H&M GROUP ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Elkötelezettség a vásárlók adatainak és magánéletének védelme iránt
A személyes adataid és magánéleted védelme kiemelten fontos a H&M Group számára. 

A H&M Group a H & M Hennes & Mauritz AB leányvállalataiból és márkáiból áll, melyek a következők: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket valamint Afound. 

Alapelvek
A H&M Group a következő alapelvekkel valósítja meg az online magánéleted és az adataid védelme iránti elkötelezettségét.

A H&M a személyes adatok felhasználását törvényes, méltányos, helyes és átlátható módon végzi.
A H&M nem kér el több személyes adatot a szükségesnél, és azokat is kizárólag törvényes célból.
A H&M nem tart meg több adatot a szükségesnél, és semmilyen adatot nem tárol a szükségesnél hosszabb ideig.
A H&M a személyes adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatról
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyértelmű, tömör és átlátható kommunikációt szeretne közzétenni a H&M Group vásárlóihoz kapcsolódó személyes adatok gyűjtéséről, felhasználásáról, feldolgozásáról és tárolásáról stb.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében a „H&M Group vásárlója” a H&M Group leányvállalat vagy márka valamely termékének vagy szolgáltatásának korábbi, jelenlegi vagy potenciális vásárlóját vagy felhasználóját jelenti, egyik hivatalos weboldalunk vagy áruházunk látogatóit, hűségprogramunk vagy közösségünk tagjait.

Ki felel a személyes adataid feldolgozásáért?
A svéd H & M Hennes & Mauritz GBC AB vállalat felel elsődlegesen a személyes adataid jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő feldolgozásáért. Bizonyos körülmények között az adatvédelem és a magánélet védelmének felelősségét megosztjuk egy vagy több más jogi személlyel, akár más H&M Group leányvállalattal, vagy harmadik féllel. 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyes specifikus szakaszai alatt információt nyújtunk arról, ki felel a személyes adataid feldolgozásáért, továbbá a felelősségek kiosztásáról és a jogok gyakorlásának részleteiről.  

A H&M Group kontrollere(i):
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Svédország

Cégregiszter: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Regisztrációs szám: 556070-1715
Hivatalos képviselő: Helena Helmersson
VAT regisztrációs szám: Adószám (VAT): SE556070171501

A H&M Group fent megnevezett kontrollere(i) jelen Adatvédelmi nyilatkozatban együttesen vagy kollektíven „H&M”, „mi” vagy „vállalatunk” néven említhetők. 

Hol végezzük az Ön adatainak feldolgozását?
A tőled kapott begyűjtött személyes adatokat általában az Európai Unió egyik országában, vagy az Európai Gazdasági Téségben („EGT”) tároljuk, de amennyiben szükséges, átadhatók és feldolgozhatók az EGT-n kívüli országban is. A személyes adataid bármilyen hasonló átadását a vonatkozó törvényeknek megfelelően, a törvényi jogaid sérelme nélkül végezzük.

Időről időre előfordulhat, hogy a személyes adatokat az EGT-ből olyan harmadik országba küldjük, amelyet az Európai Bizottság nem tart ilyen vonatkozásban biztonságos országnak (megfelelőségi határozat). Amennyiben erre szükség van, a H&M általános szerződési feltételekkel garantálja az EGT területén érvényeshez hasonló szintű védelmet, illetve más törvényes biztosítékokat támaszt az átruházáshoz.

Ki fér hozzá az adataidhoz?
Személyes adataidhoz csak azok férnek hozzá, akiknek azokra az adatfeldolgozás célját képező tevékenységhez szükségük van. A szükséges mértékben a személyes adataid megoszthatók a H&M Group vállalataival és márkáival, beszállítókkal és alvállalkozókkal (feldolgozókkal és azok alvállalkozóival), amelyek egyes feladatokat elvégeznek a H&M számára; valamint független harmadik felekkel.

Ezenkívül személyes adatokat külső feleknek is kiadhatunk, ha okunk van feltételezni, hogy az ilyen információk felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala szükséges vagy tanácsos a következőkhöz: (i) az esetleges törvénysértések kivizsgálása; (ii) olyan személy azonosítása, kapcsolatfelvétele vagy jogi eljárás alá vonása, akik esetleg megsértik a velünk kötött megállapodást; (iii) biztonsági szabálysértések kivizsgálása, vagy együttműködés állami hatóságokkal jogi ügyben; vagy (iv) jogaink, biztonságunk vagy tulajdonunk védelme, ideértve a csalás megelőzését is.

Fenntartjuk a jogot, hogy az Önről tárolt bármilyen személyes adatot  továbbítsunk abban az esetben, ha harmadik féllel egyesülünk vagy harmadik fél felvásárolja a vállalatunkat, illetve ha más üzleti tranzakción, például átszervezésen esnénk át, vagy ilyen tranzakcióra tennének javaslatot. 

Mi a feldolgozás jogalapja?
A H&M nem gyűjthet be, dolgozhat fel, használhat, tárolhat személyes adatokat érvényes jogalap nélkül. A törvényesség származhat a te beleegyezésedből, törvényi kötelezettségből vagy vállalati törvényes érdekeinkből. Begyűjtött személyes adataid minden egyes specifikus feldolgozásakor tájékoztatunk az érvényes jogalapról és a te jogaidról is függetlenül attól, hogy a személyes adataidra törvényes vagy szerződéses okokból van-e szükségünk. Tájékoztatunk arról is, köteles vagy-e megadni a személyes adatokat, és milyen következményekkel járhat, ha megtagadod ezt.

Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog: 
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Fordulj az Ügyfélszolgálathoz, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a H&M automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik H&M fiókkal vagy tagsággal, személyes adatait szerkesztheti a fiók- és tagsági oldalai alatt is.

A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, H&M márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*rendezetlen tartozása van a H&M felé, a fizetési módtól függetlenül
*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely H&M:s jogos érdeke szerint történik. H&M márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
* szerkeszti a H&M fiókja beállításait

A kortlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy H&M márkánk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*ha kifogásolja valamely a H&M jogos érdekén alapuló adatfeldolgozást, a H&M korlátozza az ilyen adatok mindennemű feldolgozását a jogos érdek igazolásáig.
*ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, H&M márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha H&M márkánknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatod a jogaidat?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphetsz velük a dataprotection.hu@hm.com oldalon.

IHa rendelkezel H&M fiókkal vagy H&M klubtagsággal, hozzáféréshez való jogodat, a hordozhatósághoz való jogodat és helyesbítési jogodat a fiókoldalakon is gyakorolhatod, ahol fiókodat törölheted is.

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):
Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal a dataprotection.hu@hm.com e-mail-címen léphet kapcsolatba; kérjük, a tárgysorba írja be a DPO betűket.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:
Ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy a H&M Group miként dolgozza fel és védi az Ön személyes adatait és magánéletét, bármikor jogában áll panaszt tenni a Svéd Adatvédelmi Hatóságnál (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) vagy a lakóhely szerinti ország bármely más illetékes felügyeleti hatóságánál.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait.

Az átdolgozásokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat Módosítások szakaszában követheted.