VILKÅR OG BETINGELSER FOR H&M MEMBER

1 INDLEDNING 

1.1 Velkommen til H&M Hennes & Mauritz loyalitetsprogram H&M Member. Ved at tilmelde dig H&M Member accepterer du følgende Vilkår og betingelser. 

1.2 Medlemskabet er gratis, og der stilles ingen krav om køb for at blive medlem.

1.3 Som medlem af H&M Member optjener du point, der kvalificerer dig til forskellige medlemsniveauer, hvor du kan indløse rewards, deltage i unikke konkurrencer samt få adgang til eksklusive events organiseret af H&M eller af virksomheder i partnerskab med H&M. Du kan finde flere oplysninger om aktuelle rewards og tilbud under din profil ("Mit H&M") i H&M-appen og på hm.com.  

1.4 Du kan finde oplysninger om, hvordan H&M behandler dine personoplysninger under Beskyttelse af personlige oplysninger.

2 MEDLEMSKAB

2.1 Medlemskabet af H&M Member er begrænset til enkeltpersoner bosiddende i Danmark, der er fyldt 15 år, og som har en aktuel og gyldig e-mail. H&M forbeholder sig retten til at bede om skriftlig bekræftelse på samtykke fra forældre eller værge om minimum alder. H&M-ansatte og andre personer med tilknytning til H&M kan være medlemmer, men kan udelukkes fra at deltage i tilbud og events. 

2.2 Ved at oprette dig som medlem bekræfter du, at du er fyldt 15 år, og at du accepterer gældende vilkår og betingelser. 

2.3 Dit medlemskab er personligt, kan ikke overdrages til andre og er omfattet af vores vilkår og betingelser samt andre regler, bestemmelser, målsætninger og procedurer vedtaget af H&M, som du accepterer, når du benytter dig af tilbud og rewards, foretager køb og benytter andre relaterede services. Vi har begrænsning på ét medlemskab pr. person. 

2.4 Virksomheder, grupper, foreninger, selskaber, eller andre, der foretager indkøb til erhvervsbrug eller indkøb i store mængder, kan ikke være medlemmer. Medlemskabet må ikke bruges med henblik på videresalg eller fortjeneste. 

2.5 Det er medlemmers eget ansvar samt en forudsætning for medlemskabet at holde e-mailadresse og kontaktoplysninger opdaterede. 

3 H&M MEMBER I DANMARK

3.1 Medlemskabet er et nationalt program og er begrænset til køb i H&M og H&M HOME butikker samt online på hm.com i Danmark. Du kan kun optjene point ved at shoppe eller ved at udføre andre pointgivende aktiviteter i Danmark, som H&M Member informerer om. Bemærk venligst, at du ikke optjener point ved køb af gavekort. 

3.2  De point, som du optjener, er personlige og kan ikke overføres til andre personer eller medlemmer.

3.3 Point, der er optjent ved køb af en vare, vil blive fratrukket din pointsaldo, hvis du returnerer varen. 

4 POINT, MEDLEMSNIVEAUER OG BONUS-REWARDS

4.1 De point, du optjener, kan give adgang til et højere medlemsniveau, Plus Member, som giver dig endnu flere fordele.

4.2 Den dato hvor du bliver medlem vil være "startdato" for hvert "medlemsår". "Medlemsåret" er de 12 måneder som følger efter din startdato. Dit medlemsniveau er baseret på de point, du har optjent i dit indeværende medlemsår. Er du nyt medlem, eller har du ikke optjent nok point til at opnå Plus Member-niveauet, vil du automatisk blive på medlemsniveauet som H&M Member. Hvis du har opnået det højeste niveau som Plus Member i løbet af dit medlemsår, vil du forblive på dette niveau resten af medlemsåret samt i det følgende medlemsår. Hvis du ikke optjener point nok i løbet af dit medlemsår til at blive på Plus Member-niveau, vil du i det følgende medlemsår automatisk gå tilbage til det første niveau, H&M Member. 

4.3 Når dit medlemsår udløber, nulstilles dine point, og du begynder forfra med at optjene point fra 0.

4.4 Point som kvalificerer til bonus-rewards er gyldige t.o.m. din næste startdato.

4.5 Når du har optjent 1250 point, vil en bonus-reward på 25 kr. blive udløst i din app og på din konto under Mit H&M. Du kan indløse bonus-rewards i både H&M-butikker, H&M HOME-butikker og hm.com. 

4.6 En bonus-reward udstedes 30 dage efter den dato, hvor pointniveauet er opnået. Du kan optjene 5 bonus-rewards pr. kalendermåned og maksimalt 20 bonus-rewards i hele dit medlemsår.

4.7 Bonus-rewards kan ikke indløses til kontanter eller bruges til betaling af køb, hvor det samlede beløb er lavere end bonus-rewardens værdi.  Summen af det samlede køb skal, når bonus-rewarden er fratrukket, overstige 1 kr.

Ikke-kommercielle varer, som f.eks. bæreposer, der købes i en butik, tæller ikke med i dette beløb.

4.8 Bonus-rewards kan ikke indløses til køb af H&M-gavekort. 

5 ÆNDRINGER, UDMELDELSE OG/ELLER EKSKLUDERING FRA H&M MEMBER 

5.1 Du kan til enhver tid melde dig ud af H&M Member via Mit H&M på hm.com, eller ved at kontakte Kundeservice. Bemærk, at hvis du melder dig ud, kan du kun shoppe på hm.com som gæst, dvs. uden log-in.

5.2 Hvis du sletter dit medlemskab, mister du eventuelle resterende point på din pointsaldo. Alle eventuelle kreditansøgninger vil ligeledes blive slettet.

5.3 H&M forbeholder sig ret til og kan efter eget skøn til enhver tid og uden varsel anvende, fortolke, ophæve, ændre, begrænse, annullere eller justere H&M Member og/eller Vilkår og betingelser, regler, bestemmelser eller fordele. Det er dit ansvar til enhver tid at læse eller gennemgå Vilkår og betingelser for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer. Sådanne ændringer vil træde i kraft efter fjorten (14) arbejdsdage fra den dato, hvor du er blevet informeret om en sådan ændring enten i appen, online, via e-mail eller en kombination heraf. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du til hver en tid slette dit medlemskab.

5.4 H&M forbeholder sig ret til efter eget skøn at ekskludere personer fra H&M Member. Ethvert bevist eller med rimelighed antaget misbrug af H&M Member, undladelse af at følge H&M Members Vilkår og betingelser, inaktivt medlemskab i mere end 36 måneder, ethvert urigtigt anbringende eller enhver adfærd, der er i modstrid med H&M's interesser, kan medføre ekskludering fra H&M Member og påvirker retten til at fortsætte med at være H&M Member. Annulleres dit medlemskab, slettes eventuelle point og Mit H&M automatisk. 

6 ANSVARSBEGRÆNSNING 

6.1 H&M er ikke ansvarlig for systemfejl eller driftsforstyrrelser i H&M Member eller eventuelle konsekvenser af sådanne. H&M er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af ændring, udmeldelser eller ekskludering, eller på anden måde i forbindelse med H&M Member, med undtagelse af ansvar, der reguleres af ufravigelig lovgivning. 

7 GÆLDENDE LOV

7.1 Disse Vilkår & betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder disse Vilkår og betingelser eller medlemskab af H&M Member, skal afgøres ved en dansk domstol, medmindre andet er specificeret i anden relevant forbrugerbeskyttelseslovgivning. 

8 KONTAKT OS

8.1 Hvis du har spørgsmål om loyalitetsprogrammet, H&M Member, bedes du kontakte Kundeservice.

 

060419