ALLMÄNNA VILLKOR FÖR H&M-MEDLEMSKAP


1 INLEDNING 

1.1 Välkommen till H&M Hennes & Mauritzs lojalitetsprogram. Genom att bli medlem godkänner du dessa villkor och bestämmelser. 

1.2 Medlemskapet är gratis och det föreligger inget köptvång för att bli medlem.

1.3 Genom att vara medlem i lojalitetsprogrammet tjänar du poäng som kvalificerar dig till olika nivåer där du kan ta del av erbjudanden, tjänster, event och mycket annat anordnat av H&M eller H&M:s partnerföretag. Du hittar mer information om aktuella förmåner och erbjudanden på sidan för ditt medlemskonto ("Mitt Konto ") på hm.com.  

1.4 Du kan hitta information om hur H&M hanterar dina personuppgifter i integritetsmeddelandet här.

2 MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskapet är begränsat till individer i egenskap av privatpersoner och ej öppet för företag. För att bli medlem måste du vidare ha en aktuell och giltig e-postadress samt ha fyllt 18 år alternativt 16 år och ha din vårdnadshavares medgivande. H&M förbehåller sig rätten att begära skriftlig bekräftelse på detta medgivande. Anställda, chefer och direktörer på samt agenter och representanter för H&M kan bli medlemmar, men kan undantas från vissa kampanjer och erbjudanden.

2.2 Genom att skicka in din ansökan intygar du att har fyllt 18 år alternativt 16 år och har din vårdnadshavares medgivande samt att du godkänner dessa villkor och bestämmelser. 

2.3 Medlemskapet är personligt, kan inte överföras på någon annan och är underställt dessa villkor och bestämmelser liksom alla andra regler, föreskrifter, policyer och förfaranden som antagits av H&M och godkänts av dig genom att du tagit del av eller nyttjat erbjudanden, förmåner, gjort inköp eller andra tillhörande tjänster. Vi har en begränsning på ett medlemskap per person. 

2.4 Företag, grupper, föreningar eller andra sammanslutningar eller aktörer som gör inköp i kommersiellt syfte eller grossistinköp kan inte bli medlemmar. Medlemskapet får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte. 

2.5 Det är ditt ansvar, och tillika ett villkor för ditt medlemskap, att se till att hålla dina e-postuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade. 

3 H&M:S LOJALITETSPROGRAM I SVERIGE

3.1 Medlemskapet är ett nationellt program och begränsat till köp i H&M-butiker, H&M HOME-butiker och på hm.com i Sverige. Du kan endast tjäna poäng genom att shoppa eller utföra andra poänggenererande aktiviteter i  Sverige i enlighet med den information som H&M då och då går ut med. Vänligen observera att du inte tjänar poäng vid köp av presentkort. 

3.2  Poängen som du tjänar in är personliga och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

3.3 Poängen du har tjänat vid köp av en vara dras från ditt konto om du returnerar varan.

4 POÄNG, NIVÅER OCH BONUSRABATTER

4.1 Poängen du tjänar bidrar både till att kvalificera dig för den högre medlemsnivån och för att ge dig bonusrabatter.

4.2 Det datum då du blir medlem kommer att utgöra ”Startdatumet” för varje ”Medlemsår”. Medlemsåret är de tolv (12) månader som följer efter Startdatumet varje år. Medlemsnivån baseras på hur många poäng du har tjänat in under det aktuella eller föregående Medlemsåret, beroende på vilket som är högst. Om du är nybliven medlem eller inte har tillräckligt många poäng för att kvalificera dig för den högre medlemsnivån ("Plus-medlem"), får du börja på den lägre medlemsnivån ("Medlem"). När du når den högre medlemsnivån under ett Medlemsår, stannar du på denna nivå under resten av Medlemsåret liksom även följande Medlemsår. Om du under Medlemsåret inte samlar ihop tillräckligt med poäng för att kvalificera dig till den högre medlemsnivån, återgår du till den lägre medlemsnivån under det följande Medlemsåret. 

4.3 I slutet av varje Medlemsår återställs alla poäng som kvalificerar till höjning av medlemsnivå och poängsaldot börjar om igen från noll.

4.4 Poängen som kvalificerar för bonusrabatter är giltiga till nästa startdatum.

4.5 När du har tjänat 2 000 poäng får du en bonusrabatt på 50 kr som visas på sidan för ditt medlemskonto, ”Mitt Konto” på hm.com eller i H&M-appen. Du kan använda bonusrabatten i H&M-butik, H&M HOME-butik eller på hm.com. 

4.6 Bonusrabatten delas ut 30 dagar efter det datum då ditt poängsaldo nådde upp till den erforderliga nivån för bonusutdelningen. Du kan endast få 8 bonusrabatter per kalendermånad och maximalt 99 bonusrabatter per tolvmånadersperiod.

4.7 Bonusrabatter kan inte lösas in mot pengar eller användas för köp vars summa understiger bonusrabattens värde. Den sammanlagda summan för köpet, när bonusrabatten har använts, måste överstiga 1 kr. Icke kommersiella varor, som shoppingpåsar i butiken, kan inte räknas in i denna summa.

4.8 Bonusrabatter kan inte användas för att köpa H&M:s presentkort

5 ÄNDRINGAR, AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH/ELLER GÅ UR LOJALITETSPROGRAMMET 

5.1 Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap på sidan ”Mitt Konto” på hm.com eller genom att kontakta kundservice. Vänligen observera att du om du avslutar medlemskapet inte längre kan logga in när du shoppar på hm.com.

5.2 Om du avslutar ditt medlemskap förlorar du de eventuella poäng du har kvar på kontot. Även eventuella kreditansökningar kommer att annulleras.

5.3 H&M kan efter eget gottfinnande avsluta, ändra, begränsa, eller modifiera H&M:s lojalitetsprogram, och/eller villkoren och bestämmelserna när som helst i händelse av ändringar i tillämplig lag, ändringar i tjänster som H&M tillhandahåller eller vid lansering av nya tjänster. Alla sådana förändringar börjar gälla efter fjorton (14) arbetsdagar från det datum då du fick information om den aktuella ändringen antingen i appen, online, via e-post eller genom en kombination av detta. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att avsluta ditt medlemskap.

5.4 Bevis på missbruk av H&M:s lojalitetsprogram, bevis på eller rimlig misstanke om bedrägeri, underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, inaktivt medlemskap i mer än 36 månader, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för H&M:s intressen kan leda till att medlemskapet dras in och påverkar möjligheterna att delta i H&M:s lojalitetsprogram i framtiden. Om ditt medlemskap dras in kommer eventuella insamlade poäng på ”Mitt Konto” automatiskt att förfalla.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING 

6.1 H&M är inte ansvarigt för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion hos H&M:s lojalitetsprogram eller för eventuella konsekvenser av detta. H&M tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, ändring eller avslutande på något annat sätt i anslutning till H&M:s lojalitetsprogram, undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag. 

7 TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSRÄTT

7.1 Dessa villkor och bestämmelser regleras av svensk lagstiftning, utan hänsyn till eventuella regler eller principer beträffande lagvalskonflikter. Alla tvister, anspråk eller meningsskiljaktigheter med anledning av eller rörande dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet ska lösas i tillämplig domstol i Sverige, såvida inte annat föreskrivs i tillämpliga tvingande konsumentskyddslagar. 

8 KONTAKTA OSS

8.1 Om du har frågor om H&M:s lojalitetsprogram, vänligen kontakta Kundservice.