H&M CLUB VILKÅR OG BETINGELSER

1. INDLEDNING

1.1 Velkommen til H&M Hennes & Mauritz Loyalty Club ("H&M Club" eller "Club"). Ved at tilmelde dig til H&M Club accepterer du disse Vilkår og betingelser.

1.2 Medlemsskabet i H&M Club er gratis, og der stilles ingen krav om køb for at blive medlem.

1.3 H&M Club er et loyalitetsprogram, hvor du optjener point, der kan indløses i forbindelse med tilbud, serviceydelser, events og meget mere.

1.4 Ved at tilmelde dig til H&M Club og give os din e-mailadresse giver du dit samtykke til at modtage den nyeste fashioninspiration, tilbud, vores Club News-e-mails og andet marketingmateriale med elektronisk post.

1.5 Du giver også dit samtykke til at blive kontaktet af repræsentanter fra H&M, eller H&M Club, i forbindelse med undersøgelser om H&M Club eller anden H&M-service, eller information om dit medlemsskab.

2. MEDLEMSSKAB

2.1 Medlemsskabet i H&M Club er begrænset til enkeltpersoner bosiddende i Danmark, der er mindst 15 år, og som har en aktuel og gyldig e-mailkonto. H&M ansatte og andre personer med tilknytning til H&M kan være medlemmer, men kan udelukkes fra at deltage i tilbud og events.

2.2 Ved at indsende din ansøgning bekræfter du, at du er mindst 15 år, og at du accepterer disse Vilkår og betingelser.

2.3 Dit medlemsskab er personligt, kan ikke overdrages til andre og er omfattet af disse Vilkår og betingelser samt andre regler, bestemmelser, målsætninger og procedurer vedtaget af H&M. Vi har en begrænsning på ét medlemsskab pr. person.

2.4 Virksomheder, grupper, foreninger eller andre juridiske personer, eller andre, der foretager indkøb til erhvervsbrug eller indkøb i store mængder, kan ikke være medlemmer. H&M Club må ikke bruges med henblik på videresalg eller fortjeneste.

2.5 Det er dit ansvar at holde din e-mailadresse og kontaktoplysninger opdaterede.

2.6 Dine point udløber 24 måneder efter den måned, i løbet af hvilken de blev optjent.

3. H&M CLUB I DANMARK 

3.1 H&M Club er et nationalt program, og du kan kun indtjene Club-point ved at handle i H&M-butikker i Danmark og online på hm.com, eller ved at deltage i andre pointgivende aktiviteter, som H&M Club informerer om. Bemærk venligst at du ikke optjener point på køb af gavekort.

3.2 De point, du har optjent, er personlige og kan ikke overføres til en anden person eller et andet medlem.

3.3 Club-point der er optjent ved køb af varer, vil blive fratrukket din pointsaldo, hvis du returnerer dit køb.

4. ÆNDRINGER, OPSIGELSE OG/ELLER EKSKLUDERING FRA H&M CLUB

4.1 Du kan til enhver tid slette din H&M Club-konto via din “H&M Club-konto” på hjemmesiden hm.com.

4.2 Hvis du sletter din konto, mister du eventuelle resterende point, der er knyttet til den pågældende konto.

4.3 H&M kan efter eget skøn til enhver tid og uden varsel anvende, fortolke, ophæve, ændre, begrænse, annullere eller justere H&M Club og/eller Vilkår og betingelser, regler, bestemmelser eller fordele. Det er dit ansvar til enhver tid at læse eller gennemgå disse Vilkår og betingelser for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

4.4 H&M forbeholder sig ret til efter eget skøn at ekskludere personer fra H&M Club. Ethvert bevist eller med rimelighed antaget misbrug af H&M Club, undladelse af at følge H&M Clubs Vilkår og betingelser, inaktivt medlemsskab i mere end 24 måneder, ethvert urigtigt anbringende eller enhver adfærd, der er i modstrid med H&M's interesser, kan medføre ekskludering fra H&M Club og påvirker retten til at fortsætte med at være medlem af H&M Club. Hvis dit medlemsskab tilbagekaldes, udløber eventuelle point, der er knyttet til din H&M Club-konto, automatisk.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 H&M er ikke ansvarlig for systemfejl eller driftsforstyrrelser hos H&M Club eller eventuelle konsekvenser af sådanne. H&M er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af udelukkelse, ændring eller opsigelse eller på anden måde i forbindelse med H&M Club, med undtagelse af ansvar, der reguleres af ufravigelig lovgivning.

6. GÆLDENDE LOV

6.1 Disse Vilkår og betingelser skal være underkastet dansk lov. Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder disse Vilkår og betingelser eller medlemsskab i H&M Club, skal afgøres ved en dansk domstol.

7. YDERLIGERE INFORMATION OM ORDNINGEN

7.1 Hvis du har spørgsmål om H&M Club, bedes du kontakte H&M's kundeservice på 70 21 22 00. Al korrespondance angående H&M Club skal sendes til kundeservice.dk@hm.com
.

010717