H&M CLUB VILLKOR

1. INLEDNING 

1.1 Välkommen till H&M Hennes & Mauritz kundklubb (”H&M Club” eller ”klubben”). Genom att registrera dig som medlem i H&M Club godkänner du dessa villkor och bestämmelser. 

1.2 Medlemskapet i klubben är gratis och det är inget köptvång för att bli medlem.

1.3 H&M Club är ett lojalitetsprogram där du tjänar in poäng som kan lösas in mot bonusrabatter, tjänster, och mycket mer. Du kommer också få inbjudningar till tävlingar och exklusiva event samt clubrabatter.

1.4 Genom att gå med i H&M Club och ge oss din e-postadress uttrycker du ditt medgivande till att få den senaste inspirationen inom mode, erbjudanden, våra e-postmeddelanden Club News och annat elektroniskt marknadsföringsmaterial.

1.5 Du ger också ditt medgivande till att bli kontaktad av representanter från H&M eller H&M Club för undersökningar om klubben eller andra av H&M:s tjänster eller information om ditt medlemskap.

2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i H&M Club kan tecknas av enskilda personer bosatta i Sverige som är minst 16 år gamla och har ett aktuellt, giltigt e-postkonto. Anställda på H&M samt representanter för H&M kan bli medlemmar, men kan undantas från vissa kampanjer. 

2.2 Genom att lämna in din ansökan intygar du att du är minst 16 år och att du godkänner dessa villkor och bestämmelser. 

2.3 Medlemskapet är personligt, kan inte överföras på någon annan och är underställt dessa villkor och bestämmelser liksom alla andra regler, föreskrifter, policyer och förfaranden som antagits av H&M. Vi har en begränsning på ett medlemskap per person. 

2.4 Företag, grupper, föreningar eller andra sammanslutningar eller aktörer som gör inköp i kommersiellt syfte eller grossistinköp kan inte bli medlemmar. H&M Club får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte. 

2.5 Det är ditt ansvar att hålla dina e-postuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade. 

2.6 Dina poäng går ut 24 månader efter intjäningsmånaden.

3. H&M CLUB  I SVERIGE   

3.1 H&M Club är ett nationellt program och du kan endast tjäna in poäng i klubben genom att handla i H&M-butiker i Sverige och online på hm.com eller genom att delta i andra aktiviteter som genererar poäng som klubben då och då erbjuder. Vänligen notera att köp av presentkort inte är poänggrundande.

3.2 Poängen som du har tjänat in är personlig och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

3.3 De klubbpoäng du har tjänat vid köp av en vara dras från ditt konto om du returnerar varan.

4. ÄNDRINGAR, AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH/ELLER GÅ UR PROGRAMMET 

4.1 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos H&M Club under ”H&M Club” på webbplatsen hm.com.

4.2 Om du avslutar ditt konto förlorar du de eventuella poäng du har kvar på kontot. 

4.3 H&M kan, efter eget gottfinnande, när som helst tillämpa, tolka, avsluta, ändra, begränsa eller modifiera H&M Club och/eller villkoren och bestämmelserna, reglerna, föreskrifterna eller förmånerna utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att med jämna mellanrum kontrollera och granska dessa villkor och bestämmelser för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. 

4.4 H&M förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta en medlem från H&M Club. Bevis på eller rimlig misstanke om missbruk av H&M Club, underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, inaktivt medlemskap i mer än 24 månader, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för H&M:s intressen kan leda till att medlemskapet dras in och påverkar möjligheterna att delta i H&M Club i framtiden. Om ditt medlemskap dras in kommer eventuella insamlade poäng på kontot i H&M Club  automatiskt att förfalla.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING 

5.1 H&M är inte ansvariga för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion hos H&M Club eller konsekvenserna av detta. H&M tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, variation eller avslutande på något annat sätt i anslutning till Club, undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag. 

6. TILLÄMPLIG LAG 

6.1 Dessa villkor och bestämmelser regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister, anspråk eller dispyter som gäller dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet i H&M Club ska lösas av behöriga domstolar i Sverige. 

7. YTTERLIGARE INFORMATION OM PROGRAMMET 

7.1 Om du har ytterligare frågor om H&M Club är du alltid välkommen att kontakta oss.

20180528