jättämisestä mahdollisesti seuraa.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Oikeus saada nähtäväksi: 
Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Voit ottaa yhteyttä yhtiöön H&M, joka toimittaa henkilötietosi sinulle sähköpostilla.

Oikeus siirrettävyyteen: 
Aina, kun H&M käsittelee automatisoidusti henkilötietojasi antamasi luvan tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus saada kopio sinulle tai toiselle osapuolelle rakenteisesti, yleisesti käytetyn käytännön mukaan ja konelukuisessa muodossa siirretyistä tiedoistasi. Tämä koskee vain meille antamiasi henkilötietoja.

Oikeus oikaisuun:  
Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä. Jos sinulla on H&M-jäsenyys, voit muokata henkilötietojasi jäsensivuillasi.

Oikeus poistaa:
Sinulla on oikeus poistaa H&M-yhtiön käsittelemiä henkilötietoja milloin tahansa seuraavia tilanteita lukuun ottamatta

*sinulla on avoin asia asiakaspalvelussa
*sinulla on avoin tilaus, jota ei ole vielä toimitettu tai on toimitettu osittain
*sinulla on maksamaton velka H&M:lle, maksutavasta riippumatta
*sinua epäillään palveluidemme väärinkäytöstä tai olet käyttänyt palveluitamme väärin viimeisten neljän vuoden aikana
*velkasi on myyty kolmannelle osapuolelle viimeisten kolmen vuoden aikana tai yhden vuoden aikana edesmenneiden asiakkaiden osalta
*luottohakemuksesi on hylätty viimeisten kolmen kuukauden aikana
*jos olet tehnyt ostoksia, säilytämme ostoon liittyvät henkilötietosi kirjanpitosäännösten perusteella

Oikeutesi kieltää suoramarkkinointi:
Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksissa tehdyt profilointianalyysit.

Voit kieltää suoramarkkinoinnin seuraavilla tavoilla:

* noudattamalla kaikissa markkinointiviesteissä olevia ohjeita
* muokkaamalla H&M-tilin asetuksia

Oikeus rajoitukseen:
Sinulla on oikeus pyytää, että H&M rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

* Jos kiellät H&M:s-yhtiön oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn, H&M-yhtiön tulee pidättäytyä kyseisten tietojen käsittelystä oikeutetun edun varmennuksen aikana.
* Jos ilmoitat henkilötietojesi olevan virheellisiä, H&M-yhtiön tulee pidättäytyä kyseisten tietojen käsittelystä henkilötietojen oikeellisuuden tarkistuksen aikana.
* Jos käsittely on laitonta, voit vastustaa henkilötietojen poistoa ja pyytää sen sijaan pidättäytymistä henkilötietojesi käsittelystä.
* Jos H&M ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta tarvitset niitä oikeusvaateilta puolustautumiseen.

Miten voit toteuttaa oikeuksiasi?
Suhtaudumme tietosuojaan vakavuudella ja siksi olemme koonneet yhteen erityisen asiakaspalvelutiimin, joka hoitaa yllä mainittuihin oikeuksiisi liittyviä asioita. Tavoitat heidät aina osoitteesta dataprotection.fi@hm.com.

Tietosuojavastaava:
Olemme nimittäneet erityisen tietosuojavastaavan varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään jatkuvasti avoimella, virheettömällä ja laillisella tavalla. Tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä osoitteessa dataprotection.fi@hm.com kirjoittamalla aihekenttään DPO.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: 
Jos mielestäsi H&M käsittelee henkilötietojasi väärin, voit ottaa meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojakäytäntömme päivitykset:
Voi olla, että meidän pitää päivittää tietosuojakäytäntöäsi. Tietosuojakäytännön uusin versio löytyy aina verkkosivultamme. Ilmoitamme tietosuojakäytännön materiaalisista muutoksista, kuten henkilötietojesi käyttötarkoituksista, valvojan henkilöllisyydestä tai oikeuksistasi.