EHDOT – #HMXME

Vastaamalla pyyntöömme tunnisteella #yesHM hyväksyt seuraavan:

Annat H&M:lle, H & M Hennes & Mauritz GBC AB:n [556070-1715] kautta, jäljempänä ”H&M”, inklusiivisen, rojaltivapaan maailmanlaajuisen luvan käyttää kaikkia kuvia ja liikkuvaa sisältöä, joihin liittyen olet vastannut #yesHM, jäljempänä ”kuvat ja liikkuva sisältö”,  markkinoinnissaan ja/tai mainonnassaan, mukaan lukien verkkokauppa, uutiskirjeet, kuvastot, sähköposti, sosiaalinen media – H&M:n omat kanavat ja maksettu sosiaalinen media, myymälämateriaalit ja muu asiakasviestintä. H&M voi käyttää, kopioida, jakaa, yhdistää muihin materiaaleihin, muuttaa ja/tai muokata kuviasi ja liikkuvaa sisältöäsi oman harkintansa mukaan. 

Täten vakuutat, että (i) omistat kaikki kuviesi ja liikkuvan sisältösi oikeudet, (ii) sinulla on lupa kaikilta kuvissasi ja liikkuvassa sisällössäsi esiintyviltä henkilöiltä tässä esitettyjen oikeuksien antamiseen ja (iii) kuviesi ja liikkuvan sisältösi käyttö H&M:n toimesta ei riko lakeja tai kolmannen osapuolen oikeuksia.  Täten vapautat H&M:n kaikista velvoitteista maksaa sinulle kuviesi ja liikkuvan sisältösi käytöstä sekä niiden sisältämistä immateriaalioikeuksista edellä kuvattujen käyttötarkoitusten yhteydessä; ja täten vapautat ja suostut pitämään H&M:n ja H&M:n puolesta toimivat henkilöt vapaina kaikista vaatimuksista ja vastuista liittyen edellä kuvattuun kuvien ja liikkuvan sisällön käyttöön.

2018-03-27