BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER VED REKLAMER OG KAMPAGNER

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?
Vi bruger dine personoplysninger til at generere og sende reklamer og kampagner, herunder anbefalinger til stil og køb, meddelelser, information, undersøgelser og invitationer gennem flere kommunikationskanaler.  

Annoncer, kampagner og anden direkte markedsføringskommunikation distribueres i henhold til dine præferencer via elektronisk post, sms-beskeder, telefonopkald eller post samt vises i din mobilapp, sociale mediekanaler eller webbrowser. 

For at optimere kundeoplevelsen online giver vi dig personlige annoncer og kampagner, der stammer fra algoritmisk analyse og forudsigelser af dine præferencer, interesser og adfærd.   

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?
Vi bruger kun oplysninger, vi har indhentet direkte fra dig, da du oprettede din konto, handlede hos os, blev medlem, abonnerede på nyhedsbreve eller interagerede med os på nogen anden måde.    

Vi vil aldrig indhente, bruge eller gemme personoplysninger fra datamæglere eller andre eksterne kilder eller få adgang til sådanne oplysninger for at forfølge et markedsføringsformål, medmindre vi udtrykkeligt siger det.

H&M samarbejder med reklamepartnere som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube og eventuelt Twitter og TikTok om reklame på sociale netværk og med Google for onlinereklamenetværk såsom Google Ads og Google Marketing Platform.

Reklamepartnere bruger oplysninger, der er leveret af os og indsamlet fra cookies og andre teknologier, til at forudsige dine præferencer og interesser og tager højde for dette, når de vælger reklamerne på de reklamepladser, der formidles via deres onlinereklamenetværk. Dette er standardpraksis for branchen og kaldes almindeligvis "retargeting". Retargeting giver os mulighed for at køre reklamekampagner, der er så relevante for dig som muligt, og for at måle effektiviteten og rækkevidden af reklamematerialet, men også for at måle reklamepartnernes præstationer og kampagnernes effektivitet. 

Reklamepartnere bruger cookies og lignende teknologier til at spore din brug af vores websteder og tjenester ved at få adgang til data, der er gemt på din enhed eller i apps.

Læs mere om cookies og andre sporingsteknologier i afsnittet om cookies i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hver reklamepartner er ansvarlig for deres egen del af behandlingen som dataansvarlige, herunder eventuel international overførsel af personoplysninger.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger kan deles inden for H&M Group, hvis det er nødvendigt for det tilsigtede behandlingsformål. Af samme grund deles personoplysninger også med leverandører, der udfører visse opgaver på vores vegne, såsom dataanalyse og oprettelse af markedsføringsindhold. H&M er altid fuldt ansvarlig for sine leverandører. 

Vi kan fra tid til anden også dele personoplysninger med uafhængige tredjeparter, såsom reklamepartnere, mediebureauer og elektroniske kommunikationsudbydere. Vær opmærksom på, at mange af disse modtagere har en ret eller pligt til selvstændigt at behandle dine personoplysninger som dataansvarlige.

Undtagen som angivet heri videregiver, sælger eller udveksler vi ikke dine personoplysninger med tredjeparter.

Hvilken ret har vi til at behandle dine personoplysninger?
Behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål er baseret på vores legitime interesse, hvis du enten er kunde, medlem eller kontoindehaver. 

Hvis du hverken er kunde, medlem eller kontohaver, indhenter vi først dit samtykke, inden vi forbereder og sender dig annoncer, kampagner eller anden marketingkommunikation.

Uanset ovenstående får vi altid dit samtykke, inden vi sender dig nyhedsbreve via e-mail.

Sådan kan du udøve dine rettigheder
Du har ret til at udøve dine rettigheder over for H&M i forhold til sådanne personoplysninger, der ligger i H&Ms besiddelse og kontrol.   

Personoplysninger i vores besiddelse er oplysninger, der er indhentet direkte fra dig, når du handler med os, opretter en konto eller et medlemskab, abonnerer på nyhedsbreve eller når du interagerer med os på anden måde online eller offline. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage til markedsføringsformål eller gøre indsigelse mod det, hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesse.

Tilbagetrækning af dit samtykke eller indsigelse mod yderligere markedsføringskommunikation betyder et ophør af alle fremtidige reklamer, kampagner og andre marketingmeddelelser, der stammer fra H&M Group, inklusive den underliggende behandling af personoplysninger til dette formål. 

Hvis du fortsat modtager markedsføringskommunikation fra os, der vises i dit sociale mediefeed eller din webbrowser, er dette helt en sag mellem dig og din platformudbyder. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke eller fravælge yderligere markedsføringskommunikation på følgende måde:

* se informationen i hver marketingmeddelelse
* ved at redigere indstillingerne for din H&M-konto
* ved at konfigurere indstillingerne for privatliv på din sociale mediekonto eller browser eller
* kontakt kundeservice

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
H&M behandler ikke dine data i længere tid end nødvendigt for at give dig reklamer, kampagner og andre direkte marketingmeddelelser.

Vi ophører med at behandle dine data til markedsføringsformål, når du har lukket din kundekonto eller medlemskab, eller aktivt afvist yderligere markedsføringskommunikation fra os. Derefter slettes dine data permanent. 

Læs hele vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

15/03/2021