REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO H&M


1 WPROWADZENIE 

1.1 Witaj w Programie lojalnościowym H&M Hennes & Mauritz. Dołączając do niego, akceptujesz poniższy Regulamin. 

1.2 Program jest bezpłatny. Aby do niego dołączyć, nie trzeba dokonywać żadnego zakupu.

1.3 Po dołączeniu do programu lojalnościowego będziesz otrzymywać punkty, na podstawie których zakwalifikujesz się na określony poziom uczestnictwa w Programie i zyskasz dostęp do powiązanych z nim ofert, usług, zaproszeń na wydarzenia oraz innych korzyści udostępnianych przez H&M lub firmy współpracujące z H&M. Więcej informacji o aktualnych korzyściach i ofertach znajdziesz w swojej strefie uczestnika Programu („Moje konto”) dostępnej na hm.com.  

1.4 Informacje o tym, w jaki sposób H&M przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

2 UDZIAŁ W PROGRAMIE

2.1 W programie mogą uczestniczyć tylko osoby prywatne, nie działające w imieniu firmy, które mają aktualny i poprawny adres e-mail oraz ukończyły 18 lat. Pracownicy, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele H&M mogą uczestniczyć w Programie, ale mogą być wykluczeni z udziału w niektórych promocjach. 

2.2 Przesyłając swoje zgłoszenie, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat oraz że akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu.

2.3 Twoje uczestnictwo jest osobiste, nieprzenaszalne i podlega niniejszemu Regulaminowi oraz innym zasadom, regulacjom, politykom i procedurom ustanowionym przez H&M i zaakceptowanym przez Ciebie w momencie korzystania z ofert, przywilejów i usług bądź dokonywania zakupów. Każda osoba może mieć tylko jedno konto uczestnika Programu lojalnościowego.

2.4 W Programie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, firmy, grupy, stowarzyszenia ani inne podmioty dokonujące zakupów komercyjnych lub hurtowych. Udziału w Programie nie należy wykorzystywać do odsprzedaży produktów lub w celach osiągnięcia zysku.

2.5 Twoim obowiązkiem i warunkiem udziału w programie jest aktualizowanie na bieżąco swojego adresu e-mail i danych kontaktowych.

3 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY H&M W POLSCE 

3.1 Program jest dostępny tylko w danym kraju i umożliwia dokonywanie zakupów wyłącznie w sklepach stacjonarnych H&M oraz online na stronie hm.com w Polsce. Punkty można zdobywać wyłącznie za zakupy lub wykonanie innych działań nagradzanych punktami w Polsce, zgodnie z informacjami udzielonymi przez H&M. Należy pamiętać, że zakup kart upominkowych nie jest nagradzany punktami.

3.2  Zdobyte punkty są osobiste i nie można ich przenosić na inną osobę ani innego uczestnika programu lojalnościowego.

3.3 Jeśli zwrócisz produkt, punkty przyznane za jego zakup zostaną usunięte z salda Twojego konta.

4 PUNKTY, POZIOMY I KUPONY

4.1  Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów uczestnik może zostać zakwalifikowany na drugi poziom uczestnictwa w Programie albo otrzymuje bonus rabatowy.

4.2  Data dołączenia do programu to „Data rozpoczęcia” każdego „Roku udziału w Programie”. „Rok udziału w Programie” to 12 miesięcy od Daty rozpoczęcia. Poziom członkostwa zależy od punktów zebranych w obecnym lub poprzednim Roku udziału w Programie – zależnie od tego, kiedy ich liczba była większa. Klienci, którzy dopiero dołączyli do Programu, lub nie zebrali wystarczająco dużo punktów, aby zakwalifikować się do drugiego poziomu, rozpoczynają udział w Programie od pierwszego poziomu. Jeśli w ciągu Roku udziału w programie zdobędziesz liczbę punktów uprawniającą do przejścia na drugi poziom, pozostaniesz na tym poziomie przez resztę roku oraz w następnym Roku udziału w Programie. Jeśli w ciągu Roku udziału w Programie nie zdobędziesz liczby punktów wystarczającej do zakwalifikowania się na drugi poziom, w następnym Roku działu w Programie także będziesz na pierwszym poziomie.

4.3 Po zakończeniu każdego Roku udziału w Programie wszystkie zdobyte punkty są zerowane. W nowym roku zaczynasz zbierać punkty od zera.

4.4 Punkty zbierane w celu otrzymania bonusów rabatowych będą ważne do następnej Daty rozpoczęcia. Po zdobyciu 300 punktów w aplikacji lub na stronie Twojego konta H&M zostanie wygenerowany bonus rabatowy o wartości 10 pln. Możesz go użyć w sklepie stacjonarnym lub online.

4.6 Bonus rabatowy zostanie wygenerowany po 30 dniach od terminu osiągnięcia wyznaczonej liczby punktów. Możesz otrzymać tylko 5 kuponów w ciągu miesiąca kalendarzowego i maksymalnie 20 kuponów w ciągu 12 miesięcy.

4.7 Bonusy rabatowe nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani być wykorzystywane do zakupów których wartość jest niższa niż wartość bonusu. Suma całkowita zakupu, po zastosowaniu bonusu, musi przekraczać 1 PLN. Towary niekomercyjne, takie jak torby na zakupy w sklepie, nie wliczają się do tej kwoty zakupu.

4.8 Bonusy rabatowe nie mogą być wykorzystane do zakupu kart prezentowych H&M. Skorzystanie z wygenerowanego bonusu rabatowego możliwe będzie wyłącznie w ramach nabycia towarów na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą nabywcy.

5  ZMIANY, ZAKOŃCZENIE I/LUB USUNIĘCIE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO H&M

5.1 W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w programie – aby to zrobić, przejdź do strefy Moje konto na hm.com lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Pamiętaj, że po rezygnacji z udziału w programie można robić zakupy na hm.com tylko jako gość.

5.2 Gdy zrezygnujesz z udziału w programie, wszystkie punkty zebrane na koncie zostaną usunięte. Jeśli masz linię kredytową, zostanie ona anulowana.

5.3 W sytuacji zmiany obowiązującego prawa, zmian w usługach oferowanych przez H&M lub udostępnienia nowych usług H&M może w każdej chwili, wedle własnego uznania, zakończyć, zmienić, ograniczyć, zawiesić lub zmodyfikować Program lojalnościowy H&M i/lub Regulamin. Każda taka zmiana zacznie obowiązywać po upływie (14) dni roboczych od dnia, w którym otrzymasz informację o zmianie, przekazaną w aplikacji, online, e-mailem lub za pomocą kilku różnych metod komunikacji. Jeśli nie akceptujesz zmian, masz prawo zrezygnować z działu w Programie.

5.4 Jakiekolwiek naruszenie zasad Programu lojalnościowego H&M, udowodnione lub prawdopodobne fałszerstwo, nieprzestrzeganie Regulaminu, brak aktywności na koncie przez ponad 36 miesięcy, przekazywanie błędnych danych lub jakiekolwiek działania na szkodę interesów firmy H&M mogą doprowadzić do usunięcia z programu i wpłyną na możliwość uczestniczenia w Programie lojalnościowym H&M w przyszłości. Jeśli Twój udział w programie zostanie anulowany, wszystkie punkty widoczne na stronie Moje konto automatycznie wygasną.

6  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 H&M nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu, niepoprawne działanie Programu lojalnościowego H&M ani żadne ich konsekwencje. H&M nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z zawieszenia, zmian lub zakończenia Programu lojalnościowego H&M bądź w jakikolwiek inny sposób z nim powiązane – z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie da się wykluczyć prawnie.

7 WYSTAWIENIE FAKTURY

7.1 Ponieważ uczestnikiem Programu Lojalnościowego H&M mogą być wyłącznie osoby fizyczne, których uczestnictwo w Programie nie będzie wykorzystywane dla celów prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, zaś wygenerowany bonus rabatowy lub inny voucher może być wykorzystany wyłącznie w  ramach nabycia towarów  na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą nabywcy, w przypadku wystąpienia przez nabywcę z wnioskiem o wystawienie faktury dokumentującej transakcję, w ramach której nabywca skorzystał z kuponu rabatowego przyznanego mu jako Uczestnikowi Programu Lojalnościowego H&M, adnotacja o następującej treści zostanie zamieszczona na fakturze: „Zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego H&M Hennes & Mauritz skorzystanie z rabatu przyznanego Uczestnikom Programu Lojalnościowego H&M, które miało miejsce w ramach niniejszej transakcji, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nabycie towaru jest dokonywane dla celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą nabywcy”.

8 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD

8.1 Niniejszy Regulamin podlega przepisom polskiego prawa, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Jakiekolwiek spory, roszczenia bądź kontrowersje wynikające z niniejszego Regulaminu lub Programu lojalnościowego bądź z nim(i) powiązane, będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Polsce – o ile nie zaznaczono inaczej w przepisach obowiązującego prawa ochrony konsumentów. 

9 KONTAKT

9.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Programu lojalnościowego H&M możesz skontaktować się z działem obsługi klienta w H&M, dzwoniąc pod numer 800 999 888. Korespondencję dotyczącą Programu lojalnościowego H&M należy wysyłać na adres obslugaklienta.pl@hm.com. 

 

06/04/2019