NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE A H&M GROUP


Angajament față de clienți pentru protecția datelor și confidențialitate
Protejarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea dumneavoastră au o importanță deosebită pentru H&M Group.

H&M Group este format din afiliații companiei H & M Hennes & Mauritz AB și mărcile sale; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket și Afound

Principii
H&M Group își manifestă angajamentul față de confidențialitate și protecția datelor prin adoptarea următoarelor principii.

H&M utilizează datele cu caracter personal în mod legal, onest,corectși transparent.
H&M nu colectează mai multe date cu caracter personal decât este necesar și numai pentru un scop legitim.
H&M nu păstrează mai multe date decât este necesar sau pentru o perioadă mai lungă decât este necesar.
H&M protejează datele cu caracter personal prin măsuri de securitate adecvate.

Despre această Notificare de confidențialitate
Această Notificare de confidențialitate intenționează să stabilească o comunicare clară, concisă și transparentă privind colectarea, utilizarea, prelucrarea, stocarea etc. datelor cu caracter personal referitoare la clienții H&M Group. 

În sensul prezentei Notificări de confidențialitate, „client al H&M Group” înseamnă fostul, actualul și potențialul client sau utilizator al unui produs sau serviciu oferit de un afiliat și o marcă a H&M Group, vizitatorii unuia dintre site-urile web sau magazinele noastre oficiale, membru al unui program de loialitate, al unei comunități sau membru al unui program de loialitate sau comunități.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal?
Compania suedeză, H & M Hennes & Mauritz GBC AB este principalul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentei Notificări de confidențialitate. În anumite circumstanțe, responsabilitatea pentru protecția datelor și confidențialitate este partajată cu una sau mai multe alte persoane juridice, fie că este un afiliat al H&M Group, fie că este o terță parte. 

În cadrul fiecărei secțiuni specifice din această Politică de confidențialitate veți fi informat despre cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, alocarea responsabilităților și modalitățile de executare a drepturilor.   

Identitatea operatorului (operatorilor) H&M Group:
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Suedia

Registrul Companiilor: Bolagsverket/Biroul de Înmatriculare a Companiilor Suedeze
Reprezentant autorizat: Helena Helmersson
Număr de înregistrare în scopuri de TVA: COD DE TVA: SE556070171501

Operatorul (operatorii) H&M Group de mai sus sunt menționați în această Notificare de confidențialitate în mod individual sau colectiv drept „H&M”, „noi” sau „nouă”. 

Unde vă procesăm datele?
Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (EU/SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare și fără a vă submina drepturile legale.

Din când în când, putem transfera date cu caracter personal din UE/SEE către o țară terță care nu este aprobată de Comisia Europeană ca țară sigură pentru un astfel de transfer (decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție). Ori de câte ori este cazul, H&M va utiliza Clauze contractuale standard pentru a asigura un nivel similar de protecție ca cel acordat în cadrul UE/SEE sau în alte temeiuri legale pentru transfer. 

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile și accesibile numai pentru cei care au nevoie de ele pentru a îndeplini scopul de prelucrare preconizat. În măsura în care este necesar, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate între companiile și mărcile din cadrul H&M Group, furnizori și subcontractanți (persoane împuternicite de către operator și subcontractanți ai acestora) care îndeplinesc anumite sarcini în numele H&M și terți independenți.

În plus, putem dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți, dacă avem motive să credem că utilizarea sau dezvăluirea acestor informații este necesară sau recomandabilă pentru: (i) efectuarea investigațiilor cu privire la posibile încălcări ale legii; (ii) identificarea, contactarea sau acționarea în justiție împotriva cuiva care ar putea încălca un acord pe care îl are cu noi; (iii) investigarea încălcărilor de securitate sau cooperarea cu autoritățile guvernamentale în temeiul unei chestiuni legale; sau (iv) a ne proteja drepturile, siguranța sau proprietatea, inclusiv prevenirea fraudei.

Ne rezervăm dreptul de a transfera orice date cu caracter personal   pe care le avem despre dvs. în cazul în care fuzionăm cu sau suntem achiziționați de o terță parte, efectuăm o altă tranzacție de afaceri, cum ar fi o reorganizare sau dacă ar fi propusă o astfel de tranzacție. 

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
H&M nu are permisiunea de a colecta, prelucra, utiliza, stoca etc. date cu caracter personal fără un temei legal valabil. Legalitatea poate fi derivată din consimțământul dumneavoastră, din contract, din obligațiile legale sau din interesul legitim al companiei noastre. Pentru fiecare scop specific al prelucrării datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa în legătură cu temeiul legal aplicabil și cu drepturile pe care le puteți exercita, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces: 
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Serviciul Clienți care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: 
Ori de câte ori H&M vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: 
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont H&M sau sunteți membru al programului de loialitate "Membru H&M", puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră și din paginile programului de loialitate.

Dreptul la ștergerea datelor:
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de H&M, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită la H&M, indiferent de metoda de plată;
* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
* datoria pe care o aveți la H&M a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;
* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în H&M:s. H&M nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul la restricționarea prelucrării:
Aveți dreptul să solicitați ca H&M să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți la o prelucrare bazată pe interesul legitim al  H&M  , H&M va restricționa orice prelucrare a acestor date până la verificarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, H&M trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă H&M nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă exercitați drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dataprotection.ro@hm.com.

De asemenea, avem un personal dedicat în cadrul Serviciului pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție la adresa
serviciulclienti.ro@hm.com

Dacă aveți un cont H&M sau sunteți membru în Programul de loialitate H&M, vă puteți exercita dreptul de acces, portabilitate și rectificare în paginile contului dumneavoastră, de unde vă puteți șterge și contul.

Responsabilul cu protecția datelor:
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dataprotection.ro@hm.com, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: 
Dacă aveți reclamații cu privire la modul în care H&M Group procesează și vă protejează datele cu caracter personal și confidențialitatea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o reclamație laAutoritatea suedeză pentru protecția confidențialității (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY)sau la orice altă autoritate competentă de supervizare din țara de reședință.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

Istoricul reviziilor este prezentat în secțiunea Modificări din această Notificare de confidențialitate.