АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ADR) за гражданите на ЕС

 

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за ADR във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с H&M.

Какво е ADR?
ADR е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за ADR са извънсъдебни структури. Органът за ADR е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), който Н&M ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за ADR е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за ADR?
Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за ADR, който е посочен по-долу. Този орган за ADR също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
Bulgaria

http://www.kzp.bg

*Този орган за ADR е включен в националните листи на органите за ADR, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за ADR (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

H&M Hennes & Mauritz ЕООД
ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 4, ет. 3,
София 1000
България
Customerservice.bg@hm.com

Кликнете тук за сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.