REGULAMIN

1. WSTĘP

1.1 Witaj w programie H&M Hennes & Mauritz Loyalty Club („Program lojalnościowy H&M Club” lub „Klub”). Rejestrując się w programie lojalnościowym H&M Club, akceptujesz niniejszy Regulamin.

1.2 Możesz dołączyć do Klubu bez dokonywania w danym momencie żadnego zakupu. Członkostwo jest bezpłatne.

1.3 H&M Club to program lojalnościowy, który umożliwia zdobywanie punktów oraz ich wymianę na rabaty, usługi, zaproszenia na wydarzenia oraz wiele innych korzyści.

1.4 Rejestrując się w programie lojalnościowym H&M Club i podając nam swój adres e-mail, zgadzasz się otrzymywać aktualne inspiracje ze świata mody, oferty, materiały marketingowe oraz nasze newslettery Club News.

1.5 Wyrażasz też zgodę na to, że przedstawiciele H&M lub programu H&M Club mogą się z Tobą kontaktować w sprawie ankiet dotyczących Klubu bądź innych usług H&M albo informacji o Twoim członkostwie.

2. CZŁONKOSTWO

2.1 Członkami programu lojalnościowego H&M Club mogą zostać wyłącznie mieszkańcy Polski, którzy ukończyli 18 lat i mają aktualne, prawidłowo działające konto e-mail. Do Klubu mogą też należeć pracownicy, kadra kierownicza i zarządzająca, agenci oraz przedstawiciele firmy H&M, nie mogą oni jednak korzystać z niektórych promocji.

2.2 Przesyłając swoje zgłoszenie, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i akceptujesz niniejszy Regulamin.

2.3 Twoje członkostwo jest osobiste i nie możesz przekazywać go innym osobom. Podlega też ono niniejszemu Regulaminowi oraz wszystkim innym zasadom, regulacjom, politykom i procedurom stosowanym przez H&M. Obowiązuje limit jednego członkostwa na osobę.

2.4 Członkami klubu nie mogą być firmy, grupy, stowarzyszenia ani inne podmioty, a także przedsiębiorstwa dokonujące zakupów komercyjnych oraz hurtowych. Nie można korzystać z programu lojalnościowego H&M Club w celu dalszej odsprzedaży produktów bądź dla zysku.

2.5 Aktualizowanie danych kontaktowych i adresu e-mail jest obowiązkiem użytkownika.

2.6 Firma H&M zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów zebranych na koncie w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności użytkownika przez 24 miesiące.

3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY H&M CLUB W POLSCE 

3.1 Program lojalnościowy H&M Club obowiązuje na terenie wybranego kraju. Punkty można zdobywać, robiąc zakupy w sklepach H&M na terenie Polski oraz online na stronie hm.com, a także uczestnicząc w innych, organizowanych  przez Klub działaniach, które są nagradzane punktami. Proszę pamiętaj, że za zakup kart podarunkowych H&M punkty nie zostaną doliczone do Twojego konta.

3.2 Zebrane punkty są osobiste i nie można ich przekazywać innym osobom ani innym członkom programu.

3.3 Jeśli zwrócisz kupiony produkt, pobierzemy z Twojego konta punkty H&M Club przyznane wcześniej za jego zakup.

4. ZMIANY, ZAKOŃCZENIE I/LUB USUNIĘCIE Z PROGRAMU

4.1 W każdej chwili możesz zlikwidować swoje konto w programie lojalnościowym H&M Club. Aby to zrobić, przejdź na swoje konto H&M Club na stronie hm.com.

4.2 Jeśli zlikwidujesz swoje Konto, wszystkie zgromadzone na nim punkty zostaną anulowane.

4.3 Firma H&M może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zastosować, interpretować, zakończyć, zmienić, ograniczyć, zawiesić bądź zmodyfikować program lojalnościowy H&M Club i/lub jakiekolwiek zapisy jego Regulaminu, zasady, regulacje bądź oferowane korzyści. Odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie treści tego Regulaminu i zapoznawanie się z ich zmianami spoczywa na użytkowniku.

4.4 Firma H&M zastrzega sobie prawo do wykluczenia z programu lojalnościowego H&M Club dowolnego użytkownika, wedle własnego uznania. Każde dowiedzione lub podejrzewane w oparciu o wiarygodne przesłanki naruszenie zasad programu H&M Club, nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, brak aktywności członkowskiej przez ponad 24 miesiące, przedstawianie firmy H&M w sposób niezgodny z prawdą lub działanie na szkodę jej interesów może doprowadzić do wypowiedzenia Członkostwa i uniemożliwić dalszy udział w programie lojalnościowym H&M Club. Jeśli Twoje Członkostwo zostanie wypowiedziane, wszystkie punkty zgromadzone na koncie H&M Club automatycznie wygasną.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1 Firma H&M nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie systemu lub nieprawidłowe działanie programu lojalnościowego H&M Club ani ich konsekwencje. H&M nie ponosi też odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z zawieszenia, zmian bądź zakończenia programu H&M Club lub w jakikolwiek inny sposób z nim powiązane. Wyjątkiem jest odpowiedzialność, której wyłączenie jest zakazane przez prawo.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

6.1 Niniejszy Regulamin podlega polskiemu prawodawstwu. Jakiekolwiek spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z zapisów Regulaminu lub członkostwa w programie lojalnościowym H&M Club albo w jakikolwiek sposób z nimi związane będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie Polski.

7. DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

7.1 Jeśli masz pytania dotyczące programu lojalnościowego H&M Club, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta H&M, dzwoniąc pod numer 800 999 888. Wszystkie wiadomości dotyczące programu lojalnościowego H&M Club należy wysyłać na adres obslugaklienta.pl@hm.com.

01/07/2017