VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU EU-KANSALAISILLE

Kuluttajana sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen riidanratkaisuelimeen riita-asiassa, jota et ole pystynyt selvittämään suoraan H&M:n kanssa.

Mikä on vaihtoehtoinen riidanratkaisu?
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on tuomioistuimen ulkopuolinen menettely Euroopan unionissa toimivan elinkeinonharjoittajan ja Euroopan unionissa asuvan kansalaisen välisistä kauppa- tai palvelusopimuksista syntyvien, sopimusvelvoitteita koskevien valtioiden sisäisten tai valtioiden rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseksi riidanratkaisuelimessä, joka ehdottaa ratkaisua, määrää ratkaisun tai saattaa osapuolet yhteen edistääkseen sovintoratkaisua.

Riidanratkaisuelimet ovat tuomioistuimen ulkopuolisia elimiä. Riidanratkaisuelin on neutraali osapuoli (esim. sovittelija, välittäjä, asiamies tai valituslautakunta), jota H&M käyttää riita-asioiden ratkaisemiseksi, jos kuluttaja päättää käyttää riidanratkaisumenettelyä. Riidanratkaisumenettely on edullinen, yksinkertainen ja nopea menettely sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille, jotka välttyvät oikeudenkäyntikuluilta ja pitkiltä käsittelyajoilta.

Miten teen valituksen hyödyntämällä riidanratkaisumenettelyä?
Jos haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä alla mainittuun paikalliseen riidanratkaisuelimeen. Paikallinen riidanratkaisuelin pystyy myös vastaamaan menettelyä koskeviin kysymyksiisi.

Kuluttajariitalautakunta*
Hämeentie 3, PL 306
Helsinki, 00531
Finland

http://www.kuluttajariita.fi

*Tämä riidanratkaisuelin on mukana vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskevassa direktiivissä (direktiivi 2013/11/EU kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta) säädettyjen sitovien laatuvaatimusten mukaisten riidanratkaisuelinten kansallisissa luetteloissa. 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

H&M Hennes & Mauritz Oy
Rekisteröity toimisto: Aleksanterinkatu 48B
00100 Helsinki
FINLAND
Kotipaikka: Helsinki
Rekisteröity numero: Y-tunnus 1080854-8
asiakaspalvelu.fi@hm.com

Pääset Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivustolle klikkaamalla tästä.